Matematika: 4. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Čísla

Čísla slovne

Pexeso

stredné

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Čísla: mix

Počítanie

stredné

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 20

Slovné úlohy

ľahké

Sčítací pyramidy

ľahké

Sčítací pyramidy

stredné

Sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Tabuľka malej násobilky

stredné

Slovné úlohy

ľahké

Slovné úlohy

stredné

Tabuľka malej násobilky

ľahké

Počítanie

ľahké

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Počítanie

stredné

Malá násobilka obrázkami

ľahké

Tabuľka malej násobilky

ľahké

Tabuľka malej násobilky

stredné

Tabuľka malej násobilky

stredné

Násobilka čísla 2

ľahké

Násobilka čísla 3

ľahké

Násobilka čísla 4

ľahké

Násobilka čísla 5

ľahké

Násobilka čísla 6

ľahké

Násobilka čísla 7

ľahké

Násobilka čísla 8

ľahké

Násobilka čísla 9

ľahké

Strieľačka

ľahké
1

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy

ľahké

Pexeso

ľahké

Slovné úlohy

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Odvodzovanie

ľahké

Písomné násobenie pod sebou

Rozhodovačka

stredné

Presúvanie

stredné

Jednociferné delenie

Delenie obrázkami

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Pexeso

ľahké

Strieľačka

ľahké
0

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy

ľahké

Pexeso

ľahké

Slovné úlohy

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Počítanie

ľahké

Viacciferné delenie

Počítanie

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

ľahké

Odvodzovanie

ľahké

Písomné delenie pod sebou

Presúvanie

stredné

Písemné dělení dvouciferným činitelem

Presúvanie

stredné

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

ľahké

Číselná os: celé čísla

Presúvanie

ľahké

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Celé čísla: mix

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Rozhodovačka

ľahké

Najväčší spoločný deliteľ

Pexeso

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Zlomky slovne

ľahké

Pexeso

ľahké

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obvod (na mriezke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Presúvanie

stredné

Obsah, obvod: mix

Počítanie

ľahké

Geometria: Uhly

Určovanie uhlov

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo

Myslím si číslo

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

stredné

Jednotky, miery: Čas

Jednotky času

Rozhodovačka

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

ľahké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: stredné

ľahké
0/21

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: ľahké

ľahké
0/14

Počty: ťažšie

ľahké
0/13

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ľahká

ľahké
0/13

Stredné

ľahké
0/24

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

ľahké
0/16

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 4×4: ľahké

ľahké
0/18

Sudoku 4×4: ťažšie

ľahké
0/17

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM