Matematika: 8. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktný pohľad  »Detailný pohľad  »Náhľady  »

Aritmetika: Celé čísla

Číselná os: celé čísla

Počítanie

1. Úroveň

Počítanie so zápornými číslami

Počítanie

2. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Celé čísla: mix

Počítanie

2. Úroveň

Aritmetika: Deliteľnosť

Delitelnosť: mix

Slovné úlohy

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť

Siete kocky

2. Úroveň

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Počty vrcholov, strán, hrán

Počítanie

2. Úroveň

Siete telies

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Geometrické pojmy

Pexeso

2. Úroveň

Pojmy: dvojice uhlov

2. Úroveň

Geometria: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovné úlohy

2. Úroveň

Slovné úlohy

3. Úroveň

Geometria: Uhly

Uhly v štvoruholníku

Počítanie

2. Úroveň

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

2. Úroveň

Uhly: mix

Počítanie

2. Úroveň

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

2. Úroveň

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

1. Úroveň

Podobnosť

Rozhodovačka

2. Úroveň

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

2. Úroveň

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Pytagorova veta: aplikácie

Slovné úlohy

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Odvodzovanie

2. Úroveň

Pytagorova veta: mix

Počítanie

2. Úroveň

Funkcie: Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Grafár

2. Úroveň

Grafár

1. Úroveň

Graf kvadratickej funkcie

Grafár

2. Úroveň

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka

3. Úroveň

Graf lineárnej nerovnice

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

2. Úroveň

Diskrétna matematika: Množiny

Prienik, zjednotenie

Slovné úlohy na množiny

2. Úroveň

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na líniové grafy

2. Úroveň

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Myslím si číslo

3. Úroveň

Slovné úlohy na výpočet veku

3. Úroveň

Zákerné slovné úlohy

2. Úroveň

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: ťažké

1. Úroveň
0/19

Logické úlohy: Gulička

Gulička

Gulička: skutočná výzva

1. Úroveň
0/4

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: skutočná výzva

1. Úroveň
0/15

Logické úlohy: Rozdelovačka

Rozdelovačka

Rozdeľovačka: ťažké

1. Úroveň
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

1. Úroveň
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnejšie

1. Úroveň
0/19

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM