Matematika: 9. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktný pohľad  »Detailný pohľad  »Náhľady  »

Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Počítanie s percentami

Približné počítanie s percentami

2. Úroveň

Percentá: mix

Slovné úlohy

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

3. Úroveň

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka

3. Úroveň

Počítanie

3. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso

2. Úroveň

Počítanie

3. Úroveň

Delenie desatinných čísel

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

3. Úroveň

Pexeso

3. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka

3. Úroveň

Počítanie

3. Úroveň

Pexeso

3. Úroveň

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Rozhodovačka

3. Úroveň

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Siete telies

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Geometrické pojmy

Pexeso

2. Úroveň

Pojmy: dvojice uhlov

2. Úroveň

Geometria: Obsah, obvod

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie

2. Úroveň

Obsah: kombinácie útvarov

Počítanie

2. Úroveň

Obsah, obvod: mix

Počítanie

2. Úroveň

Slovné úlohy

3. Úroveň

Obsah, obvod: vzorce, princípy

2. Úroveň

Geometria: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovné úlohy

2. Úroveň

Slovné úlohy

3. Úroveň

Geometria: Uhly

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

2. Úroveň

Uhly: mix

Počítanie

2. Úroveň

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

2. Úroveň

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Rozhodovačka

2. Úroveň

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

2. Úroveň

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Rozhodovačka

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Pytagorova veta: aplikácie

Počítanie

2. Úroveň

Odvodzovanie

2. Úroveň

Pytagorova veta: mix

Počítanie

2. Úroveň

Funkcie: Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Grafár

2. Úroveň

Graf kvadratickej funkcie

Grafár

2. Úroveň

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka

3. Úroveň

Graf lineárnej nerovnice

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

2. Úroveň

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu: zo života

2. Úroveň

Jednotky: mix

Rozhodovačka

2. Úroveň

Jednotky, miery: Peniaze

Peniaze

Finančná gramotnosť

2. Úroveň

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

3. Úroveň

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: ťažké

1. Úroveň
0/19

Logické úlohy: Gulička

Gulička

Gulička: skutočná výzva

1. Úroveň
0/4

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: skutočná výzva

1. Úroveň
0/15

Logické úlohy: Rozdelovačka

Rozdelovačka

Rozdeľovačka: ťažké

1. Úroveň
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

1. Úroveň
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnejšie

1. Úroveň
0/19

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM