Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Kombinácie operácií: mix

Číselné krížovky

ťažké

Doplň operáciu

ťažké

Aritmetika: Celé čísla

Číselná os: celé čísla

Počítanie

ľahké

Roboti

ľahké
0

Počítanie so zápornými číslami

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ľahké

Roboti

ľahké
0

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pexeso

stredné

Počítanie

stredné

Celé čísla: mix

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske čísla

Roboti

ľahké
0

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Pexeso

ťažké

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

ťažké

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Roboti

ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Počítanie

stredné

Počítanie

ťažké

Roboti

ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso

ťažké

Pexeso

stredné

Počítanie

ťažké

Roboti

ľahké
0

Strieľačka

ľahké
0

Delenie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ťažké

Pexeso

ťažké

Počítanie

stredné

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso

stredné

Odvodzovanie

stredné

Prevod desatinného čísla na zlomok

stredné

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Počítanie

ťažké

Pexeso

ťažké

Počítanie

stredné

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Geometria: Priestorová predstavivosť

Nárys, pôdorys, bokorys

Nárys a pôdorys

stredné

Siete kocky

Presúvanie

stredné

Siete kocky

stredné

Siete telies

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Počty vrcholov, strán, hrán

Počítanie

stredné

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Drôtik v priehľadnom objekte

stredné

Priestorová predstavivosť: mix

Priestorová predstavivosť: mix

stredné

Geometria: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Pojmy súvisiace s kružnicou

Pojmy súvisiace s kružnicou

ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie

stredné

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah šedej oblasti

stredné

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy

stredné

Rozhodovačka

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Obsah, obvod: vzorce, princípy

stredné

Počítanie

stredné

Geometria: Uhly

Určovanie uhlov

Roboti

ľahké
0

Uhly v štvoruholníku

Počítanie

stredné

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

stredné

Uhly: mix

Počítanie

stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

stredné

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

stredné

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Roboti

ľahké
0

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Presúvanie

stredné

Grafár

ľahké

Grafár

stredné

Smernice lineárnej funkcie

ľahké

Graf kvadratickej funkcie

Grafár

stredné

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Množiny

Prienik, zjednotenie

Rozhodovačka

stredné

Vennove diagramy

Presúvanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka

stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

ťažké

Zákerné slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: ťažké

ľahké
0/19

Logické úlohy: Gulička

Gulička

Gulička: skutočná výzva

ľahké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: skutočná výzva

ľahké
0/15

Logické úlohy: Rozdelovačka

Rozdelovačka

Rozdeľovačka: ťažké

ľahké
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

ľahké
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnejšie

ľahké
0/19
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat