Téma
Aritmetika: Čísla 1 / 34
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie 1 / 35 5 / 22
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie 0 / 35 0 / 13
Aritmetika: Násobenie a delenie 3 / 72 0 / 22
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 1 / 29
Aritmetika: Celé čísla 0 / 18 0 / 8
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 22 0 / 7
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 27 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 3
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 12 0 / 17
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 59 0 / 15
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 17 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 52 0 / 20
Geometria: Priestorová predstavivosť 1 / 25 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 8 0 / 4
Geometria: Rovinné útvary 0 / 2
Geometria: Obsah, obvod 0 / 36 0 / 31
Geometria: Objem, povrch 0 / 24
Geometria: Uhly 0 / 20 0 / 8
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 9 0 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 18 0 / 63 0 / 4
Geometria: Pravouhlý trojuholník 0 / 19 0 / 16
Geometria: Analytická geometria 0 / 14
Elementárna algebra: Výrazy a ich úpravy 0 / 47
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 50
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 28
Elementárna algebra: Nerovnice 0 / 2
Elementárna algebra: Postupnosti a rady 0 / 2
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 5
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 27 0 / 12
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 7
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Jednotky, miery: Čas 0 / 11
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 39 0 / 8
Jednotky, miery: Peniaze 0 / 2
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 15
Diskrétna matematika: Logika 0 / 13
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 7
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 12
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 19

Aritmetika: Čísla

Počítanie do 20

Číselné domino

Presúvanie: ľahké

Číselná cesta

Presúvanie: ľahké

Počítanie do 20

Pexeso: ľahké

Číselná osa do 20

Číselná osa do 20

Počítanie: ľahké

Číselná osa do 20

Pexeso: ľahké

Porovnávanie čísel do 20

Porovnávanie čísel do 20

Presúvanie: ľahké

Počítanie do 100

Počítanie do 100

Pexeso: ľahké

Počítanie do 100

Počítanie: stredné

Počítanie do 100

Rozhodovačka: ľahké

Odhad počtu bodiek

Rozhodovačka: ľahké

Počítanie do 100

Počítanie: ľahké

Porovnávanie čísel do 100

Porovnávanie čísel do 100

Rozhodovačka: ľahké

Tabuľka nerovnosti

Presúvanie: stredné

Porovnávanie čísel do 100

Presúvanie: ľahké

Tabuľka nerovností

Presúvanie: ťažké

Porovnávanie čísel do 1000

Porovnávanie čísel do 1000

Presúvanie: ľahké

Čísla do 1 000 slovom

Čísla do 1 000 slovom

Počítanie: ľahké

Čísla do 1 000 slovom

Rozhodovačka: ľahké

Čísla do 1 000 slovom

Pexeso: ľahké

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Presúvanie: ľahké

Porovnávanie celých čísel

Presúvanie: ľahké

Veľké čísla slovom

Veľké čísla slovom

Rozhodovačka: ľahké

Veľké čísla slovom

Počítanie: ľahké

Veľké čísla slovom

Pexeso: stredné

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka: stredné

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Počítanie: ľahké

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka: ľahké

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Počítanie: stredné

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Rozhodovačka: ľahké

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Počítanie: ľahké

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Počítanie: stredné

Čísla: mix

Čísla: mix

Počítanie: ľahké

Čísla: mix

Počítanie: stredné

Čísla: mix

Rozhodovačka: ľahké

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 10

Obrázkové sčítavanie

Presúvanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 10

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 10

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 10

Pexeso: ľahké

Sčítanie do 10 obrázkami

Pexeso: ľahké

Sčítanie do 10 obrázkami

Počítanie: ľahké

Sčítanie do 10 s obrázkami

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 10

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie do 10

Strieľačka: ľahké
5

Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Presúvanie: ľahké

Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Presúvanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie obrázkami

Pexeso: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie do 20

Slovné úlohy: ľahké

Odčítanie obrázkami

Pexeso: ľahké

Sčítanie do 20 obrázkami

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie do 20

Počítanie: ľahké

Sčítanie do 20 s obrázkami

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Pexeso: ľahké

Kruh sčítania a odčítania

Presúvanie: ľahké

Sčítacie pyramídy

Presúvanie: ľahké

Sčítacie pyramídy

Presúvanie: stredné

Sčítacie pyramídy

Presúvanie: ťažké

Pavučiny

Presúvanie: ľahké

Pavučiny

Presúvanie: stredné

Pavučiny

Presúvanie: ťažké

Sčítanie a odčítanie do 20

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie do 20

Strieľačka: ľahké
0

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Sila skupín

Presúvanie: ľahké

Sila skupín

Presúvanie: stredné

Číselné ovály

Presúvanie: ľahké

Číselné ovály

Presúvanie: stredné

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Presúvanie: ľahké

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Presúvanie: stredné

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Presúvanie: ťažké

Sčítanie a odčítanie: mix

Sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie: mix

Počítanie: ľahké

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie do 100 s obrázkami

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Slovné úlohy: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Slovné úlohy: stredné

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Pexeso: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Počítanie: stredné

Sčítanie od 20 do 100 s obrázkami

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Strieľačka: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie a odčítanie nad 100

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Slovné úlohy: ľahké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

Slovné úlohy: stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pexeso: ľahké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pexeso: ťažké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Počítanie: ťažké

Sčítanie pod sebou

Sčítanie pod sebou

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie pod sebou

Počítanie: ľahké

Sčítanie pod sebou

Počítanie: stredné

Sčítanie pod sebou

Presúvanie: ľahké

Sčítanie pod sebou

Presúvanie: stredné

Odčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Rozhodovačka: stredné

Odčítanie pod sebou

Počítanie: ľahké

Odčítanie pod sebou

Počítanie: stredné

Odčítanie pod sebou

Presúvanie: ľahké

Odčítanie pod sebou

Presúvanie: stredné

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka: stredné

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Počítanie: ľahké

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Počítanie: stredné

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Počítanie: ľahké

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Malá násobilka

Rozhodovačka: ľahké

Malá násobilka

Rozhodovačka: stredné

Tabuľka malej násobilky

Rozhodovačka: stredné

Malá násobilka

Slovné úlohy: ľahké

Malá násobilka

Slovné úlohy: stredné

Tabuľka malej násobilky

Rozhodovačka: ľahké

Malá násobilka

Presúvanie: ľahké

Malá násobilka

Počítanie: ľahké

Malá násobilka

Pexeso: ľahké

Malá násobilka

Pexeso: stredné

Malá násobilka

Počítanie: stredné

Malá násobilka

Pexeso: ťažké

Tabuľka malej násobilky

Počítanie: ľahké

Malá násobilka obrázkami

Pexeso: ľahké

Tabuľka malej násobilky

Počítanie: stredné

Tabuľka malej násobilky

Pexeso: stredné

Násobilka čísla 2

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 3

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 4

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 5

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 6

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 7

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 8

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 9

Pexeso: ľahké

Malá násobilka

Roboti: ľahké
0

Malá násobilka

Strieľačka: ľahké
0

Viacciferné násobenie

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy: ľahké

Viacciferné násobenie

Pexeso: ľahké

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy: stredné

Viacciferné násobenie

Pexeso: stredné

Viacciferné násobenie

Krok po kroku: ľahké

Viacciferné násobenie

Počítanie: ľahké

Viacciferné násobenie

Rozhodovačka: ľahké

Viacciferné násobenie

Rozhodovačka: stredné

Viacciferné násobenie

Počítanie: stredné

Viacciferné násobenie

Počítanie: ťažké

Písomné násobenie pod sebou

Písomné násobenie pod sebou

Rozhodovačka: stredné

Písomné násobenie pod sebou

Presúvanie: ľahké

Písomné násobenie pod sebou

Presúvanie: stredné

Jednociferné delenie

Delenie obrázkami

Pexeso: ľahké

Jednociferné delenie

Rozhodovačka: ľahké

Jednociferné delenie

Rozhodovačka: stredné

Jednociferné delenie

Počítanie: ľahké

Jednociferné delenie

Počítanie: stredné

Jednociferné delenie

Pexeso: ľahké

Jednociferné delenie

Roboti: ľahké
0

Jednociferné delenie

Strieľačka: ľahké
0

Delenie so zvyškom

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy: ľahké

Delenie so zvyškom

Pexeso: ľahké

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy: stredné

Delenie so zvyškom

Rozhodovačka: ľahké

Delenie so zvyškom

Počítanie: stredné

Delenie so zvyškom

Počítanie: ľahké

Delenie so zvyškom

Pexeso: stredné

Delenie so zvyškom

Presúvanie: ľahké

Delenie so zvyškom

Presúvanie: stredné

Delenie so zvyškom

Presúvanie: ťažké

Viacciferné delenie

Viacciferné delenie

Počítanie: ľahké

Viacciferné delenie

Počítanie: stredné

Viacciferné delenie

Rozhodovačka: stredné

Viacciferné delenie

Pexeso: ľahké

Viacciferné delenie

Pexeso: stredné

Viacciferné delenie

Krok po kroku: ľahké

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie pod sebou

Presúvanie: ľahké

Písomné delenie pod sebou

Presúvanie: stredné

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Presúvanie: ľahké

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Presúvanie: stredné

Násobenie, delenie a myslenie

Pavučiny s násobením

Presúvanie: ľahké

Pavučiny s násobením

Presúvanie: stredné

Pavučiny s násobením

Presúvanie: ťažké

Násobenie a delenie: mix

Násobenie a delenie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Násobenie a delenie: mix

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: ľahké

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy: ľahké

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy: stredné

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Pexeso: ľahké

Poradie operácií, zátvorky

Poradie operácií, zátvorky

Krok po kroku: ľahké

Poradie operácií, zátvorky

Pexeso: stredné

Poradie operácií, zátvorky

Pexeso: ľahké

Poradie operácií, zátvorky

Rozhodovačka: ľahké

Poradie operácií, zátvorky

Počítanie: ľahké

Poradie operácií, zátvorky

Rozhodovačka: stredné

Poradie operácií, zátvorky

Počítanie: stredné

Poradie operácií, zátvorky

Počítanie: ťažké

Zápis číselných výrazov

Zápis číselných výrazov

Rozhodovačka: stredné

Približné počítanie

Približné počítanie

Rozhodovačka: stredné

Počítanie a logické myslenie

Počítanie s nápadom

Počítanie: stredné

Doplňovanie radov: počítanie

Počítanie: stredné

Nákladiaky

Presúvanie: ľahké

Nákladiaky

Presúvanie: stredné

Obrázkové rovnice

Presúvanie: stredné

Slovné úlohy na výpočet veku

Slovné úlohy: ťažké

Obrázkové rovnice

Presúvanie: ťažké

Číselné krížovky

Presúvanie: ľahké

Zákerné slovné úlohy

Slovné úlohy: stredné

Číselné krížovky

Presúvanie: stredné

Číselné krížovky

Presúvanie: ťažké

Doplň operáciu

Presúvanie: ľahké

Doplň operáciu

Presúvanie: stredné

Doplň operáciu

Presúvanie: ťažké

Magické štvorce

Presúvanie: stredné

Kombinácie operácií: mix

Kombinácie základných operácií

Slovné úlohy: stredné

Kombinácie operácií: mix

Počítanie: stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Určovanie zlomkov

Rozhodovačka: ľahké

Určovanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Určovanie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Určovanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Určovanie zlomkov

Počítanie: ľahké

Zlomky slovom

Pexeso: ľahké

Určovanie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Určovanie zlomkov

Pexeso: ľahké

Určovanie zlomkov

Roboti: ľahké
0

Zlomky na číselnej osi

Zlomky na číselnej osi

Počítanie: stredné

Zlomky na číselnej osi

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky na číselnej osi

Rozhodovačka: stredné

Zlomky na číselnej osi

Pexeso: stredné

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: ľahké

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: ťažké

Zlomky na číselnej osi

Roboti: ľahké
0

Porovnávanie zlomkov

Porovnávanie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: ľahké

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: ťažké

Porovnávanie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Porovnávanie zlomkov

Roboti: ľahké
0

Krátenie zlomkov

Krátenie zlomkov

Počítanie: stredné

Krátenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Krátenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Krátenie zlomkov

Pexeso: ľahké

Krátenie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Krátenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Krátenie zlomkov

Pexeso: stredné

Krátenie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Zmiešané čísla

Zmiešané čísla

Pexeso: stredné

Zmiešané čísla

Počítanie: stredné

Zmiešané čísla

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Pexeso: stredné

Zlomky: sčítanie obrázkami

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Počítanie: stredné

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Roboti: ľahké
0

Násobenie a delenie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Pexeso: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Výpočty so zlomkami

Výpočty so zlomkami

Počítanie: ťažké

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Počítanie: stredné

Zlomky: mix

Rozhodovačka: ľahké

Zlomky: mix

Slovné úlohy: ľahké

Zlomky: mix

Slovné úlohy: stredné

Zlomky: mix

Rozhodovačka: stredné

Zlomky: mix

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky: mix

Slovné úlohy: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovom

Pexeso: ťažké

Desatinné čísla slovom

Pexeso: stredné

Desatinné čísla slovom

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Presúvanie: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Presúvanie: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Desatinné čísla na číselnej osi

Desatinné čísla na číselnej osi

Rozhodovačka: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Pexeso: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie: ľahké

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Strieľačka: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: ľahké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Strieľačka: ľahké
0

Delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Delenie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Delenie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Delenie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Delenie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Výpočty s desatinnými číslami

Výpočty s desatinnými číslami

Počítanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Krok po kroku: stredné

Prevod desatinného čísla na zlomok

Krok po kroku: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Presúvanie: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Presúvanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Počítanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Počítanie: stredné

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Počítanie: ťažké

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Desetinné čísla: mix

Desetinné čísla: mix

Slovné úlohy: stredné

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: stredné

Desetinné čísla: mix

Počítanie: stredné

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: ťažké

Desetinné čísla: mix

Počítanie: ťažké

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Doplňovanie útvarov

Rozhodovačka: stredné

Otočenie a preklopenie v rovine

Rozhodovačka: stredné

Rozdeľovačka: rozcvička

Rozdeľovačka: ľahké
0/11

Rozdeľovačka: ľahké

Rozdeľovačka: ľahké
0/29

Rozdeľovačka: stredné

Rozdeľovačka: ľahké
0/50

Rozdeľovačka: ťažké

Rozdeľovačka: ľahké
0/28

Rozdeľovačka: skutočná výzva

Rozdeľovačka: ľahké
0/11

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

3D objekty z rôznych pohľadov

Rozhodovačka: ľahké

Drôtik v priehľadnej kocke

Rozhodovačka: ľahké

Drôtik v priehľadnom objekte

Rozhodovačka: stredné

Počet kociek

Počítanie: ľahké

3D objekty z rôznych pohľadov

Pexeso: ľahké

Nárys, pôdorys, bokorys

Kocky: plán stavby

Rozhodovačka: ľahké

Kocky: plán stavby

Pexeso: ľahké

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Pexeso: stredné

Nárys a pôdorys

Pexeso: stredné

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Rozhodovačka: stredné

Nárys a pôdorys

Rozhodovačka: stredné

Počty vrcholov, strán, hrán

Počty vrcholov, strán, hrán

Počítanie: stredné

Siete kocky

Siete kocky

Presúvanie: ľahké

Siete kocky

Presúvanie: stredné

Siete kocky

Presúvanie: ťažké

Siete kocky

Rozhodovačka: stredné

Siete kocky

Rozhodovačka: ťažké

Siete telies

Siete telies

Pexeso: stredné

Siete telies

Rozhodovačka: stredné

Rez kocky

Rez kocky

Rozhodovačka: ľahké

Rezy telies

Rezy telies

Rozhodovačka: stredné

Priestorová predstavivosť: mix

Priestorová predstavivosť: mix

Rozhodovačka: ľahké

Priestorová predstavivosť: mix

Rozhodovačka: stredné

Geometria: Rovinné útvary

Trojuholník

Trojuholník

Rozhodovačka: ľahké

Kruh, kružnica

Kruh, kružnica

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Obsah (na mriežke)

Pexeso: ľahké

Obsah (na mriežke)

Presúvanie: stredné

Obsah (na mriežke)

Počítanie: ľahké

Obsah, obvod

Mriežkovaná: ľahké
0/11

Obvod (na mriezke)

Obvod (na mriezke)

Pexeso: ľahké

Obvod (na mriezke)

Presúvanie: stredné

Obvod (na mriezke)

Počítanie: ľahké

Obvod

Mriežkovaná: ľahké
0/5

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Presúvanie: ľahké

Délka lomené čáry (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Presúvanie: ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Počítanie: stredné

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka: ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Presúvanie: ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka: stredné

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Presúvanie: stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Počítanie: stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Presúvanie: stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka: ľahké

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie: stredné

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie: ťažké

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Rozhodovačka: stredné

Obsah kruhu

Presúvanie: stredné

Obsah kruhu

Presúvanie: ťažké

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Rozhodovačka: ťažké

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah šedej oblasti

Krok po kroku: stredné

Obsah šedej oblasti

Krok po kroku: ťažké

Obsah: kombinácie útvarov

Počítanie: stredné

Obsah šedej oblasti

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy: stredné

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy: ťažké

Obsah, obvod: kombinované otázky

Počítanie: ťažké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: mix

Počítanie: ľahké

Obsah, obvod: mix

Počítanie: stredné

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: ľahké

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Rozhodovačka: ťažké

Elementárna algebra: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Dosadzovanie do výrazov

Krok po kroku: ľahké

Dosadzovanie do výrazov

Krok po kroku: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie: ťažké

Zápis pomocou výrazu

Zápis výrazov s premennými

Rozhodovačka: stredné

Zápis výrazov s premennými

Rozhodovačka: ťažké

Zápis zadania pomocou výrazov

Rozhodovačka: stredné

Zápis zadaní pomocou výrazu

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Presúvanie: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Počítanie: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Pexeso: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Pexeso: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krok po kroku: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso: ľahké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krok po kroku: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Rozhodovačka: ťažké

Rozklad na súčin

Krok po kroku: stredné

Rozklad na súčin

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov so zlomkami

Úpravy výrazov so zlomkami

Rozhodovačka: stredné

Lomené výrazy

Zjednodušovanie lomených výrazov

Počítanie: stredné

Úpravy lomených výrazov

Rozhodovačka: stredné

Lomené výrazy

Pexeso: ťažké

Úpravy lomených výrazov

Rozhodovačka: ťažké

Podmienky lomených výrazov

Rozhodovačka: ťažké

Lomené výrazy

Presúvanie: ťažké

Lomené výrazy

Krok po kroku: stredné

Lomené výrazy

Krok po kroku: ťažké

Podmienky lomených výrazov

Krok po kroku: ťažké

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Úpravy výrazov s faktoriálom

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Rozhodovačka: ťažké

Výrazy a ich úpravy: mix

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka: stredné

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka: ťažké

Zjednodušovanie výrazov: mix

Počítanie: stredné

Výrazy a ich úpravy: mix

Počítanie: ťažké

Elementárna algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie: ľahké

Základná rovnica s jednou neznámou

Základná rovnica s jednou neznámou

Pexeso: ľahké

Základná rovnica s jednou neznámou

Pexeso: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Pexeso: ťažké

Základná rovnica s jednou neznámou

Krok po kroku: ľahké

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: ľahké

Základná rovnica s jednou neznámou

Krok po kroku: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Základná rovnica s jednou neznámou

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Rovnice so zátvorkami

Počítanie: stredné

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Počítanie: ťažké

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie: stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Rovnice so zlomkami

Počítanie: stredné

Rovnice so zlomkami

Počítanie: ťažké

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice s desatinnými číslami

Rovnice s desatinnými číslami

Počítanie: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Rovnice s lomenými výrazmi

Počítanie: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: stredné

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: ťažké

Zápis zadaní pomocou rovnice

Zápis zadaní pomocou rovnice

Rozhodovačka: stredné

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: stredné

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: ťažké

Sústava 2 lineárnych rovníc

Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc

Grafár: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Počítanie: stredné

Kvadratické rovnice

Presúvanie: ťažké

Kvadratické rovnice

Počítanie: ťažké

Rýdzo kvadratické rovnice

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice bez absolútneho člena

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice: Vietove vzorce

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Slovné úlohy: ťažké

Exponenciálne rovnice

Exponenciálne rovnice

Krok po kroku: stredné

Exponenciálne rovnice

Krok po kroku: ťažké

Exponenciálne rovnice

Počítanie: ťažké

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: ťažké

Logaritmické rovnice

Počítanie: ťažké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Počítanie: stredné

Rovnice: mix

Počítanie: ťažké

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Pomery: základy

Presúvanie: ľahké

Pomery: základy

Presúvanie: stredné

Pomery: základy

Rozhodovačka: ľahké

Pomery: základy

Rozhodovačka: stredné

Pomery: základy

Rozhodovačka: ťažké

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Počítanie: stredné

Pomery: výpočty

Pomery: výpočty

Počítanie: stredné

Pomery: výpočty

Krok po kroku: stredné

Pomery: výpočty

Slovné úlohy: stredné

Pomery: výpočty

Rozhodovačka: stredné

Pomery: výpočty

Rozhodovačka: ťažké

Pomery: mierka mapy

Pomery: mierka mapy

Počítanie: stredné

Pomery: mierka mapy

Krok po kroku: stredné

Pomery: mierka mapy

Počítanie: ťažké

Priama a nepriama úmernosť

Priama a nepriama úmernosť

Krok po kroku: stredné

Priama a nepriama úmernosť

Rozhodovačka: stredné

Priama a nepriama úmera

Slovné úlohy: stredné

Priama a nepriama úmera

Slovné úlohy: ťažké

Myslím si číslo

Myslím si číslo (po krokoch)

Krok po kroku: stredné

Myslím si číslo

Slovné úlohy: stredné

Myslím si číslo

Slovné úlohy: ťažké

Úlohy o zmesiach

Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

Krok po kroku: stredné

Slovné úlohy o zmesiach

Slovné úlohy: ťažké

Spoločná práca

Spoločná práca

Slovné úlohy: stredné

Úlohy s pohybom

Slovné úlohy s pohybom

Slovné úlohy: stredné

Úlohy s rovnicami: mix

Všebecné slovné úlohy s rovnicami

Slovné úlohy: stredné

Všeobecné slovné úlohy s rovnicami

Krok po kroku: stredné

Úlohy s rovnicami: mix

Slovné úlohy: ťažké

Elementárna algebra: Nerovnice

Kvadratické nerovnice

Kvadratické nerovnice

Presúvanie: ťažké

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Presúvanie: stredné

Elementárna algebra: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Zápis postupností

Rozhodovačka: ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v rovine

Pexeso: stredné

Súradnice bodov v rovine

Rozhodovačka: stredné

Súradnice bodov v rovine

Grafár: ľahké

Súradnice bodov v rovine

Roboti: ľahké
0

Graf lineárnej funkcie

Graf lineárnej funkcie

Pexeso: stredné

Graf lineárnej funkcie

Rozhodovačka: stredné

Graf lineárnej funkcie

Presúvanie: stredné

Graf lineárnej funkcie

Grafár: ľahké

Graf lineárnej funkcie

Grafár: stredné

Graf lineárnej funkcie

Grafár: ťažké

Smernice lineárnej funkcie

Grafár: ľahké

Grafické znázornenie rovnice

Grafár: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Rozhodovačka: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Grafár: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Grafár: stredné

Grafy kvadratických funkcí

Presúvanie: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Roboti: ľahké
0

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Pexeso: ťažké

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka: ťažké

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Grafár: ťažké

Grafy goniometrických funkcií

Grafy goniometrických funkcií

Pexeso: ťažké

Grafy goniometrických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Grafy goniometrických funkcií

Grafár: ťažké

Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafár: ťažké

Graf lineárnej nerovnice

Graf lineárnej nerovnice

Pexeso: stredné

Graf lineárnej nerovnice

Rozhodovačka: stredné

Graf lineárnej nerovnice

Rozhodovačka: ťažké

Graf lineárnej nerovnice

Roboti: ľahké
0

Grafy funkcií: mix

Grafy funkcií: mix

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Lineárne funkcie: mix

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

Počítanie: ľahké

Jednotky dĺžky

Krok po kroku: ľahké

Jednotky dĺžky

Počítanie: stredné

Jednotky dĺžky

Presúvanie: ľahké

Jednotky dĺžky

Rozhodovačka: ľahké

Jednotky dĺžky

Pexeso: ľahké

Prevody jednotiek dĺžky

Rozhodovačka: stredné

Jednotky dĺžky

Pexeso: stredné

Jednotky dĺžky

Presúvanie: stredné

Jednotky dĺžky

Pexeso: ťažké

Jednotky dĺžky

Presúvanie: ťažké

Jednotky dĺžky: zo života

Rozhodovačka: ľahké

Jednotky hmotnosti

Jednotky hmotnosti

Počítanie: ľahké

Jednotky hmotnosti

Krok po kroku: stredné

Jednotky hmotnosti

Počítanie: stredné

Jednotky hmotnosti

Presúvanie: stredné

Jednotky hmotnosti: zo života

Rozhodovačka: ľahké

Jednotky hmotnosti

Pexeso: ľahké

Jednotky hmotnosti

Pexeso: stredné

Jednotky hmotnosti

Rozhodovačka: ľahké

Prevody jednotiek hmotnosti

Rozhodovačka: stredné

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Presúvanie: stredné

Jednotky obsahu

Rozhodovačka: stredné

Jednotky obsahu

Pexeso: stredné

Jednotky obsahu: zo života

Rozhodovačka: stredné

Jednotky obsahu

Počítanie: stredné

Jednotky obsahu

Počítanie: ťažké

Jednotky obsahu

Roboti: ľahké
0

Jednotky objemu

Jednotky objemu

Pexeso: stredné

Jednotky objemu

Rozhodovačka: stredné

Jednotky objemu

Krok po kroku: stredné

Jednotky objemu

Počítanie: stredné

Jednotky objemu

Počítanie: ťažké

Jednotky objemu

Roboti: ľahké
0

Jednotky teploty

Jednotky teploty: zo života

Rozhodovačka: stredné

Jednotky: mix

Jednotky: mix

Počítanie: stredné

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Slovné úlohy: stredné

Jednotky: mix

Rozhodovačka: ľahké

Jednotky: mix

Rozhodovačka: stredné

Jednotky: mix

Rozhodovačka: ľahké

Výber správnej jednotky

Rozhodovačka: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia