Matematika: 5. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Čísla

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Čísla: mix

Počítanie

stredné

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie: kombinácie operácií

Doplňovanie radov: počítanie

stredné

Poradie operácií, zátvorky

Odvodzovanie

ľahké

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

stredné

Počítanie s nápadom

Počítanie

stredné

Približné počítanie

Rozhodovačka

stredné

Kombinácie operácií: mix

Kombinácie základných operácií

stredné

Počítanie

stredné

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

ľahké

Číselná os: celé čísla

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Celé čísla: mix

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Rozhodovačka

ľahké

Najväčší spoločný deliteľ

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

stredné

Najmenší spoločný násobok

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Prvočísla

Rozhodovačka

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percenta: určovanie

Odhady percent – bodky

ľahké

Pexeso

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovne

stredné

Rozhodovačka

stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie

stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Strieľačka

ľahké
0

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obvod (na mriezke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: mix

Počítanie

ľahké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

ľahké

Základné rovnice s jednou neznámou

Počítanie

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo

Myslím si číslo

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grafár

ľahké

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

ľahké

Počítanie

ľahké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: ľahké

ľahké
0/14

Počty: ťažšie

ľahké
0/13

Počty s pamäťou

ľahké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Stredné

ľahké
0/24

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 4×4: ťažšie

ľahké
0/17

Sudoku 6×6

ľahké
0/14

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM