Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Aritmetika: Čísla
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie
Aritmetika: Násobenie a delenie
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií
Aritmetika: Celé čísla
Aritmetika: Deliteľnosť
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy
0/11
Aritmetika: Logaritmus
0/5
Aritmetika: Číselné sústavy
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla
Geometria: Priestorová predstavivosť
Geometria: Geometrické pojmy
Geometria: Obsah, obvod
Geometria: Objem, povrch
Geometria: Uhly
Geometria: Geometrické konštrukcie
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine
Geometria: Pravouhlý trojuholník
Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy
Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice
Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami
Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií
Funkcie: Grafy funkcií
Funkcie: Lineárne funkcie
Funkcie: Kvadratické funkcie
Funkcie: Goniometrické funkcie
0/10
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie
Jednotky, miery: Čas
Jednotky, miery: Jednotky
Jednotky, miery: Peniaze
Diskrétna matematika: Množiny
Diskrétna matematika: Logika
Diskrétna matematika: Kombinatorika
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika
Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy
Logické úlohy: Sokoban
0/13
0/21
0/21
0/19
0/19
0/16
Logické úlohy: Gulička
0/19
0/28
0/28
0/22
0/9
0/3
Logické úlohy: Skákačka
0/24
0/26
0/20
0/15
Logické úlohy: Rozdelovačka
0/11
0/29
0/50
0/28
0/11
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka
0/14
0/13
0/5
0/2
Logické úlohy: Rušná hodinka
0/8
0/13
0/23
0/12
0/5
Logické úlohy: Ploty
0/16
0/23
0/19
0/22
0/20
Logické úlohy: Sudoku so symbolmi
0/6
0/18
0/17
0/14

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Pavučiny s násobením

stredné

Tabuľka malej násobilky

stredné

Slovné úlohy

ľahké

Slovné úlohy

stredné

Tabuľka malej násobilky

ľahké

Počítanie

ľahké

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Počítanie

stredné

Malá násobilka obrázkami

ľahké

Tabuľka malej násobilky

ľahké

Tabuľka malej násobilky

stredné

Tabuľka malej násobilky

stredné

Násobilka čísla 2

ľahké

Násobilka čísla 3

ľahké

Násobilka čísla 4

ľahké

Násobilka čísla 5

ľahké

Násobilka čísla 6

ľahké

Násobilka čísla 7

ľahké

Násobilka čísla 8

ľahké

Násobilka čísla 9

ľahké

Roboti

ľahké
3

Strieľačka

ľahké
1

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Slovné úlohy

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Odvodzovanie

ľahké

Písomné násobenie pod sebou

Rozhodovačka

stredné

Presúvanie

stredné

Jednociferné delenie

Delenie obrázkami

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Pexeso

ľahké

Tetris

ľahké
0

Roboti

ľahké
0

Strieľačka

ľahké
0

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy

ľahké

Presúvanie

stredné

Pexeso

ľahké

Slovné úlohy

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Počítanie

ľahké

Viacciferné delenie

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Odvodzovanie

ľahké

Tetris

ľahké
0

Písomné delenie pod sebou

Presúvanie

stredné

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Presúvanie

stredné

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Geometria: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Názvy útvarov

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Roboti

ľahké
0

Pojmy související s úhly

Pojmy: uhly

ľahké

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

ľahké

Pojmy související s kružnicí

Pojmy súvisiace s kružnicou

ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Objem, povrch

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie

stredné

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie

stredné

Objem: guľa, valec, kužeľ

Počítanie

stredné

Povrch: guľa, valec, kužeľ

Počítanie

stredné

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, princípy

stredné

Počítanie

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

ľahké

Odvodzovanie

stredné

Odvodzovanie

ťažké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

ľahké

Presúvanie

stredné

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

stredné

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Roboti

ľahké
0

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Rozhodovačka

ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka

stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

ľahké
0/10

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Rozhodovačka

ťažké

Hodnoty goniometrických funkcií

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Rozhodovačka

ťažké

Vlastnosti goniometrických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Goniometrické funkcie: mix

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Vyhodnocovanie logických výrazov

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Úpravy logických výrazov

Rozhodovačka

ťažké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

ťažké

Logika: mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Kombinačné čísla

Počítanie

stredné

Pexeso

ťažké

Kombinatorika: mix

Kombinatorická číselná rozcvička

stredné

Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť javu

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Opakované pokusy a zložené javy

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť: mix

Slovné úlohy

ťažké

Pravdepodobnosť: kocky

ťažké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Štatistika

Popisná štatistika: základné pojmy

ťažké

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

ťažké

Zákerné slovné úlohy

stredné
NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať