Matematika: 7. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktný pohľad  »Detailný pohľad  »Náhľady  »

Aritmetika: Násobenie a delenie

Viacciferné násobenie

Počítanie

3. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Viacciferné delenie

Počítanie

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Aritmetika: Celé čísla

Číselná os: celé čísla

Počítanie

1. Úroveň

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

1. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pexeso

2. Úroveň

Celé čísla: mix

Počítanie

2. Úroveň

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Počty vrcholov, strán, hrán

Počítanie

2. Úroveň

Siete telies

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Geometrické pojmy

Pexeso

2. Úroveň

Pojmy: uhly

1. Úroveň

Pojmy: dvojice uhlov

2. Úroveň

Geometria: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovné úlohy

2. Úroveň

Geometria: Uhly

Uhly v trojuholníku

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Uhly v štvoruholníku

Počítanie

2. Úroveň

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

2. Úroveň

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

2. Úroveň

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

1. Úroveň

Podobnosť

Rozhodovačka

2. Úroveň

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

2. Úroveň

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Pytagorova veta: aplikácie

Slovné úlohy

2. Úroveň

Odvodzovanie

2. Úroveň

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie

3. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Úpravy výrazov s 1 neznámou

Počítanie

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Odvodzovanie

2. Úroveň

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie

2. Úroveň

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

2. Úroveň

Diskrétna matematika: Množiny

Prienik, zjednotenie

Slovné úlohy na množiny

2. Úroveň

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na líniové grafy

2. Úroveň

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

2. Úroveň

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Myslím si číslo

3. Úroveň

Zákerné slovné úlohy

2. Úroveň

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty s pamäťou

1. Úroveň
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

1. Úroveň
0/12

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 6×6

1. Úroveň
0/14

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM