Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Aritmetika: Čísla
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie
Aritmetika: Násobenie a delenie
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií
Aritmetika: Celé čísla
Aritmetika: Deliteľnosť
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy
0/5
0/11
Aritmetika: Číselné sústavy
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla
Geometria: Priestorová predstavivosť
Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov
Geometria: Obsah, obvod
Geometria: Objem, povrch
Geometria: Uhly
Geometria: Geometrické konštrukcie
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine
Geometria: Pravouhlý trojuholník
Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy
Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice
Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami
Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií
Funkcie: Grafy funkcií
Funkcie: Lineárne funkcie
Funkcie: Kvadratické funkcie
Funkcie: Goniometrické funkcie
0/10
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie
Jednotky, miery: Čas
Jednotky, miery: Jednotky
Jednotky, miery: Peniaze
Diskrétna matematika: Množiny
Diskrétna matematika: Logika
Diskrétna matematika: Kombinatorika
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika
Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy
Logické úlohy: Sokoban
0/13
0/21
0/21
0/19
0/19
0/16
Logické úlohy: Gulička
0/19
0/28
0/28
0/22
0/9
0/4
Logické úlohy: Skákačka
0/24
0/26
0/20
0/15
Logické úlohy: Rozdelovačka
0/11
0/29
0/50
0/28
0/11
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka
0/14
0/13
0/5
0/2
Logické úlohy: Rušná hodinka
0/8
0/13
0/24
0/12
0/4
Logické úlohy: Ploty
0/16
0/23
0/19
0/22
0/20
Logické úlohy: Sudoku so symbolmi
0/6
0/18
0/17
0/14

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie: kombinácie operácií

Doplňovanie radov: počítanie

stredné

Poradie operácií, zátvorky

Odvodzovanie

ľahké

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Počítanie s nápadom

Počítanie

stredné

Približné počítanie

Rozhodovačka

stredné

Kombinácie operácií: mix

Kombinácie základných operácií

stredné

Počítanie

stredné

Geometria: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

stredné

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Roboti

ľahké
0

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Rozhodovačka

ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií

Základné typy funkcií

Základné typy funkcií

ťažké

Grafár

ťažké

Vlastnosti funkcií

Vlastnosti funkcií

ťažké

Grafár

ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka

stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

ľahké
0/10

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Rozhodovačka

ťažké

Hodnoty goniometrických funkcií

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Vlastnosti goniometrických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Goniometrické funkcie: mix

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Úpravy logických výrazov

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Kombinačné čísla

Počítanie

stredné

Pexeso

ťažké

Kombinatorika: mix

Kombinatorická číselná rozcvička

stredné

Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť

Slovné úlohy

ťažké

Pravdepodobnosť: kocky

ťažké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Štatistika

Popisná štatistika: základné pojmy

ťažké

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

ťažké

Zákerné slovné úlohy

stredné

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM