Matematika: 4. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Čísla

Čísla slovne

Pexeso

stredné

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Čísla: mix

Počítanie

stredné

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 20

Slovné úlohy

ľahké

Sčítací pyramidy

ľahké

Sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

ľahké

Číselná os: celé čísla

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Celé čísla: mix

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Rozhodovačka

ľahké

Najväčší spoločný deliteľ

Pexeso

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Zlomky slovne

ľahké

Pexeso

ľahké

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obvod (na mriezke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Presúvanie

ľahké

Obsah, obvod: mix

Počítanie

ľahké

Geometria: Uhly

Určovanie uhlov

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo

Myslím si číslo

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

stredné

Jednotky, miery: Čas

Jednotky času

Rozhodovačka

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

ľahké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: stredné

ľahké
0/21

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: ľahké

ľahké
0/14

Počty: ťažšie

ľahké
0/13

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ľahká

ľahké
0/13

Stredné

ľahké
0/24

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

ľahké
0/16

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 4×4: ľahké

ľahké
0/18

Sudoku 4×4: ťažšie

ľahké
0/17

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM