Matematika: 7. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Násobenie a delenie

Viacciferné násobenie

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Viacciferné delenie

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Kombinácie operácií: mix

Číselné křížovky

ťažké

Aritmetika: Celé čísla

Číselná os: celé čísla

Počítanie

ľahké

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ľahké

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pexeso

stredné

Celé čísla: mix

Počítanie

stredné

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske čísla

Pexeso

stredné

Římské rovnice

stredné

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Počty vrcholov, strán, hrán

Počítanie

stredné

Siete telies

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Pojmy: uhly

ľahké

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Geometria: Obsah, obvod

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie

stredné

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah šedé oblasti

stredné

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Obsah, obvod: vzorce, princípy

stredné

Počítanie

stredné

Geometria: Objem, povrch

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie

stredné

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie

stredné

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, princípy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Geometria: Uhly

Uhly v trojuholníku

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

stredné

Presúvanie

stredné

Uhly v štvoruholníku

Počítanie

stredné

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

ľahké

Odvodzovanie

stredné

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

stredné

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Presúvanie

stredné

Pytagorova veta: aplikácie

Odvodzovanie

stredné

Slovné úlohy

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Presúvanie

stredné

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Odvodzovanie

stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Odvodzovanie

ľahké

Pexeso

stredné

Odvodzovanie

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Rovnice so zátvorkami

Počítanie

stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie

stredné

Rovnice so zlomkami

Odvodzovanie

stredné

Rovnice: mix

Počítanie

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka

stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Zákerné slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty s pamäťou

ľahké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

ľahké
0/12

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 6×6

ľahké
0/14

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM