Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Drôtik v priehľadnej kocke

Výrazy s absolútnou hodnotou

Súradnice bodov v rovine

Výrazy s mocninami a odmocninami

Jednotky času

2 roky = měsíců

Pytagorova veta: aplikácie

Veverička Lucia a ďateľ Emil si dali závod z lúčky na vrchol neďalekého smreka. Ale zatiaľ čo ďateľ mohol letieť priamo, veverička musela bežať 5 metrov po zemi rovno k stromu a po ňom následne 12 metrov hore. Koľko metrov meral priamy let ďatľa Emila?

Násobenie a delenie zlomkov

Zlomky, mocniny, odmocniny

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Názvy útvarov

čtverec
obdélník
kosodélníkosmiúhelník
kosočtverecpětiúhelníktrojúhelníkšestiúhelník

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Osová súmernosť

Kocky: plán stavby

Základné rovnice s jednou neznámou

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Rovnicu vydelíme číslom .Vytkneme číslo .A: Ako bude vyzerať rovnica potom?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Základné rovnice s jednou neznámou

Zlomky na číselnej osi

Jednotky objemu

13 l =dl

Pravdepodobnosť javu

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Mince má dvě strany (rub a líc). Mince je falešná: rub padá dvakrát častěji než líc. Jaká je pravděpodobnost, že padne líc?

Mocniny a odmocniny: mix

Logaritmické rovnice

A:
A: Jaká je nejvhodnější úprava rovnice?Převedeme na exponenciální rovnici.Pravou stranu upravíme na logaritmus se stejným základem jako na levé straně.A: Dostaneme
A: Podle pravidel pro počítání s logaritmy upravíme pravou stranu. ???

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Dosadzovanie do výrazov

Viacciferné násobenie

Graf kvadratickej funkcie

Tabuľka malej násobilky

Mocniny

Binárne čísla

Zapište binární číslo 10100 v desítkové soustavě.

Percentá: mix

V elektrickej zásuvke je nabíjačka, ktorá nabíja môj tablet. Ikonka batérie ukazuje, že je tablet nabitý na 78 %. Koľko percent zostáva do úplného nabitia?

Sítě kostky

Má každá strana kocka jednu sousední stranu stejně barevnou?

neano

Graf lineárnej funkcie

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Sčítanie a odčítanie do 20

Základné

Konštrukčné úlohy

A: Sestrojte trojúhelník , je-li dáno: .A: A: Jaký je nejvhodnější začátek konstrukce?Sestrojíme stranu .Sestrojíme úhel .A: A: Dále sestrojíme úhel . Jaký obrázek tomuto kroku odpovídá? ???

Pravdepodobnosť: kocky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že alespoň na jedné ze dvou kostek padne číslo větší než 3?

Približné počítanie s percentami

1 % z 2556

približne 31približne 26

Kombinačné čísla

Výpočty s desatinnými číslami

Gulička: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Čísla slovne

tři sta deset

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Je exponenciální funkce sudá?

anone

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Je zobrazený útvar středově souměrný?

ÁnoNie

Výrazy s mocninami a odmocninami

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Jednotky obsahu

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Úpravy výrazov so zlomkami

Malá násobilka

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Který vztah platí?

Desatinné čísla slovom

čtyři setinyčtvrtina0,25
4,03,4čtyři desetiny
tři celá čtyři0,40,04
čtyři0,75tři čtvrtiny

Gulička: zákerné

Kombinácie operácií: mix

Priama a nepriama úmernosť

A: Žofka běží závod na 3 kilometry. Mezičasem po dvou kilometrech proběhla přesně za 8 minut. Kolik minut jí bude trvat celý závod, vydrží-li stále běžet v tomto tempu?A: Je pravda, že kdyby byl závod dvakrát delší, poběží ho Žofka dvakrát déle?Ano, proto je to nepřímá úměra.Ano, proto je to přímá úměra.A: Co zjistíme jako první krok?rychlost Žofky (tedy počet minut, za něž Žofka zdolá jeden kilometr)počet kilometrů, které Žofce zbývají do cíleA: Kolik to je? Jak dlouho trvá Žofce 1 kilometr? ???

Jednotky dĺžky

dvacet metrů200 cm20 cm
dva kilometrydva metrydva decimetry
dvacet milimetrůdvě stě metrů2000 m
20 m200 m2 cm

Objem, povrch

Hurá! Celá moja izba sa bude malovať. Teda okrem dverí, ktoré majú plochu 1,6 metra štvorcového. A samozrejme okrem podlahy. Inak má teda moja izba strop vo výške 2,5 metra, jej šírka je rovnaká ako dĺžka, a to 4 metre. Koľko metrov štvorcových sa bude malovať?

Množiny: mix

Můžeme na místo označené otazníkem doplnit nějaké město?

neano

Takmer nevyriešiteľné

Zápis postupností

Jednotky dĺžky

2 mdélka výletu na hrad100 km
vzdálenost hradů Karlštejn a Troskyvýška brnění9 m
40 mmšířka čepele mečedélka kroku bílé paní
50 cmhloubka hradního příkopu6 km

Myslím si číslo (po krocích)

A: Myslím si dve čísla. Jedno z nich je o 4 väčšie než dvojnásobok druhého. Ich súčet je 25. Aká je hodnota väčšieho čísla?A: V druhej vete zadania sa píše o „jednom“ a „druhom“ čísle. Ktoré je väčšie?„druhé“, protože je dvojnásobkom druhého„jedno“, pretože je väčšie než dvojnásobok druhéhoA: Prvé číslo (väčšie), ktoré hľadáme, si označíme ako a druhé ako . Ako prevedieme do rovnice prvú časť zadania?
A: Ako prevedieme do rovnice druhú časť zadania? ???

Sčítanie pod sebou

Určovanie zlomkov

Akému zlomku zodpovedná nasledujúci obrázok?

Násobenie a delenie: mix

Čert Alfonz má 6 vriec s uhlím. Čert Barnabáš je bohatší, keďže má vriec s uhlím trikrát viacej. Čert Cyril má polovicu z toho, čo Barnabáš. Koľko vriec má Cyril?

Celé čísla: mix

Mocniny a odmocniny: mix

32
9
8
16
274

Násobenie a delenie desatinných čísel

5,07
2,52
0,99
56,05
99,190,48

Rímske čísla

CCLXXXICLXXXII218
821812281
128DCCCXXICCXVIII
CXXVIII182DCCCXII

Viacciferné násobenie

Pani Svetríková pletie topánky pre psov. Tento rok mala veľa práce, pretože bola tuhá zima a niektorí psi z mesta nie sú zvyknutí na sneh. Napríklad pán Hafan objednal topánky na všetky nohy pre svojich 23 zdravých psov. Koľko topánok uplietla pani Svetríková pre psov pána Hafana?

Počítanie so zápornými číslami

-4
436-15
159

Slovné úlohy o peniazoch

V obchode vedľa nášho domu majú výborné kaleráby, jeden za 10 korún. V obchode na druhom konci mesta, kam by som musel ísť autobusom za 16 korún, majú rovnako výborné kaleráby v akcii, jeden stojí len 7 korún. Koľko kalerábov by som musel nakúpiť, aby som pri ceste do vzdialeného obchodu ušetril?

Porovnávanie zlomkov

Deliteľnosť

Je číslo 74 deliteľné číslom 2?

NieÁno

Výrazy s mocninami a odmocninami

100
1000
10000
3
190

Základné rovnice s jednou neznámou

Počítanie so zápornými číslami

Zjednodušovanie lomených výrazov

Sčítanie a odčítanie do 20

Janko oslavoval narodeniny. Na torte mal sedem sviečok. Tri sviečky sa mu podarilo sfúknuť. Koľko sviečok zostalo nesfúknutých?

Sčítanie do 10 obrázkami

Úpravy lomených výrazov

Násobilka čísla 9

815472
63
36
27

Mocniny

1024400
1600
1000
100
9008000

Uhly v trojuholníku

Viacciferné delenie

Počítanie s percentami

A: Lidé v kouzelnické republice Mágistánu si volili prezidenta. Rozhodovalo se mezi dvěma kandidáty. Po sečtení všech platných lístků se ukázalo, že Abra Kadabrová zvítězila nad Hůlkem Mávničem o 14 %. Kolik procent platných hlasů získal Hůlek Mávnič?A: U úloh s procenty si vždy musíme uvědomit, co představuje 100 %, tedy plný stav. Co je to v tomto případě?počet všech kandidátůpočet všech platných hlasůA: Označme si počet procent hlasů, které získal Hůlek Mávnič, jako . Kolik procent hlasů získala Abra Kadabrová?
A: Kolik procent hlasů dostali oba kandidáti dohromady? ???

Počítanie so zápornými číslami

Tabuľka malej násobilky

7264
56
54
8163

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Párne, nepárne

Které z následujících čísel je párne?

Myslím si číslo

Myslím si dve čísla. Ich súčet je 18 a ich rozdiel je 4. Aký je ich súčin?

Sčítanie a odčítanie: mix

Rímske čísla

Zapiš 29 pomocí římských číslic.

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Graf lineárnej funkcie

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

6,3
66,2
6,6
6,18,1

Desatinné čísla slovne

jedna0,01tisícina
desetina0,001sto
10,0setina0,1
deset100,01,0

Jednotky: mix

metr čtverečnímetr krychlový

Obsah: kombinácie útvarov

Určete obsah zelené plochy, jestliže platí :

Obvod (na mriezke)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Počítanie s nápadom

Násobenie a delenie: mix

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Mocniny a odmocniny: mix

Počítanie s percentami

Kolik je 37 % z 1000?

Delenie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie nad 100

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Toto číslo označuje hodnotu centovej mince. Jeho polovica a aj jeho dvojnásobok tiež označujú hodnotu centových mincí. Aké si myslím číslo?

Slovné úlohy s časom

Svetový rekord v maratóne držal od roku 2014 kenský pretekár Dennis Kimetto, ktorý ho prebehol za dve hodiny, dve minúty a 57 sekúnd. V roku 2018 ho prekonal jeho krajan Eliud Kipchoge časom 2:01:39. O koľko sekúnd bol Eliud Kipchoge lepší ako Dennis Kimetto?

Dosadzovanie do výrazov

Prevody jednotiek dĺžky

25 m

25000 mm2500 mm

Viacciferné násobenie

800
500
480945
385648

Sústava 2 lineárnych rovníc

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

Farmár František predával na tržnici zeleninu. Koľko kilogramov repy predal?

Sčítanie od 20 do 100 obrázkami

Římské rovnice

Násobilka čísla 8

4816
72
6424
40

Násobenie a delenie: mix

Mocniny a odmocniny: mix

Hodnoty goniometrických funkcií

Rovnice s neznámou v menovateli

Slovné úlohy o zmesiach

Pätnásťčlenná partia dievčat, sa zúčastnila bežeckého závodu v Bielych Karpatoch. Niektoré sa prihlásili na trať dlhú 12 kilometrov, zvyšok bežal päťkilometrový závod. Večer to spočítali a zistili, že v súčte ubehla celá partia 152 kilometrov. Koľko dievčat bežalo na trati dlhej 12 kilometrov?

Rímske čísla

Zapiš 21 pomocí římských číslic.

Vyhodnocovanie logických výrazov

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 12 a 24?

Goniometrické funkcie

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Počet kociek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 12345 na stovky.

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 2,37 na setiny.

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Násobenie a delenie desatinných čísel

Základné rovnice s jednou neznámou

8153
5
225

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme počty surovín, ktoré sú potrebné pre výrobu vybraných nástrojov v Minecrafte. Koľko udíc sa dá maximálne vyrobiť z šestnástich tyčiek, deviatich špagátikov a ôsmich blokov železa?

Sčítanie a odčítanie nad 100

354
621
444456
574
382

Obsah (na mriežke)

96
1218
816

Podmienky lomených výrazov

Hodiny: určovanie času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Graf lineárnej nerovnice

Hodiny: určovanie času

9:459:40
11:4511:15
2:40
8:40

Desetinné čísla: mix

Písomné násobenie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Odčítanie pod sebou

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

střídavésouhlasné

Siete telies

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena vnější přímka?

Pytagorova veta: aplikácie

Pat oprel trojmetrový rebrík o stenu. Spodný koniec je 1 meter od steny. Vrchný koniec je špinavý od červenej farby a urobil na stene bodku. Ako vysoko je táto bodka?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Ku vstupu do domu vedú 3 schody upevnené na železnej schodnici (nosníku). Aký dlhý je tento nosník, ak je výška každého 19 cm a dĺžka 30 cm?

Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Priama a nepriama úmera

Dve ozubené kolá do seba zapadajú. Väčšie kolo má 56 zubov, menšie kolo 20 zubov. Koľkokrát sa menšie kolo otočí, ak sa to väčšie otočí 15 krát?

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Zmiešané čísla

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Sčítanie a odčítanie nad 100

251-69

Zlomky: mix

Rozdeľovačka: rozcvička

Jednotky dĺžky

Slovné úlohy s pohybom

Zo Sniny vyrazil na bicykli cyklista rýchlosťou 20 km/h a o 2 hodiny neskôr automobil, ktorý sa pohyboval rýchlosťou 60 km/h. Koľko kilometrov od Sniny sa automobil s cyklistom stretol?

Malá násobilka

Pytagorova veta: mix

Určete chybějící délku strany v pravoúhlém lichoběžníku.

3D objekty z rôznych pohľadov

Slovné úlohy s časom

Johana sa učí písať na klávesnici všetkými desiatimi prstami. Už je celkom rýchla, za jednu sekundu zvládne napísať priemerne 3 písmená. Koľko písmen napíše týmto tempom Johana za jednu minútu?

Sčítanie a odčítanie zlomkov

A: A: Určíme spoločného menovateľa.
A: Prevedieme na spoločného menovateľa.A: Sčítame. ???

Logaritmické rovnice

Číselná osa do 20

18
216
14812
46

Exponenciálne rovnice

A:
A: Rovnici převedeme na logaritmus o základu 10 a dostaneme
A: Řešením je
A: Tento výsledek lze ještě upravit. Pravou stranu rozložíme na dva zlomky. ???

Rovnice so zlomkami

A:
A: Jaký je vhodný první krok při řešení rovnice?Obě strany rovnice vynásobíme číslem 20.Obě strany rovnice vynásobíme číslem 10.A: Ano, protože 20 je společný jmenovatel zlomků. Dostaneme
A: Upravíme levou stranu rovnice. ???

Desetinné čísla, zlomky

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

38
41
49
365144

Počítanie so zápornými číslami

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Výrazy s absolútnou hodnotou

12-17
-7-12
1

Mocniny

169
25
9
121
4981

Kombinačné čísla

Jednotky hmotnosti

Určovanie uhlov

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľko rôznych neusporiadaných trojíc môžu vytvoriť počty bodiek na jednotlivých šesťstranných kockách pri vrhu tromi kockami?

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Určite počet všetkých trojciferných prirodzených čísel, v ktorých dekadickom zápise sa vyskytujú len číslice 0, 5, 7 a 9 a zároveň sú deliteľné piatimi. Každá číslica sa vyskytuje maximálne jeden krát.

Viacciferné násobenie

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Permutácie, Kombinácie a Variácie

V rovine je 6 rôznych bodov (žiadne 3 neležia na jednej priamke). Koľko rôznych úsečiek dostaneme pospájaním všetkých týchto bodov navzájom?

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Jednokrokové rovnice

Vlastnosti lineárnej funkcie

Je funkce lineární?

neano

Čísla slovne

dva tisíce

Skutočná výzva

Sokoban: rozcvička

Pravdepodobnosť: mix

Hodíme päťkrát kockou. Aká je pravdepodobnosť, že padne šesťka presne dvakrát?

Malá násobilka obrázkami

Obsah, obvod: mix

Určete obvod trojúhelníku STU:

Mocniny a odmocniny

Graf lineárnej nerovnice

Sudoku 4×4: ťažšie

Obsah, obvod: mix

Dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde, má tvar pravidelného osemuholníka s hranou s dĺžkou 29,7 centimetra. Jej plocha je potom 4258,89 centimetrov štvorcových. Aká je celková výška značky v centimetroch (teda vzdialenosť od stredu jednej strany, cez stred osemuholníka, až do stredu protiľahlej strany)? Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.

Prienik, zjednotenie

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Delenie obrázkami

Slovní úlohy s časem

Hermiona má časovrat, čo sú kúzelné presýpacie hodiny, ktoré ju vedia vrátiť do minulosti, aby stíhala všetky svoje zapísané predmety. Jedno otočenie časovratu ju vráti o 25 minút dozadu. Hermiona ho o 11:10 otočila trikrát. V akom čase sa nachádza?

Odpoveď zapíšte v tvare 'hodiny:minúty'.

Jednociferné delenie

3
746
52

Opakované pokusy a zložené javy

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne dvakrát po sobě modré číslo?

Rovnice so zlomkami

Řešení zadejte jako zlomek 'a/b' v základním tvaru.

Kocky: plán stavby

Rovnice s desatinnými číslami

Spoločná práca

Ron a Hermiona spoločne za hodinu vyčarovali istý počet rozprávajúcich švábov. Keby švábov čarovala len Hermiona, mala by ich rovnaké množstvo za 105 minút. Koľko minút by trvalo vyčarovať ten istý počet švábov Ronovi?

Rovnice so zátvorkami

Viacciferné násobenie

A: Vypočítajte
A: Roznásobíme.
A: Sčítame.
???

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 6 a 12?

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Zlomky: mix

Zápas vo futbale sa hrá na polovice, nazývané aj polčasy. Celý zápas trvá 90 minút. Koľko minút trvá jeden polčas?

Súradnice bodov v rovine

Kombinatorika: pojmy

kombinační číslo

Skákačka: stredné

Rovnice: mix

Výrazy a ich úpravy: mix

Sčítanie a odčítanie do 20

Sústava 2 lineárnych rovníc

Gulička: stredné

Grafy goniometrických funkcií

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Výrazy a ich úpravy: mix

Sčítanie a odčítanie nad 100

Paťka by chcela byť, rovnako ako Petra Vlhová, lyžiarka. Chcela by si preto našetriť na nové lyžiarske vybavenie. Na internete zistila, že by sa jej páčili lyže za 8499 korún, paličky za 2120 korún a helma za 3869 korún. Koľko celkovo korún si bude musieť Paťka na toto vybavenie našetriť?

Logaritmy

0,5
nedefinováno-11
0
2

Vlastnosti množín a množinových operácií

Množina je vždy svou podmnožinou, tj. .

neano

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Vzorec slouží pro výpočet _ trojúhleníku.

obsahuobvodu

Prevody jednotiek hmotnosti

1 g

100 mg1000 mg

Čísla: mix

Zaokrouhlete 55 na desítky.

Množiny: pojmy

symetrický rozdíl

Kolečko sčítání a odčítání

Čísla: mix

Zaokrouhlete 9876 na stovky.

Násobenie a delenie: mix

Určovanie zlomkov

#exercise_vpisovacka-template_vybarvene_jako_zlomek#

Siete telies

Rovnice: mix

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

NieÁno

Množiny: mix

Zlomky a desatinné čísla

Číselná os: celé čísla

574018
425
8313

Čísla slovne

110001011100
sto jednasto jedenáctjedenáct tisíc
11tisíc sto1001
jedenácttisíc jedna111

Delenie so zvyškom

Mimoni musia každý deň trénovať rôzne schopnosti. Dnes bol na rade beh. Ich úlohou bolo zabehnúť za 35 minúť čo najviac kôl okolo vily ich šéfa. Mimoň Alex zvláda zabehnúť jedno kolo za presne 4 minúty. Koľko celých kôl zvládne ubehnúť v časovom limite?

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Mocniny

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_desetinne_jako_zlomek#

Rovnice so zátvorkami

A:
A: Jaký je vhodný krok pro nejrychlejší vyřešení rovnice?Vynásobit obě strany rovnice číslem 3.Vydělit obě strany rovnice číslem 3.A: Jak vypadá rovnice po vynásobení?
A: Konstanty převedeme na pravou stranu. Jakou rovnici dostaneme? ???

Uhly a mnohouholníky

Poradie operácií, zátvorky

Odčítanie obrázkami

Finančná gramotnosť

V obchode s potrebami pre Mimoňov majú 16% zľavu na všetko. Mimoň Xaver tam kúpil špeciálne okuliare pre jedno oko za 126 dolárov. Koľko dolárov stáli tieto okuliare pred zľavou?

Násobilka čísla 3

27129
15
24
21

Sokoban: skutočná výzva

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie s percentami

Koľko je 80 % z 200?

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Na kterém obrázku je zeleně vyznačená kružnica vepsaná trojuholníku?

Viacciferné násobenie

Rišo trénuje na plavecké závody v bazéne, ktorý je dlhý 25 metrov a široký 10 metrov. Včera preplával Rišo na tréningu 46 bazénov. Samozrejme na dĺžku, pretože ak by plával na šírku, musel by podplávať plaváky, ktoré oddelujú jednotlivé dráhy, a to by bolo veľmi nepohodlné. Koľko včera Rišo zaplával metrov?

Viacciferné násobenie

121
65
36120
60
150

Pytagorova veta: základné použitie

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Siete kocky

Která síť může vzniknout z této kocka?

Číselná os: celé čísla

Zlomky a desatinné čísla

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Kombinácie základných operácií

V aréne je 8 trojhlavých drakov a 2 päťhlavých. Koľko hláv majú spolu všetci draci?

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Graf lineárnej funkcie

Vennove diagramy

Do které množiny patří následující prvek?

AB

Zlomky a desatinné čísla

Rímske čísla

XXIXXXXI

Násobilka čísla 2

18
4
12614
16

Logaritmy

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Lichožrúti su malé potvory, ktoré bývajú v práčke a konzumujú ponožky. Každý lichožrút zje počas jedného prania 6 ponožiek, ale žiadny lichožrút nezje dve rovnaké ponožky. Maminka dala do práčky 20 párov ponožiek, avšak vybrala len 10 párov a nejaké nepárne ponožky. Koľko nepárnych ponožiek vybrala, ak vieme, že má v práčke dvoch lichožrútov?

Logaritmy

Sčítanie pod sebou

Celé čísla: mix

Obvod (na mriezke)

10
2024
128
16

Sokoban: ľahké

Skákačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie do 20

13
15
12

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

1,0713,39154,284
2,8563,74856,069

Pytagorova veta: základné použitie

Je trojuholník se stranami 5, 12, 13 pravoúhlý?

neano

Rozklad na súčin

A: Postupne rozložte na súčin .A: Je treba upraviť poradie členov? ÁnoNieA: Čo je treba zjednodušiť? a A: Ako to bude vyzerať po zjednodušení? ???

Euklidove vety

A: Určite polomer kružnice vpísanej do kosoštvorca . Bod dotyku delí stranu na úseky dĺžky 9 a 16.A: A: Čo platí pre trojuholník ?Je pravouhlý.Je rovnoramenný.A: Áno, pretože uhlopriečky v kosoštvorci zvierajú pravý uhol. Čo platí pre polomer ? je výška na stranu . je ťažnica na stranu . ???

Násobilka čísla 5

102550
35
4015

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko prirodzených čísel menších než 100 neobsahuje číslicu 0?

Jednotky času

15 vteřin90 vteřin240 vteřin
čtyři minuty150 vteřin75 vteřin
dvě a půl minutyminuta a čtrt30 vteřin
čtvrt minutypůl minutyminuta a půl

Základné rovnice s jednou neznámou

A:
A: Odčítame 2 od oboch strán rovnice.
A:
???

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Riešte sústavu rovníc A: Z prvej rovnice vyjadríme neznámu alebo .Z druhej rovnice vyjadríme neznámu .A: Správne. Ako bude toto vyjadrenie vyzerať?
A: Dosadíme napríklad za neznámu do druhej rovnice a dostaneme ???

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Na oslave sa stretlo 60 rovnako vysokých Mimoňov a navzájom si povyliezali na seba, čím vytvorili vysokú mimoniu vežu. Jedem Mimoň meria 3 decimetre. Koľko metrov merala celá mimonia veža?

Krátenie zlomkov

Rozdeľovačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie: mix

Odhady percent – bodky

50 %

Sčítanie do 20 s obrázkami

Sčítanie a odčítanie nad 100

Delitelnosť: mix

Jaký je největší společný dělitel čísel 15 a 24?

Sčítanie do 10 s obrázkami

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Slovní úlohy na množiny

Žiaci čarodejníckej školy v Rokforte skúšali na hodine Obrany proti čiernej mágii vyvolávať svojich patronusov, teda magické stvorenia, ktoré chránia pred dementorami. Ako je známe, patronus každého kúzelníka na seba vždy berie podobu nejakého zvieraťa. Z tridsiatich žiakov vyčarovala polovica ako patronus štvornohé zviera a tretina lietajúce zviera. Zvyšku sa kúzlo nepodarilo. Len jediný vykúzlený patronus spadal do oboch kategórií - Seamusov okrídlený kôň. Koľkým študentom sa nepodarilo patronus vyčarovať?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Rovnice s neznámou v menovateli

A:
A: Aký je vhodný prvý krok pri riešení rovnice?Rovnicu roznásobiť s .Rovnicu vydeliť číslom 3.A: Ako vyzerá rovnica po roznásobení ?
A: Aké je riešenie rovnice? ???

Úpravy výrazov so zlomkami

A: Upravte výraz .A: Upravíme menovateľa.
A: Zlomok skrátime.
A: Upravíme menovateľa. ???

Sudoku 4×4: ľahké

Sčítanie do 10 obrázkami

Sčítanie a odčítanie nad 100

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod obdĺžniku OPQR:

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete délku kružnice:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Percenta: určovanie

14 %
83 %89 %11 %
50 %
67 %

Binárne čísla

Zapište číslo 22 v binární soustavě.

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Desetinné čísla: mix

Tyrannousaurus rex váži 8,4 tony. Jurský park vlastní tri rovnaké (naklonované) kusy. Koľko ton vážia všetci traja spolu?

Rovnice so zlomkami

Hodnoty goniometrických funkcií

-1
0
1

Sokoban: ťažké

Viacciferné delenie

A: Vypočítajte
A: Vydelíme a sčítame.
???

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v kosočtverci.

Malá násobilka

Krava nemá jeden žalúdok ako človek, ale dokonca štyri. Žalúdky majú veľmi zaujímavé mená: bachor, čepiec, kniha a slez. Koľko žalúdkov má celkovo stádo kráv na obrázku?

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

A: Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.A: Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
A: Aký je rozklad rovnice?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Výrazy a ich úpravy: mix

Zlomky a desatinné čísla

A: Preveďte zlomok na desatinné číslo.A: Čím zlomok rozšírime?Zlomok nie je možné rozšíriť tak, aby bola v menovateli mocnina desiatky.
A: Čísla teda vydelíme.
A: Áno, delíme čitateľa menovateľom. Výsledné číslo je: ???

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod trojúhelníku STU:

Desetinné čísla: mix

Počty: ľahké

Porovnávanie čísel do 100

Ktoré číslo je väčšie?

Malá násobilka

42

Vyhodnocovanie logických výrazov

Vztahy grafů a tabulek

Výrazy s absolútnou hodnotou

Obsah, obvod: mix

Určete obvod trojuholníku STU:

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Počítanie so zápornými číslami

Mocniny

Malá násobilka

60
63
100
305664

Sčítanie a odčítanie nad 100

198297
792
99
396
594

3D objekty z rôznych pohľadov

Vlastnosti goniometrických funkcií

Jaký je obor hodnot funkce ?

Odčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Jednotky obsahu

sešit 20 mm²1 m²
obrazovka televize8 m²300 cm²
poštovní známka2 cm²balicí papír
0,2 cm²80 000 cm²0,1 m²

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Logaritmus

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Úpravy logických výrazov

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_sten#

Gulička: rozcvička

Násobenie a delenie zlomkov

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Převedeme dělení zlomků na násobení.Vykrátíme do kříže.A: Dostaneme
A: Vykrátíme do kříže. ???

Logika: pojmy

konjunkcenegace
A implikuje B
ekvivalence
disjunkceB implikuje A

Delenie so zvyškom

zbytek 0zbytek 2
zbytek 3zbytek 5
zbytek 4
zbytek 1

Desatinné čísla na číselnej osi

Lomené výrazy

Určovanie zlomkov

Desetinné čísla: mix

Násobenie a delenie zlomkov

Graf kvadratickej funkcie

Rímske čísla

II5V
IVVIIII
I43
261

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

1,10,9
1,71
0,181,82
0,99

Počítanie do 100

Jednotky teploty: zo života

vyhřátá trouba (pečení perníčků)

80 °C180 °C

Počítanie do 100

Rozklad na súčin

Určovanie uhlov

Viacciferné násobenie

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Určite počet všetkých trojciferných prirodzených čísel, v ktorých dekadickom zápise sa vyskytujú len číslice 3, 5, 7 a 9 a zároveň sú deliteľné piatimi.

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

konvexnínekonvexní

Uhly v trojuholníku

A: Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.A: A: Jaká je velikost úhlu ACB?125°115°A: Jaká je velikost úhlu ABC?135°45° ???

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Slovné úlohy na množiny

Pán riaditeľ sa rozhodol obstarať cez prázdniny nové magnetické tabule pre pätnásť tried a pohodlnejšie stoličky a lavice do ôsmich tried. Tri triedy majú dokonca aj nové tabule, aj nové lavice. Ak je v celej škole 27 tried, v koľkých z nich sa cez prázdniny nič nemenilo?

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 7976 na stovky.

Malá násobilka

Sčítanie pod sebou

Rozcvička

Vennove diagramy

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Najmenší spoločný násobok

52440
NSN(6, 10)NSN(4, 8)30
10NSN(5, 5)8
NSN(6, 8)NSN(5, 8)NSN(5, 10)

Odčítanie pod sebou

Rozdeľovačka: skutočná výzva

Obsah, obvod: mix

Obvod štvorca je 24 cm. Aký je jeho obsah?

Zlomky na číselnej osi

Zápis množín

Můžeme nekonečnou množinu přesně popsat charakteristickou vlastností?

anone

Objem, povrch

Dopravná značka Daj prednosť v jazde má tvar rovnostranného trojuholníka so stranou s dĺžkou 9 decimetrov a výškou, ktorá má 7,8 decimetra. Je vyrobená z plechu, ktorý je široký 0,2 decimetra. Koľko decimetrov kubických plechu bolo treba na výrobu tejto značky? Zaokrúhlite na celé číslo.

Podmínky lomených výrazů

A: Kedy dáva výraz zmysel?
A: Aký je prvý krok úpravy podmienky?
A: Aké sú podmienky lomeného výrazu?
???

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Lineárne funkcie: mix

Uhly v trojuholníku

Úpravy výrazov s jednou neznámou

A: Upravte výraz .A: Roznásobíme zátvorku.
A: Sčítame príslušné členy.
???

Skákačka: skutočná výzva

Delenie desatinných čísel

Zlomky na číselnej osi

Počty: ťažšie

Delenie desatinných čísel

2,00,3333...
3,3333...2,5
0,25
0,2

Skákačka: ľahká

Sčítanie obrázkami

Kvantifikátory

Nie všichni studenti (S) získali na zkoušce plný počet bodů (P).

Záporné mocniny

Zjednodušování výrazů: mix

Stredová súmernosť

Slovní úlohy s rovnicemi (po krocích)

A: Vo vrecku bol rovnaký počet citrónových a pomarančových cukríkov a k tomu ešte 10 jahodových. Keď Anička zobrala polovicu všetkých cukríkov, vo vrecku ich zostalo 12. Koľko bolo vo vrecku pomarančových cukríkov?A: Koľko bolo vo vrecku celkovo cukríkov?, pretože vieme, že je polovica z počtu citrónových a pomarančových., pretože vieme, že je polovica.A: Označíme počet pomarančových cukríkov ako , počet citrónových ako a počet jahodových ako . Čo je pravda?
A: Aký je vzťah medzi počtom citrónových a počtom pomarančových cukríkov? ???

Vennove diagramy

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 453 na stovky.

Zlomky: sčítanie obrázkami

Určovanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Záporné mocniny

Rýdzo kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Rovnicu vydelíme číslom .Všetky členy prevedieme na jednu stranu.A: Ako bude vyzerať rovnica potom?
A: Ako riešime tento typ rovnice? ???

Jednotky hmotnosti

7 tunpecen chleba700 mg
70 kg700 kg0,7 g
kůň700 g7000 kg
kuchyňský nůžčlověk70 g

Násobenie a delenie zlomkov

Počítanie do 100

32
52
25
355323

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Sčítací pyramidy

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 6, 8 a 9?

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

Sčítanie a odčítanie zlomkov

1

Rovnice so zátvorkami

Počítanie do 20

11
1514
16
13101712

Odčítanie pod sebou

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Odhad počtu bodiek

Množiny: pojmy

sjednocenípodmnožinaprůnik
rozdílprázdná množina
doplněk

Pravdepodobnosť javu

Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne jiné číslo než 4?

Násobilka čísla 4

2012
3224
368

Záporné mocniny

Delitelnosť: mix

Na hrade Červený kameň sú dva prehliadkové okruhy. Tým prvým, ktorý vedie podzemím a mučiarňami, sprevádza návševníkov rytier, zatiaľ čo tým druhým, po sálach a komnatách, sprevádza princezná. Prehliadka s rytierom začína každých 30 minúť, prehliadka s princeznou každých 20 minút. Práve teraz sa rytier s princeznou zišli na prvom nádvorí, pretože ich prehliadky začínajú súčasne. O koľko minút sa takto zídu znovu?

Desatinné čísla na číselnej osi

Prvočísla

Které z následujících čísel je prvočíslo?

Kvadratické rovnice: diskriminant

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký je diskriminant tejto rovnice?
A: Koľko má rovnica riešení?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Sčítanie do 100 s obrázkami

Pytagorova veta: aplikácie

A: Určite dĺžku uhlopriečky v kosoštvorci .A: A: V ktorom trojuholníku využijeme Pytagorovu vetu?
A: Áno, pretože je pravouhlý. Čo platí pre uhlopriečky v kosoštvorci?
???

Poradie operácií, zátvorky

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete délku strany čtverce, jestliže platí:

Hodiny: určovanie času

8:25

Graf kvadratickej funkcie

Množiny množín, potenčná množina

Čísla slovne

sto třicet dvadvacet jedna12
dvanáct12331
13132třináct
třicet jedna21sto dvacet tři

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

A: Mesto Bratislava nakúpilo celkovo 42 kusov nových dopravných prostriedkov, a síce električky 15T s kapacitou 210 osôb a kĺbové trolejbusy 23R s kapacitou až 145 osôb. Celková kapacita novo zakúpených vozidel činila 7585 osôb. Koľko nových električiek kúpilo mesto Bratislava?A: Označíme si počet nových električiek ako . Koľko je potom kapacita týchto električiek?
A: Koľko kúpilo mesto nových trolejbusov?
A: Vyjadríme celkovú kapacitu nových trolejbusov. ???

Zlomky na číselnej osi

Percentá: mix

Linda kúpila 200 gramov syru Eidam so 45 % tuku. Koľko gramov tuku bolo v Lindinom kúsku Eidamu?

Mocniny

Rozdeľovačka: stredné

Delitelnosť: mix

Je číslo 165 deliteľné číslom 5?

NieÁno

Zlomky a percentá

40 %

Odmocniny

Náročnejšie

Exponenciálne rovnice

A:
A: Ľavú stranu upravíme do tvaru mocniny
A: Základ mocniny na oboch stranách rovnice je rovnaký, exponenty odčítame.porovnáme.A: Dostaneme ???

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

NiesprávneSprávne

Počítanie do 100

Osová súmernosť

Je zobrazený útvar osově souměrný?

NieÁno

Bonus

Približné počítanie

približne 900približne 1 100

Zlomky: mix

Výber správnej jednotky

obsah

hat

Sudoku 4×4: rozcvička

Zlomky: mix

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 5.

Opakované pokusy a zložené javy

Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne dvakrát po sobě číslo 1?

Písomné násobenie pod sebou

Číselná os: celé čísla

Odmocniny

Ťažké

Malá násobilka

Šesť klavíristov vtrhlo 7. septembra do poisťovne a na pani pri priehradke hneď spustili, že by si chceli nechať poistiť všetky svoje prsty na rukách. Bez prstov na rukách by totiž prišli o svoju prácu, pretože čím iným chcete hrať na klavír, že áno. Koľko prstov celkom chceli klaviristi poistiť?

Jednotky obsahu

10 cm² =mm²

Doplňovanie radov: počítanie

Slovné úlohy na líniové grafy

Graf ukazuje množstvo zlata, ktoré vyťažili štyria trpaslíci v závislosti od času stráveného v dole. Je vidieť, že po nejakom čase sa trpaslíci unavia a už ďalej nekopú, pretože sa musia najesť a vyspať. Po koľkých hodinách práce budú mať Kýblik a Glóin vyťaženého spoločne toľko, ako za rovnaký čas vyťažil zatiaľ najvýkonnejší trpaslík Gimli?

Logika: mix

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 12 a 30?

Poradie operácií, zátvorky

8
32
12
16147

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Slovné úlohy s rovnicami: mix

Gargamel pozval Mimoňov na palacinkovú hostinu, aby si získal ich priazeň. Rátal, že príde 18 hostí a každý bude mať 8 palaciniek. Mimoňov ale prišlo až 48. Koľko vyšlo na každého Mimoňa palaciniek?

Jednociferné delenie

Stredné

Goniometrické funkcie: mix

Sčítací pyramidy

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Poradie operácií, zátvorky

4
4010
064
6

Tabuľka malej násobilky

Sudoku 6×6

Jednotky hmotnosti

1 kg = g

Viacciferné delenie

Zlomky: mix

1/4 z 1/3 daného čísla je o 3 menšia ako 1/3 z 1/2 čísla 30. Aké je dané číslo?

Jednotky času

2 minuty

120 vteřin100 vteřin

Číselné domino

Zlomky: mix

Špión Štefan zistil, že v hradnej veži je 10 vojakov. Špión Pišta zase zistil, že v hradnej veži sú dve sedminy vojakov z hradu. Šéf z toho zvládol vypočítať, koľko je v hrade celkovo vojakov. Koľko?

Převod desetinného čísla na zlomek

A: Preveďte na zlomok v základnom tvare: A: Vytvoríme zlomok s číslom v menovateli.
A: Určíme najväčšieho spoločného deliteľa čitateľa a menovateľa.
A: Týmto číslom zlomok skrátime. ???

Delenie so zvyškom

V kruhu sedia 4 súrodenci. Vypočítavanka má 31 slabík. Pri prvej slabike vypočítavanky ukáže vypočítavajúci na prvého človeka a na každú ďalšiu slabiku ukáže na nasledujúceho človeka v kruhu (takže piata slabika padne zasa na prvého). Na koho padne posledná slabika, ten musí vyniesť odpadky. Koľký človek v kruhu to bude?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie a odčítanie do 10

Jednotky dĺžky

37 dm = m

Aritmetická a geometrická postupnosť

aritmetická posloupnostgeometrická posloupnost

Exponenciálne rovnice

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Jednotky hmotnosti: zo života

mravenec

0,1 kg0,01 g

Základné typy funkcií

lineární funkcelogaritmická funkce

Gulička: skutočná výzva

Delitelnosť: mix

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 15 a 4?

Vennove diagramy

Sčítanie a odčítanie do 20

Odmocniny

0,70...
2,23...1
1,73...1,41...
2

Rovnice s lomenými výrazmi

Malá násobilka

Prienik, zjednotenie

Kvadratické rovnice

Nočná víchrica zlomila na tábore deväťmetrový stožiar s vlajkou. Dolná časť stožiara zostala stáť rovno a tá horná sa naklonila od miesta zlomu tak, že sa špičkou dotýkala zeme. Dolná rovno stojaca časť stožiara, horná naklonená časť a rovná zem spolu teda tvorili pravouhlý trojuholník. Táborníci odkrokovali, že sa špička stožiara dotýka zeme presne 3 metre od päty stožiara. V koľkých metroch nad zemou sa stožiar zlomil?

Úpravy výrazov s faktoriálom

Logika: mix

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah obdélníku OPQR:

Rozdeľovačka: ľahké

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Sčítanie a odčítanie do 10

9
710
5
4
6

Viacciferné delenie

101125
111105110
100

Násobenie a delenie: mix

Číselná osa do 20

Kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký je diskriminant tejto rovnice?
A: Koľko má rovnica riešení?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Binárne čísla

Delenie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Luckine nové video včera zdieľalo 28 ľudí a dnes dokonca 45 ľudí. Predvčera video nezdieľal nikto, pretože ho Lucka ešte nemala zverejnené. Koľko ľudí celkovo zdieľalo toto video?

Násobilka čísla 7

35
28
742
21
14

Tabuľka malej násobilky

Uhly: mix

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v lichoběžníku.

Jednotky obsahu

Jednotky dĺžky: zo života

5 mm

délka psadélka mravence

Čísla: mix

tisíc

Názvy útvarov

trojnožkatrojuholník

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Logaritmy

Jednotky: mix

Percentá: mix

50% hráčov z šesťnásťčlenného chrabromilského metlobalového tímu už niekedy strelilo Prehadzovačku do bránky, 75% už bolo niekedy trafených Dorážačkou. Bonifác Kôporfíld je jediný z tímu, kto ešte nebol nikdy trafený Dorážačkou a ani netrafil Prehadzovačku do bránky. Koľko hráčov už bolo trafených Dorážačkou a zároveň aj vstrelilo Prehadzovačku do bránky?

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Násobilka čísla 6

48
12
1824
42
36

Jednotky: mix

mravenec

0,01 g0,1 kg

Vedecký zápis čísel

Lomené výrazy

Zákerné slovné úlohy

Súčet všetkých Matejových známok na vysvedčení je 22. Peter mal okrem matematiky úplne rovnaké známky a súčet všetkých jeho známok je 18. Akú známku dostal Matej z matematiky?

Násobenie a delenie: mix

Malý odvážny bojko Greg sa teší na prázdniny. Do prázdnin zostáva presne päť týždňov, počas ktorých nieje žiadny sviatok ani riaditeľské voľno. Koľkokrát bude ešte musieť ísť Greg do školy?

Percentá: mix

60 %6 %

Obsah (na mriežke)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Odmocniny

210
12
20211

Podobnosť

Který poměr platí?

Sčítanie a odčítanie do 10

Binárne čísla

4101000
1010121100
106100
82110

Zlomky a percentá

20 %70 %40 %
80 %
30 %
50 %10 %
60 %

Pojmy súvisiace s kružnicou

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena kružnica?

Celé čísla: mix

Určenie zobrazení v rovine

Který obrázek znázorňuje stejnolehlost?

Počty s pamäťou

Rozcvička

Sokoban: zákerné

Jednociferné delenie

Viacciferné násobenie

Geometrické konštrukcie: označenie

Rímske čísla

MCMLXXXMCMLXXXII

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 6.

Pytagorova veta: aplikácie

Určete délku strany ST v obdélníku.

Obsah, obvod: mix

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Sčítanie do 20 obrázkami

Výpočty so zlomkami

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Gulička: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Tažké

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Sčítanie pod sebou

NiesprávneSprávne

Číselné křížovky

Ľahká

Jednotky hmotnosti

7000 kg

70 t7 t

Sokoban: stredné

Pojmy: dvojice uhlov

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

vrcholovéstřídavé

Logika: pojmy

Výrok je tvrzení:

které je vždy pravdivéu kterého můžeme určit pravdivostní hodnotu

Jednociferné delenie

Zlomky: mix

Akému zlomku zodpovedná nasledujúci obrázok?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Javier Sotomayor z Kuby je dlhoročný držiteľ svetového rekordu v skoku do výšky. V roku 1993 skočil 245 centimetrov, čo bolo o 5 centimetrov viac, než sám meral. Koľko centimetrov bol Javier Sotomayor vysoký?

Vlastnosti funkcií

Každá funkce je buď sudá, nebo lichá.

platíneplatí

Zlomky slovne

třetina
polovinačtvrtinasedmina
devítinašestina

Jednotky dĺžky

500 cm

5 mm5 m

Najväčší spoločný deliteľ

NSD(100, 150)NSD(71, 50)10
NSD(100, 60)NSD(75, 30)15
NSD(45, 55)150
NSD(70, 80)520

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 2397 na stovky.

Poradie operácií, zátvorky

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Jaké jsou kořeny funkce ?

Priama a nepriama úmera

Pán Tortellini pracoval 8 hodín denne v továrni na cestoviny (samozrejme okrem víkendov). Pretože mu ale v Taliansku ochorela babička, dohovoril sa so svojim šéfom, pánom Makarónom, že bude mať aj voľné piatky. Podmienkou ale bolo, že za týždeň odpracuje stále rovnaký počet hodín ako kedysi. Koľko hodín denne musí teraz pán Tortellini pracovať, ak si prácu rozdelí rovnomerne?

Slovné úlohy na výpočet veku

Súčet môjho veku a vekú mojich jediných dvoch súrodencov je 28. Prezradím vám, že mám 12 rokov a brat a sestra sú dvojičky. Koľko rokov má môj brat?

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Jaká je vhodná úprava této soustavy?První rovnici vynásobíme 4, druhou rovnici 2.Rovnice sečteme.A: Ano, touto úpravou se zbavíme zlomků. Dostaneme
A: Odečteme první rovnici od druhé. ???

Mocniny a odmocniny: mix

Poradie operácií, zátvorky

Grafy goniometrických funkcií

Desetinné čísla: mix

Ktoré číslo je väčšie?

Jednotky objemu

Zmiešané čísla

Slovné úlohy na rovnice

Minulý rok bolo v čarodejníckej fakulte Bystrohlav o päť kúzelníkov menej ako vo fakulte Chrabromil. Tento rok však 6 kúzelníkov prestúpilo z Bystrohlavu do Chrabromilu. O koľko kúzelníkov je teraz v Chrabromile viacej než v Bystrohlave?

Desatinné čísla slovom

jedna celá šestnáctjedna celá šest

Viacciferné násobenie

Jednociferné delenie

Viacciferné delenie

524549
42
51
54

Počítanie s percentami

383695 % z 40
492 % z 25045 % z 80
20 % z 4048
598 % z 505 % z 80

Číselná cesta

Popisná štatistika: základné pojmy

maximum je hodnota s

nejvyšší hodnotounejvětší četností

Pytagorova veta: základné použitie

Tabuľka malej násobilky

Jednotky obsahu: zo života

poštovní známka

0,2 cm²2 cm²

Krátenie zlomkov

A: Vyjadrite zlomok ako zlomok v základnom tvare.A: Aký je najväčší spoločný deliteľ čitateľa a menovateľa?
A: Ako zlomok zjednodušíme?
A: Ako vyzerá zlomok v základnom tvare? ???

Sčítanie a odčítanie do 20

9
14
518
1
12

Poradie operácií, zátvorky

A: Vypočítajte A: Vynásobíme a vydelíme.
A: Nakoniec sčítame a odčítame.
???

Priestorová predstavivosť: mix

Jsou na všech protějších stranách kocka stejná římská čísla?

anone

Binárne čísla

Dosadzovanie do výrazov

Geometrické pojmy

ortocentrum trojúhelníkupoloměrtečna
tětiva
těžiště trojúhelníku
těžnice trojúhelníkusečnavýška trojúhelníku

Viacciferné delenie

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 531,543 na desetiny.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM