Matematika: 5. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Čísla

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Čísla: mix

Počítanie

stredné

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie: kombinácie operácií

Doplňovanie radov: počítanie

stredné

Poradie operácií, zátvorky

Odvodzovanie

ľahké

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

stredné

Počítanie s nápadom

Počítanie

stredné

Približné počítanie

Rozhodovačka

stredné

Kombinácie operácií: mix

Kombinácie základných operácií

stredné

Počítanie

stredné

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

ľahké

Číselná os: celé čísla

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Celé čísla: mix

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Rozhodovačka

ľahké

Najväčší spoločný deliteľ

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

stredné

Najmenší spoločný násobok

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Prvočísla

Rozhodovačka

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percenta: určovanie

Odhady percent – bodky

ľahké

Pexeso

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovne

stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie

stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Strieľačka

ľahké
0

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obvod (na mriezke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: mix

Počítanie

ľahké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

ľahké

Základné rovnice s jednou neznámou

Počítanie

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo

Myslím si číslo

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grafár

ľahké

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

ľahké

Počítanie

ľahké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: ľahké

ľahké
0/14

Počty: ťažšie

ľahké
0/13

Počty s pamäťou

ľahké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Stredné

ľahké
0/24

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 4×4: ťažšie

ľahké
0/17

Sudoku 6×6

ľahké
0/14

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM