Matematika: 5. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 1,8 na desetiny.

Určovanie zlomkov

#exercise_vpisovacka-template_vybarvene_jako_zlomek#

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Ak k nemu pridám 8 a výsledok vydelím tromi, dostanem 5. Aké číslo si myslím?

Približné počítanie

približne 4 200približne 6 200

Zlomky slovne

tři
třetina
čtyřipolovinačtvrtina
dva

Poradie operácií, zátvorky

36
9
12
15

Obvod (na mriezke)

2414
612
1620

Delenie so zvyškom

V balíčku bolo 95 fazuliek všehochuti. Ginny je veľmi štedrá a tak rozdelila fazuľky spravodlivo medzi svojich jedenástich chrabromilských kamarátov. Zvyšok, ktorý už spravodlivo rozdeliť nešiel, zaniesla Hagridovi pre jeho pavúkov. Koľko to bolo fazuliek?

Jednotky dĺžky: zo života

délka tužky

150 cm15 cm

Jednotky dĺžky

100 m

0,1 km0,1 mm

Desatinné čísla na číselnej osi

Poradie operácií, zátvorky

191117
432
3

Počty s pamäťou

Viacciferné delenie

A: Vypočítajte
A: Vydelíme a sčítame.
???

Sčítanie pod sebou

Jednotky času

300 minut

6 hodin5 hodin

Zlomky: sčítanie obrázkami

Súradnice bodov v rovine

3D objekty z rôznych pohľadov

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Osová súmernosť

Je zobrazený útvar osově souměrný?

ÁnoNie

Jednotky hmotnosti

500 kg

0,5 t5 t

Sčítanie a odčítanie nad 100

710
1100
799
1009101901

Tabuľka malej násobilky

Písomné násobenie pod sebou

NiesprávneSprávne

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Rozdeľovačka: stredné

Číselná os: celé čísla

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 8 a 22?

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojúhelníku STU:

Percenta: určovanie

78 %
38 %
83 %62 %
75 %25 %

Jednotky hmotnosti

100 kg100 gtabulka čokolády
0,01 t0,001 kg1 g
krabice mléka10 g10 kg
10000 mgpanda1 kg

Pojmy súvisiace s kružnicou

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena kružnica?

Jednotky teploty: zo života

vypalování keramiky

1000 °C150 °C

Jednotky dĺžky

1 m = km

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme počet rôznych častí tela u vybraných, prevažne mimozemských tvorov. O koľko vočí viacej má Húsenec než všetci traja ostatní dokopy?

Rímske čísla

Zapiš XII pomocí arabských číslic.

Deliteľnosť

Je číslo 42 deliteľné číslom 3?

NieÁno

Gulička: ľahké

Počítanie so zápornými číslami

-1
1
3
-22
-3

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Viacciferné násobenie

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 6 a 9?

Jednotky času

2 a půl dne = hodin

Uhly v trojuholníku

Poradie operácií, zátvorky

Priestorová predstavivosť: mix

Číselná os: celé čísla

2640
-25
53-2352

Počítanie s nápadom

Porovnávanie zlomkov

Odčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Stredová súmernosť

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Římské rovnice

Viacciferné násobenie

A: Vypočítajte
A: Roznásobíme.
A: Sčítame.
???

Skákačka: ťažké

Kocky: plán stavby

Odhady percent – bodky

50 %30 %

Sčítanie a odčítanie nad 100

714
909
807
505485
896555248

Malá násobilka

35
7254
42
56
32

Viacciferné násobenie

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 6 a 9?

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Kocky: plán stavby

Jednotky obsahu

Určovanie zlomkov

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Gulička: ťažké

Rímske čísla

XIV

Obsah, obvod: mix

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Viacciferné násobenie

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Viacciferné delenie

4217
13
232126

Desatinné čísla na číselnej osi

Malá násobilka

Adela pochádza z päťčlennej rodiny (má mamu, tatu a dvoch bratov). Na Vianoce dostala od každého zo svojej rodiny 3 darčeky. Teda, nie úplne od každého, sama sebe logicky žiadny darček nedala. Koľko celkom dostala Adela darčekov?

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Uhly v trojuholníku

A: Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.A: A: Velikost úhlu ACB je70°45°A: Velikost úhlu BAC je65°55° ???

Počet kociek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Viacciferné násobenie

Poradie operácií, zátvorky

Najmenší spoločný násobok

NSN(12, 16)8460
112NSN(14, 15)240
NSN(12, 14)48NSN(12, 15)
NSN(15, 16)210NSN(14, 16)

Jednotky hmotnosti

Obsah (na mriežke)

265
31
4

Základné rovnice s jednou neznámou

Desatinné čísla slovom

osminačtvrtina

Poradie operácií, zátvorky

Násobenie a delenie: mix

Sokoban: stredné

Drôtik v priehľadnej kocke

Skákačka: stredné

Vennove diagramy

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

1010-111

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 283 na desítky.

Obsah (na mriežke)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete délku strany čtverce, jestliže platí:

Jednotky: mix

km

kilometrkilogram

Jednotky dĺžky

3 cm30 mm60 cm
3 m6 dm6 cm
6 m3 dm300 cm
60 dm60 mm30 cm

Odčítanie pod sebou

Počítanie so zápornými číslami

Prvočísla

Které z následujících čísel je prvočíslo?

Percentá: mix

Na karnevali mali tombolu. V čiernom vrecku bolo celkom 20 žrebov a škaredá čarodejnica s bradavicami, ktorá žreby predávala, tvrdila, že šanca výhry je „päťdesiat na päťdesiat“. Koľko výherných žrebov mala ježibaba vo vrecku?

Rímske čísla

MDCXXMDCXV

Odčítanie pod sebou

Rímske čísla

Zapiš 28 pomocí římských číslic.

Jednotky hmotnosti: zo života

700 g

rohlíkpecen chleba

Najväčší spoločný deliteľ

NSD(14, 21)NSD(8, 22)NSD(15, 21)
NSD(8, 20)NSD(15, 20)NSD(12, 18)
325
746

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod kosodélníku EFGH:

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Počítanie so zápornými číslami

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Celé čísla: mix

Ktoré číslo je väčšie?

Delenie so zvyškom

zbytek 5zbytek 3
zbytek 1
zbytek 2
zbytek 7
zbytek 4

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

V grafe vidíme počet kúziel, ktoré použili jednotliví kúzelníci v prvých šiestich mesiacoch roku. V koľkých mesiacoch kúzlil viacej Albus Dumbledore než Harry Potter?

Určovanie uhlov

Určovanie uhlov

Rozcvička

Gulička: stredné

Viacciferné násobenie

Osová súmernosť

Jednotky času

15 minut30 vteřin3600 vteřin
1 hodina900 vteřin1 minuta
půl hodiny600 vteřin1800 vteřin
10 minut60 vteřinpůl minuty

Jednokrokové rovnice

Sudoku 4×4: ťažšie

Dosadzovanie do výrazov

Rozdeľovačka: ľahké

Počty: ľahké

Číselné křížovky

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 23 na desítky.

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Viacciferné delenie

3D objekty z rôznych pohľadov

Rímske čísla

II43
5III6
I2IV
VI1V

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 10101 na desítky.

Sokoban: zákerné

Kombinácie operácií: mix

Doplňovanie radov: počítanie

Sčítanie a odčítanie nad 100

1234-1001

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pán Peň je dendrológ, teda človek, ktorý sa zaoberá stromami. Na svojej záhrade má veľmi starú lipu a pri prieskume v roku 2016 zistil, že má pravdepodobne už 138 rokov. V ktorom roku bola lipa pána Pňa pravdepodobne vysadená?

Viacciferné násobenie

Agent Trulis si zobral pôžičku na svoju novú nadzvukovú stíhačku. Každý mesiac zaplatí banke určitú sumu a pôžičku bude splácať 23 rokov. Koľko celkovo pošle banke platieb, než bude pôžička splatená?

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Písomné násobenie pod sebou

Uhly v trojuholníku

Viacciferné násobenie

288
247360
143272
120

Násobenie a delenie: mix

Babka ráno pozbierala 24 vajec. Polovicu z nich si nechala na varenie. S druhou polovicou poslala dedka na trh. Dedko však po ceste zakopol a polovicu vajíčok rozbil. Druhú polovicu potom na trhu predal. Každé vajíčko predal za 5 korún. Koľko korún zarobil?

Slovné úlohy s časom

V roku 2019 držal svetový rekord v behu na tri kilometre Keňan Daniel Komen s časom 7 minút a 20 sekúnd. Pred sto rokmi, v roku 1919, bol najlepší na svete Švéd Jahn Zander s časom 8:33. O koľko sekúnd je svetový rekord z roku 2019 lepší ako spomínaný sto rokov starý rekord z roku 1919?

Viacciferné násobenie

Desatinné čísla slovne

tři setiny1,03tři desetiny
1,33,01jedna celá tři
tři celá jedna3,10,03
tři celá nula jednajedna a tři setiny0,3

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 18 a 81?

Jednotky dĺžky

Čísla: mix

Zaokrouhlete 280 na stovky.

Obvod (na mriezke)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Súradnice bodov v rovine

Gulička: zákerné

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 421 na stovky.

Počty: ťažšie

Sčítanie a odčítanie nad 100

Jožko sa stavil so svojou kamarátkou Marienkou, že sa dokáže celý rok, teda 365 dní, každé ráno sprchovať studenou vodou. Pretože je Jožko fakt frajer, už to skoro zvládol, chýba mu posledných 32 dní. Koľko dní sa už Jožko sprchuje studenou vodou?

Tabuľka malej násobilky

302842
32
3536

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Výber správnej jednotky

tuna

objemhmotnost

Poradie operácií, zátvorky

A: Vypočítajte A: Upravíme výraz v zátvorke.
A: Vynásobíme a vydelíme.
A: Nakoniec odčítame. ???

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Tabuľka malej násobilky

Zlomky: mix

V obchode s hračkami mali akciu „VŠETKO ZA DVE TRETINY“, teda predávali úplne všetko za dve tretiny pôvodnej ceny. Koľko korún stáli puzzle s obrázkom kocúra Mikeša, ktorých pôvodná cena bola 9 €?

Viacciferné delenie

17
9
286
23
15

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Viacciferné násobenie

224
90195
59876210

Násobenie a delenie: mix

Stredné

Viacciferné delenie

Určovanie zlomkov

Sudoku 6×6

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítací pyramidy

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Kombinácie základných operácií

V jednom vreci je 6 kg zemiakov, v druhom dvakrát viacej. Koľko kilogramov zemiakov je spolu v oboch vreciach?

Delenie so zvyškom

Babička vie uvariť najlepšiu haluškovú polievku na svete. A tiež je veľmi spravodlivá, každému z nás dá rovnaký počet halušiek a ak jej nejaké zostanú, naservíruje ich králikom. Včera nás bolo u babky na obede sedem a babka pripravila 33 halušiek. Koľko halušiek dostali králici?

Základné

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

nekonvexníkonvexní

Viacciferné delenie

Sčítanie pod sebou

SprávneNiesprávne

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod čtverce ABCD:

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Na kterém obrázku je zeleně vyznačen rovnostranný trojuholník?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Jednotky hmotnosti

150 t = kg

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM