Matematika: 3. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Poradie operácií, zátvorky

Rozhodovačka

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Počítanie s nápadom

Počítanie

stredné

Kombinácie operácií: mix

Kombinácie základných operácií

stredné

Obrázkové rovnice

ľahké

Obrázkové rovnice

stredné

Presúvanie

ľahké

Aritmetika: Celé čísla

Číselná os: celé čísla

Presúvanie

ľahké

Aritmetika: Deliteľnosť

Párne, nepárne

Rozhodovačka

ľahké

Deliteľnosť

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske čísla

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

ľahké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Počítanie

ľahké

Zlomky slovne

ľahké

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Priestorová predstavivosť

Nárys, pôdorys, bokorys

Kocky: plán stavby

ľahké

Kocky: plán stavby

ľahké

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Počet kociek

ľahké

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Názvy útvarov

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obvod (na mriezke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo

Myslím si číslo

stredné

Jednotky, miery: Čas

Hodiny: určovanie času

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

ľahké

Jednotky času

Počítanie

ľahké

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky dĺžky

Rozhodovačka

ľahké

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: ľahká

ľahké
0/24

Logické úlohy: Rozdelovačka

Rozdelovačka

Rozdeľovačka: rozcvička

ľahké
0/11

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Rozcvička

ľahké
0/0

Ľahká

ľahké
0/0

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM