Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 24
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie 0 / 27 0 / 30
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie 0 / 31 0 / 13
Aritmetika: Násobenie a delenie 0 / 64 0 / 35
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 20
Aritmetika: Celé čísla 0 / 16 0 / 8
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 17 0 / 7
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 24 0 / 21 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 12 0 / 17
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 51 0 / 15
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 14 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 43 0 / 20
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 23
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 9 0 / 4
Geometria: Obsah, obvod 0 / 20
Geometria: Objem, povrch 0 / 17
Geometria: Uhly 0 / 9 0 / 8
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 4
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 9 0 / 4
Geometria: Pravouhlý trojuholník 0 / 12
Geometria: Kuželosečky 0 / 3
Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy 0 / 36
Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice 0 / 45
Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami 0 / 13
Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady 0 / 2
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 5
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 26 0 / 12
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 6 0 / 21
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Jednotky, miery: Čas 0 / 9
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 30 0 / 8
Jednotky, miery: Peniaze 0 / 2
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 15
Diskrétna matematika: Logika 0 / 8
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 7
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 4
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika 0 / 1
Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy 0 / 2
Logické úlohy: Sokoban 0 / 332
Logické úlohy: Gulička 0 / 268
Logické úlohy: Skákačka 0 / 161
Logické úlohy: Rozdelovačka 0 / 268
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka 0 / 78
Logické úlohy: Rušná hodinka 0 / 151
Logické úlohy: Ploty 0 / 323
Logické úlohy: Sudoku so symbolmi 0 / 118

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Pavučiny s násobením

stredné

Tabuľka malej násobilky

stredné

Slovné úlohy

ľahké

Presúvanie

ľahké

Slovné úlohy

stredné

Tabuľka malej násobilky

ľahké

Počítanie

ľahké

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Počítanie

stredné

Malá násobilka obrázkami

ľahké

Tabuľka malej násobilky

ľahké

Tabuľka malej násobilky

stredné

Tabuľka malej násobilky

stredné

Násobilka čísla 2

ľahké

Násobilka čísla 3

ľahké

Násobilka čísla 4

ľahké

Násobilka čísla 5

ľahké

Násobilka čísla 6

ľahké

Násobilka čísla 7

ľahké

Násobilka čísla 8

ľahké

Násobilka čísla 9

ľahké

Roboti

ľahké
0

Strieľačka

ľahké
0

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

ťažké

Slovné úlohy

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Písomné násobenie pod sebou

Rozhodovačka

stredné

Presúvanie

stredné

Jednociferné delenie

Delenie obrázkami

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Pexeso

ľahké

Tetris

ľahké
0

Roboti

ľahké
0

Strieľačka

ľahké
0

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy

ľahké

Pexeso

ľahké

Slovné úlohy

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Počítanie

ľahké

Presúvanie

ľahké

Presúvanie

stredné

Viacciferné delenie

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Odvodzovanie

ľahké

Tetris

ľahké
0

Písomné delenie pod sebou

Presúvanie

stredné

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Presúvanie

stredné

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Geometria: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Názvy útvarov

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Roboti

ľahké
0

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: uhly

ľahké

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

ľahké

Pojmy súvisiace s kružnicou

Pojmy súvisiace s kružnicou

ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Presúvanie

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

ľahké

Odvodzovanie

stredné

Odvodzovanie

ťažké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

ľahké

Presúvanie

stredné

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

stredné

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Roboti

ľahké
0

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Geometria: Kuželosečky

Kuželosečky: pojmy

Presúvanie

stredné

Rovnice kuželosečiek

Presúvanie

ťažké

Kuželosečky: mix

Rozhodovačka

ťažké

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

ľahké

Základné rovnice s jednou neznámou

Odvodzovanie

ľahké

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Odvodzovanie

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Počítanie

ťažké

Rovnice so zátvorkami

Odvodzovanie

ťažké

Počítanie

ťažké

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

stredné

Rovnice so zlomkami

Odvodzovanie

ťažké

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

stredné

Počítanie

ťažké

Rovnice s desatinnými číslami

Počítanie

ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Odvodzovanie

ťažké

Počítanie

ťažké

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie

ťažké

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie

ťažké

Počítanie

stredné

Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc

ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

stredné

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

ťažké

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

stredné

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

ťažké

Kvadratické rovnice

Počítanie

stredné

Presúvanie

ťažké

Počítanie

ťažké

Rýdzo kvadratické rovnice

stredné

Kvadratické rovnice bez absolútneho člena

stredné

Kvadratické rovnice: diskriminant

ťažké

Kvadratické rovnice: Vietove vzorce

ťažké

Odvodzovanie

ťažké

Slovné úlohy

ťažké

Exponenciálne rovnice

Odvodzovanie

stredné

Odvodzovanie

ťažké

Počítanie

ťažké

Logaritmické rovnice

Odvodzovanie

ťažké

Počítanie

ťažké

Rovnice: mix

Počítanie

stredné

Počítanie

ťažké

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Rozhodovačka

ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka

stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

ľahké
0/10

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Rozhodovačka

ťažké

Hodnoty goniometrických funkcií

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce

Rozhodovačka

ťažké

Vlastnosti goniometrických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Goniometrické funkcie: mix

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Vyhodnocovanie logických výrazov

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Úpravy logických výrazov

Rozhodovačka

ťažké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

ťažké

Logika: mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Kombinačné čísla

Počítanie

stredné

Pexeso

ťažké

Kombinatorika: mix

Kombinatorická číselná rozcvička

stredné

Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť javu

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Opakované pokusy a zložené javy

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť: mix

Slovné úlohy

ťažké

Pravdepodobnosť: kocky

ťažké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Štatistika

Popisná štatistika: základné pojmy

ťažké

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

ťažké

Zákerné slovné úlohy

stredné
NAPÍŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.