Matematika: 9. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Kombinácie operácií: mix

Číselné křížovky

ťažké

Doplň operaci

ťažké

Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Pexeso

stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka

ťažké

Násobenie a delenie zlomkov

Pexeso

stredné

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka

ťažké

Zlomky: mix

Výpočty so zlomkami

ťažké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Počítanie s percentami

Približné počítanie s percentami

stredné

Percentá: mix

Rozhodovačka

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Pexeso

ťažké

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Pexeso

stredné

Počítanie

ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso

ťažké

Pexeso

stredné

Počítanie

ťažké

Delenie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ťažké

Pexeso

ťažké

Počítanie

stredné

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka

ťažké

Počítanie

ťažké

Pexeso

ťažké

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Desetinné čísla: mix

Výpočty s desatinnými číslami

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Počítanie

ťažké

Geometria: Priestorová predstavivosť

Nárys, pôdorys, bokorys

Nárys a pôdorys

stredné

Siete kocky

Presúvanie

ťažké

Siete kocky

ťažké

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Siete telies

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Geometria: Objem, povrch

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie

stredné

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie

stredné

Objem: guľa, valec, kužeľ

Počítanie

stredné

Povrch: guľa, valec, kužeľ

Počítanie

stredné

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, princípy

stredné

Počítanie

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Geometria: Uhly

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

stredné

Uhly: mix

Počítanie

stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

stredné

Odvodzovanie

ťažké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Rozhodovačka

ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

ľahké
0/10

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Rozhodovačka

ťažké

Hodnoty goniometrických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Vlastnosti goniometrických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Jednotky, miery: Peniaze

Peniaze

Finančná gramotnosť

stredné

Diskrétna matematika: Množiny

Množiny: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Zápis množín

Rozhodovačka

ťažké

Prienik, zjednotenie

Rozhodovačka

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Vlastnosti množín a množinových operácií

Rozhodovačka

ťažké

Vennove diagramy

Rozhodovačka

ťažké

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Množiny množín, potenčná množina

Rozhodovačka

ťažké

Množiny: mix

Slovní úlohy na množiny

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Diskrétna matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Vyhodnocovanie logických výrazov

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Úpravy logických výrazov

Rozhodovačka

ťažké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

ťažké

Logika: mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Kombinačné čísla

Počítanie

stredné

Pexeso

ťažké

Kombinatorika: mix

Kombinatorická číselná rozcvička

stredné

Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť javu

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Opakované pokusy a zložené javy

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť: mix

Slovné úlohy

ťažké

Pravdepodobnosť: kocky

ťažké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Štatistika

Popisná štatistika: základné pojmy

ťažké

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

ťažké

Logické úlohy: Gulička

Gulička

Gulička: skutočná výzva

ľahké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: skutočná výzva

ľahké
0/15

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Bonus

ťažké
0/2

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

ľahké
0/12

Skutočná výzva

ľahké
0/5

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM