Matematika: 5. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktný pohľad  »Detailný pohľad  »Náhľady  »

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

1. Úroveň

Číselná os: celé čísla

Pexeso

1. Úroveň

Rozhodovačka

1. Úroveň

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

1. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Celé čísla: mix

Rozhodovačka

1. Úroveň

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percenta: určovanie

Odhady percent – bodky

1. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovne

2. Úroveň

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

2. Úroveň

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie

2. Úroveň

Desetinné čísla na číselnej osi

Rozhodovačka

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka

2. Úroveň

Strieľačka

1. Úroveň
0

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Pexeso

1. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Obvod (na mriezke)

Pexeso

1. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Obsah, obvod: mix

Počítanie

1. Úroveň

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

1. Úroveň

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka

2. Úroveň

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

1. Úroveň

Základné rovnice s jednou neznámou

Počítanie

1. Úroveň

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Grafár

1. Úroveň

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

1. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

2. Úroveň

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

2. Úroveň

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Myslím si číslo

2. Úroveň

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Stredné

1. Úroveň
0/24

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 4×4: ťažšie

1. Úroveň
0/17

Sudoku 6×6

1. Úroveň
0/14

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM