Matematika: 8. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Kombinácie operácií: mix

Číselné křížovky

ťažké

Doplň operaci

ťažké

Aritmetika: Celé čísla

Číselná os: celé čísla

Počítanie

ľahké

Počítanie so zápornými číslami

Počítanie

stredné

Počítanie

ľahké

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Celé čísla: mix

Počítanie

stredné

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske čísla

Pexeso

stredné

Geometria: Priestorová predstavivosť

Nárys, pôdorys, bokorys

Nárys a pôdorys

stredné

Siete kocky

Presúvanie

stredné

Siete kocky

stredné

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Počty vrcholov, strán, hrán

Počítanie

stredné

Siete telies

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Geometria: Objem, povrch

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie

stredné

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie

stredné

Objem: guľa, valec, kužeľ

Počítanie

stredné

Povrch: guľa, valec, kužeľ

Počítanie

stredné

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, princípy

stredné

Počítanie

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Geometria: Uhly

Uhly v štvoruholníku

Počítanie

stredné

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

stredné

Uhly: mix

Počítanie

stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

stredné

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Presúvanie

stredné

Grafár

ľahké

Grafár

stredné

Směrnice lineární funkce

ľahké

Graf kvadratickej funkcie

Grafár

stredné

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka

ťažké

Graf lineárnej nerovnice

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Diskrétna matematika: Množiny

Prienik, zjednotenie

Rozhodovačka

stredné

Vennove diagramy

Rozhodovačka

stredné

Množiny: mix

Slovné úlohy na množiny

stredné

Rozhodovačka

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka

stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

ťažké

Zákerné slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: ťažké

ľahké
0/19

Logické úlohy: Gulička

Gulička

Gulička: skutočná výzva

ľahké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: skutočná výzva

ľahké
0/15

Logické úlohy: Rozdelovačka

Rozdelovačka

Rozdeľovačka: ťažké

ľahké
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

ľahké
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnejšie

ľahké
0/19

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM