Matematika: Stredná škola

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Celé čísla

Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Mocniny

Pexeso

ťažké

Odmocniny

Pexeso

ťažké

Záporné mocniny

Pexeso

ťažké

Počítanie

ťažké

Výrazy s mocninami a odmocninami

Rozhodovačka

ťažké

Logaritmy

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Pexeso

ťažké

Logaritmus

ľahké
0/5

Mocniny a odmocniny: mix

Počítanie

ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka

ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: mix

Slovné úlohy

ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Pexeso

ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso

ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso

ťažké

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Desetinné čísla: mix

Výpočty s desatinnými číslami

ťažké

Počítanie

ťažké

Geometria: Priestorová predstavivosť

Siete kocky

Presúvanie

ťažké

Siete kocky

ťažké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

ťažké

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: aplikácie

Slovné úlohy

ťažké

Euklidove vety

Odvodzovanie

ťažké

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Úlohy o zmesiach

Slovné úlohy o zmesiach

ťažké

Úlohy s pohybom

Slovné úlohy s pohybom

stredné

Úlohy s rovnicami: mix

Slovné úlohy s rovnicami: mix

ťažké

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Rozhodovačka

ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Grafár

ťažké

Grafické znázornění rovnice

ťažké

Graf kvadratickej funkcie

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Grafár

ťažké

Presúvanie

ťažké

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Pexeso

ťažké

Grafár

ťažké

Grafy goniometrických funkcií

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Grafár

ťažké

Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafár

ťažké

Grafy funkcí: mix

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

ľahké
0/10

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Rozhodovačka

ťažké

Hodnoty goniometrických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Vlastnosti goniometrických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Množiny

Množiny: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Zápis množín

Rozhodovačka

ťažké

Prienik, zjednotenie

Rozhodovačka

ťažké

Vlastnosti množín a množinových operácií

Rozhodovačka

ťažké

Vennove diagramy

Rozhodovačka

ťažké

Pexeso

ťažké

Množiny množín, potenčná množina

Rozhodovačka

ťažké

Množiny: mix

Slovní úlohy na množiny

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Vyhodnocovanie logických výrazov

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Úpravy logických výrazov

Rozhodovačka

ťažké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

ťažké

Logika: mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Kombinačné čísla

Počítanie

stredné

Pexeso

ťažké

Kombinatorika: mix

Kombinatorická číselná rozcvička

stredné

Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť javu

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Opakované pokusy a zložené javy

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť: mix

Slovné úlohy

ťažké

Pravdepodobnosť: kocky

ťažké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Štatistika

Popisná štatistika: základné pojmy

ťažké

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: skutočná výzva

ľahké
0/16

Logické úlohy: Rozdelovačka

Rozdelovačka

Rozdeľovačka: skutočná výzva

ľahké
0/11

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Bonus

ťažké
0/2

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Skutočná výzva

ľahké
0/5

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM