Matematika: Stredná škola

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktný pohľad  »Detailný pohľad  »Náhľady  »

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka

3. Úroveň

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: mix

Slovné úlohy

3. Úroveň

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Pexeso

3. Úroveň

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso

3. Úroveň

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso

3. Úroveň

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Počítanie

3. Úroveň

Rozhodovačka

3. Úroveň

Desetinné čísla: mix

Výpočty s desatinnými číslami

3. Úroveň

Počítanie

3. Úroveň

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: aplikácie

Slovné úlohy

3. Úroveň

Euklidove vety

Odvodzovanie

3. Úroveň

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Rozhodovačka

3. Úroveň

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka

3. Úroveň

Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií

Základné typy funkcií

Základné typy funkcií

3. Úroveň

Grafár

3. Úroveň

Vlastnosti funkcií

Vlastnosti funkcií

3. Úroveň

Grafár

3. Úroveň

Funkcie: Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Grafár

3. Úroveň

Grafické znázornění rovnice

3. Úroveň

Graf kvadratickej funkcie

Pexeso

3. Úroveň

Rozhodovačka

3. Úroveň

Grafár

3. Úroveň

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Pexeso

3. Úroveň

Grafár

3. Úroveň

Grafy goniometrických funkcií

Pexeso

3. Úroveň

Rozhodovačka

3. Úroveň

Grafár

3. Úroveň

Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafár

3. Úroveň

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka

3. Úroveň

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka

3. Úroveň

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

1. Úroveň
0/10

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Rozhodovačka

3. Úroveň

Hodnoty goniometrických funkcií

Rozhodovačka

3. Úroveň

Vlastnosti goniometrických funkcií

Rozhodovačka

3. Úroveň

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka

3. Úroveň

Diskrétna matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

2. Úroveň

Úpravy logických výrazov

Rozhodovačka

3. Úroveň

Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť

Slovné úlohy

3. Úroveň

Pravdepodobnosť: kocky

3. Úroveň

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Štatistika

Popisná štatistika: základné pojmy

3. Úroveň

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy s pohybom

2. Úroveň

Tematické zadania: slovné úlohy mix

Slovné úlohy

2. Úroveň

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: skutočná výzva

1. Úroveň
0/16

Logické úlohy: Rozdelovačka

Rozdelovačka

Rozdeľovačka: skutočná výzva

1. Úroveň
0/11

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Bonus

3. Úroveň
0/2

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Skutočná výzva

1. Úroveň
0/4

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM