Matematika: 9. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Pexeso

stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka

ťažké

Násobenie a delenie zlomkov

Pexeso

stredné

Zlomky: mix

Výpočty so zlomkami

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Počítanie

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Počítanie s percentami

Približné počítanie s percentami

stredné

Percentá: mix

Slovné úlohy

stredné

Rozhodovačka

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka

ťažké

Počítanie

ťažké

Pexeso

stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso

stredné

Počítanie

ťažké

Delenie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ťažké

Pexeso

ťažké

Počítanie

stredné

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka

ťažké

Počítanie

ťažké

Pexeso

ťažké

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Siete telies

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Geometria: Obsah, obvod

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie

stredné

Obsah: kombinácie útvarov

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: mix

Počítanie

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Obsah, obvod: vzorce, princípy

stredné

Geometria: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Geometria: Uhly

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

stredné

Uhly: mix

Počítanie

stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

stredné

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Pytagorova veta: aplikácie

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

stredné

Pytagorova veta: mix

Počítanie

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Pexeso

stredné

Odvodzovanie

stredné

Počítanie

stredné

Počítanie

ťažké

Rovnice so zátvorkami

Počítanie

ťažké

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

stredné

Rovnice so zlomkami

Počítanie

stredné

Odvodzovanie

stredné

Počítanie

ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Počítanie

ťažké

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie

ťažké

Kvadratické rovnice

Počítanie

stredné

Rovnice: mix

Počítanie

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Úlohy s rovnicami

Slovné úlohy na rovnice

stredné

Slovní úlohy s rovnicemi (po krocích)

stredné

Priama a nepriama úmernosť

Priama a nepriama úmera

ťažké

Úlohy o zmesiach

Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

stredné

Spoločná práca

Spoločná práca

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grafár

stredné

Graf kvadratickej funkcie

Grafár

stredné

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka

ťažké

Graf lineárnej nerovnice

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

stredné

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu: zo života

stredné

Počítanie

stredné

Jednotky objemu

Počítanie

stredné

Jednotky: mix

Rozhodovačka

stredné

Jednotky, miery: Peniaze

Peniaze

Finančná gramotnosť

stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

ťažké

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: ťažké

ľahké
0/19

Logické úlohy: Gulička

Gulička

Gulička: skutočná výzva

ľahké
0/4

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: skutočná výzva

ľahké
0/15

Logické úlohy: Rozdelovačka

Rozdelovačka

Rozdeľovačka: ťažké

ľahké
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

ľahké
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnejšie

ľahké
0/19

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM