Matematika: 7. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Násobenie a delenie

Viacciferné násobenie

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Viacciferné delenie

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Aritmetika: Celé čísla

Číselná os: celé čísla

Počítanie

ľahké

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ľahké

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pexeso

stredné

Celé čísla: mix

Počítanie

stredné

Aritmetika: Deliteľnosť

Najväčší spoločný deliteľ

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Najmenší spoločný násobok

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Prvočísla

Rozhodovačka

stredné

Delitelnosť: mix

Slovné úlohy

stredné

Počítanie

stredné

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske čísla

Pexeso

stredné

Římské rovnice

stredné

Geometria: Priestorová predstavivosť

Nárys, půdorys, bokorys

Nárys a půdorys

stredné

Prostorová představivost: 3D objekty

3D objekty z rôznych pohľadov

ľahké

Siete kocky

stredné

3D objekty z rôznych pohľadov

ľahké

Prostorová představivost: mix

Priestorová predstavivosť: mix

stredné

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Počty vrcholov, strán, hrán

Počítanie

stredné

Siete telies

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Pojmy: uhly

ľahké

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Geometria: Obsah, obvod

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: mix

Počítanie

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Obsah, obvod: vzorce, princípy

stredné

Geometria: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovné úlohy

stredné

Geometria: Uhly

Uhly v trojuholníku

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

stredné

Presúvanie

stredné

Uhly v štvoruholníku

Počítanie

stredné

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

stredné

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

stredné

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Presúvanie

stredné

Pytagorova veta: aplikácie

Odvodzovanie

stredné

Slovné úlohy

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Presúvanie

stredné

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Odvodzovanie

stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Pexeso

stredné

Odvodzovanie

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Rovnice so zátvorkami

Počítanie

stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie

stredné

Rovnice so zlomkami

Odvodzovanie

stredné

Rovnice: mix

Počítanie

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Rozhodovačka

stredné

Grafár

ľahké

Graf lineárnej funkcie

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Presúvanie

stredné

Grafár

ľahké

Grafár

stredné

Graf kvadratickej funkcie

Grafár

stredné

Graf lineárnej nerovnice

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Zákerné slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty s pamäťou

ľahké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

ľahké
0/12

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 6×6

ľahké
0/14

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM