Matematika: 4. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktný pohľad  »Detailný pohľad  »Náhľady  »

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 20

Slovné úlohy

1. Úroveň

Sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka

1. Úroveň

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Rozhodovačka

1. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Tabulka malé násobilky

2. Úroveň

Slovné úlohy

1. Úroveň

Tabuľka malej násobilky

1. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Pexeso

1. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Malá násobilka obrázkami

1. Úroveň

Tabuľka malej násobilky

1. Úroveň

Tabuľka malej násobilky

2. Úroveň

Tabuľka malej násobilky

2. Úroveň

Násobilka čísla 2

1. Úroveň

Násobilka čísla 3

1. Úroveň

Násobilka čísla 4

1. Úroveň

Násobilka čísla 5

1. Úroveň

Násobilka čísla 6

1. Úroveň

Násobilka čísla 7

1. Úroveň

Násobilka čísla 8

1. Úroveň

Násobilka čísla 9

1. Úroveň

Strieľačka

1. Úroveň
0

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy

1. Úroveň

Pexeso

1. Úroveň

Slovné úlohy

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Rozhodovačka

1. Úroveň

Odvodzovanie

1. Úroveň

Písomné násobenie pod sebou

Rozhodovačka

2. Úroveň

Jednociferné delenie

Delenie obrázkami

1. Úroveň

Rozhodovačka

1. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Pexeso

1. Úroveň

Strieľačka

1. Úroveň
0

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy

1. Úroveň

Pexeso

1. Úroveň

Slovné úlohy

2. Úroveň

Rozhodovačka

1. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Viacciferné delenie

Počítanie

1. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Pexeso

1. Úroveň

Odvodzovanie

1. Úroveň

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy

2. Úroveň

Slovné úlohy

1. Úroveň

Rozhodovačka

1. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

1. Úroveň

Číselná os: celé čísla

Pexeso

1. Úroveň

Rozhodovačka

1. Úroveň

Celé čísla: mix

Rozhodovačka

1. Úroveň

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Rozhodovačka

1. Úroveň

Najväčší spoločný deliteľ

Pexeso

2. Úroveň

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Pexeso

1. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Obvod (na mriezke)

Pexeso

1. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Obsah, obvod: mix

Počítanie

1. Úroveň

Geometria: Uhly

Určovanie uhlov

Pexeso

1. Úroveň

Rozhodovačka

1. Úroveň

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

1. Úroveň

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

1. Úroveň

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

2. Úroveň

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

1. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

2. Úroveň

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Myslím si číslo

2. Úroveň

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: stredné

1. Úroveň
0/21

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: ľahké

1. Úroveň
0/14

Počty: ťažšie

1. Úroveň
0/13

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ľahká

1. Úroveň
0/13

Stredné

1. Úroveň
0/24

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

1. Úroveň
0/16

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 4×4: ľahké

1. Úroveň
0/18

Sudoku 4×4: ťažšie

1. Úroveň
0/17

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM