Matematika: 5. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Jednotky hmotnosti: zo života

0,5 kg

botyrtěnka

Viacciferné delenie

282131
24
2229

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 13 a 21?

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Viacciferné delenie

Viacciferné násobenie

Vyučovacia hodina trvá na väčšine škôl, ako isto viete, 45 minút. Obľúbený pán učiteľ Hrozný učí každý týždeň 17 hodín matematiky a 9 hodín geografie. Koľko minút učí celkovo každý týždeň pán Hrozný?

Jednotky hmotnosti

0,7 kg = g

Jednotky hmotnosti

1000 kg1 kg1000 mg
1000 g100 g1 g
10 g1 t1 dkg
0,1 kg0,1 t100 kg

Poradie operácií, zátvorky

1014
20
11
5
2

Súradnice bodov v rovine

Viacciferné delenie

Viacciferné násobenie

V počítačovej hre sa dá za 15 medených kúpiť jeden strieborný a za 6 strieborných potom získate jednu zlatku. Koľko medených je potreba na získanie jednej zlatky?

Obvod (na mriezke)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Desatinné čísla slovne

1,5polovina0,15
patnáct setindesetina5,1
pět celá jedna0,1jedenáct desetin
0,51,1jedna a půl

Odčítanie pod sebou

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojúhelníku STU:

Počítanie s nápadom

Jednotky dĺžky

5700 m

57 km5,7 km

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Keď ho vynásobím päťkou a od výsledku odčítam 7, dostanem 23. Aké číslo si myslím?

Jednotky hmotnosti

150 g

0,15 kg0,015 kg

Rímske čísla

18XIIII1
37XIII
10XVIIIIX11
9XI13VII

Sčítanie a odčítanie nad 100

780
310
380
523
360
819

Viacciferné násobenie

Viacciferné násobenie

28165
26
14350108

Tabuľka malej násobilky

Prvočísla

Je 31 prvočíslo?

NieÁno

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

nekonvexníkonvexní

Doplňovanie radov: počítanie

Základné rovnice s jednou neznámou

Slovné úlohy s časom

Jana chodí spať o 9 hodine večer a vstáva o 7 hodine ráno. Koľko hodín spí?

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Jednotky teploty: zo života

90 °C

čerstvě zalitý čajvystydlý čaj

Rímske čísla

XIVXVI

Osová súmernosť

Je zobrazený útvar osově souměrný?

NieÁno

Rímske čísla

Zapiš CCLVI pomocí arabských číslic.

Rímske čísla

MCDXV

Číselná os: celé čísla

Viacciferné delenie

Určovanie uhlov

Písomné násobenie pod sebou

SprávneNiesprávne

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 23 na desítky.

Tabuľka malej násobilky

Počítanie so zápornými číslami

-42
-6-26
0

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 164 na desítky.

Pojmy súvisiace s kružnicou

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

kruhkružnici

Viacciferné násobenie

Viacciferné násobenie

205
186147
88
183
204

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pán Uhlík kupoval v obchode jedlo na grilovačku. Zobral cuketu, mäso, papriku, syry aj omáčku. U pokladne zaplatil päťstovkou a pani predavačka mu vrátila 46 korún. Koľko korún vyšiel pána Uhlíka tento nákup?

Najväčší spoločný deliteľ

12NSD(45, 60)NSD(26, 65)
NSD(44, 66)NSD(24, 60)30
11NSD(40, 60)15
NSD(30, 60)2013

Odhady percent – bodky

90 %

Obsah (na mriežke)

2912
272
9
21

Sčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme počet rôznych častí tela u vybraných, prevažne mimozemských tvorov. O koľko vočí viacej má Húsenec než všetci traja ostatní dokopy?

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Viacciferné delenie

656261
6663
64

Sčítanie a odčítanie nad 100

Jan Hus sa narodil v roku 1369. V dvadsiatom storočí bol na Staroměstkom námestí odhalený jeho pomník, konkrétne to bolo v roku, kedy uplynulo 546 rokov od Husovho narodenia. V ktorom roku bol pomník odhalený?

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod kosodĺžniku EFGH:

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 5 a 10?

Obsah (na mriežke)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Jednotky dĺžky

340 cm34 cm34 mm
3,4 cm3,4 km340 mm
3,4 m34 m3400 cm
0,34 km340 m3400 m

Určovanie zlomkov

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojuholníku STU:

Malá násobilka

72
81
54
6448
63
4956

Poradie operácií, zátvorky

45
100
15
155
7

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod trojúhelníku ABC:

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 25 a 15?

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Rímske čísla

Zapiš 20 pomocí římských číslic.

Delenie so zvyškom

zbytek 5zbytek 7
zbytek 2
zbytek 1
zbytek 9zbytek 3

Číselná os: celé čísla

83
574
40253
118

Kocky: plán stavby

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Jednotky dĺžky

1 cm = m

Počítanie so zápornými číslami

Sčítanie a odčítanie nad 100

Delenie so zvyškom

Štikút spravodlivo rozdelil 25 dračích vajec medzi svojich 7 kamarátov. Koľko vajec mu ešte zostalo?

Zlomky slovne

jedna sedminapět osmin
dvě šestinyjedna šestina
tři čtvrtinydvě pětiny

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 5,6 na celé číslo.

Viacciferné násobenie

Tabuľka malej násobilky

2156
81
8
3015

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Sčítanie a odčítanie nad 100

Percenta: určovanie

80 %50 %
75 %33 %
88 %17 %

Deliteľnosť

Je číslo 429 deliteľné číslom 2?

NieÁno

Dosadzovanie do výrazov

Sčítanie a odčítanie nad 100

54840198
138
117
489

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Určovanie uhlov

Poradie operácií, zátvorky

10-(3+2)

Uhly v trojuholníku

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Určovanie zlomkov

Zlomky: sčítanie obrázkami

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 2953 na stovky.

Poradie operácií, zátvorky

Počet kociek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 1 a 12?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Delenie so zvyškom

Kováč Hyacint má vo svojej kováčni 39 podkov. Včera k nemu prišlo 12 víl, ktoré chceli podkovy pre svojich jednorožcov. Koľkým jednorožcom dokázal Haycint podkuť všetky kopýtka?

3D objekty z rôznych pohľadov

Jednotky dĺžky: zo života

výška rozhledny

600 cm60 m

Násobenie a delenie: mix

Babka ráno pozbierala 24 vajec. Polovicu z nich si nechala na varenie. S druhou polovicou poslala dedka na trh. Dedko však po ceste zakopol a polovicu vajíčok rozbil. Druhú polovicu potom na trhu predal. Každé vajíčko predal za 5 korún. Koľko korún zarobil?

Počítanie so zápornými číslami

Desatinné čísla na číselnej osi

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena těžnice trojuholníku?

Určovanie zlomkov

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x\/y'.

Jednokrokové rovnice

Počítanie s časom

3 roky = měsíců

Sčítanie a odčítanie nad 100

Odčítanie pod sebou

NiesprávneSprávne

Najmenší spoločný násobok

30NSN(8, 6)24
7NSN(4, 6)NSN(1, 7)
12NSN(9, 10)NSN(10, 15)
NSN(4, 10)9020

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 230 na stovky.

Poradie operácií, zátvorky

Kocky: plán stavby

Desatinné čísla na číselnej osi

Kombinácie základných operácií

Na dvore je 5 ovcí, 8 sliepok a 2 kohúti. Koľko majú zvieratá na dvore spolu nôh?

Viacciferné násobenie

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

V grafe vidíme počet kúziel, ktoré použili jednotliví kúzelníci v prvých šiestich mesiacoch roku. Koľko kúziel použil Ron Weasley v prvých troch mesiacoch roku?

Približné počítanie

približne 1 900približne 19 000

Súradnice bodov v rovine

Obvod (na mriezke)

12
14
26
241620

Viacciferné násobenie

3D objekty z rôznych pohľadov

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM