Matematika: 6. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Jednotky hmotnosti

Zlomky: mix

Radek býval často nemocný, a tak si řekl, že už s tím konečně něco udělá, a začal se ráno sprchovat studenou vodou. Celý červen si dělal čárku za každý den, kdy se mu to povedlo. Na konci června zjistil, že má čárku u pěti šestin z třiceti červnových dní. Kolikrát se Radek po ránu osprchoval studenou vodou?

Desetinné čísla: mix

Hagrid váži každý večer svojho nového pavúka, ktorého si kúpil na čiernom trhu v Šikmej uličke. Prvý večer vážil pavúk 1,8 kilogramu, druhý večer už 4,4 kilogramu. Koľko kilogramov pribral Hagridov pavúk?

Sčítanie a odčítanie nad 100

689+98

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Na kterém obrázku je zeleně vyznačen rovnostranný trojuholník?

Určovanie uhlov

Římské rovnice

Počítanie so zápornými číslami

Viacciferné násobenie

Číselná os: celé čísla

-4
-193
-18-9
1

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Krátenie zlomkov

Jednotky času

30 vteřin600 vteřin60 vteřin
15 minut1 minutapůl minuty
900 vteřin1800 vteřin1 hodina
10 minutpůl hodiny3600 vteřin

Jednotky dĺžky

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Číselná os: celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

-2
-1
123
-3

Skákačka: ťažké

Vennove diagramy

Sokoban: zákerné

Viacciferné násobenie

Pán Vytrvalý je nadšený bežec a tento rok plánuje ubehnúť celkovo 17 závodných maratónov. Do svojho tréningového denníka si počíta, koľko kilometrov počas týchto závodov ubehne. Koľko kilometrov mu vychádza? Maratón má, ako je známe, 42 kilometrov (plus nejaké metre naviac, ale tie pán Vytrvalý nepočíta).

Zlomky na číselnej osi

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Zmiešané čísla

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Najmenší spoločný násobok

30NSN(6, 8)NSN(6, 15)
NSN(6, 14)2430
NSN(6, 9)NSN(6, 12)18
NSN(6, 10)4212

Porovnávanie zlomkov

Obsah, obvod: mix

Obvod štvorca je 24 cm. Aký je jeho obsah?

Gulička: ťažké

Gulička: zákerné

Pojmy súvisiace s kružnicou

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

výsečmezikruží

Počty s pamäťou

Počítanie s percentami

Kolik je 25 % z 240?

Jednotky hmotnosti

1000 kg10 g1 dkg
1 kg0,1 t100 kg
100 g1 t1 g
0,1 kg1000 mg1000 g

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Jednotky hmotnosti

2 g = mg

Odčítanie pod sebou

Základné rovnice s jednou neznámou

Viacciferné násobenie

385800
648
500
480945

Viacciferné násobenie

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 8 a 15?

Počítanie so zápornými číslami

Výber správnej jednotky

vteřina

délkačas

Jednotky dĺžky

kilometr1000 m500 m
5 cmpůl metru10 mm
50 cm50 mmmilimetr
0,5 km0,1 cmcentimetr

Prevody jednotiek dĺžky

9 m

0,009 km0,09 km

Uhly v trojuholníku

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Na oslave sa stretlo 60 rovnako vysokých Mimoňov a navzájom si povyliezali na seba, čím vytvorili vysokú mimoniu vežu. Jedem Mimoň meria 3 decimetre. Koľko metrov merala celá mimonia veža?

Počty: ťažšie

Násobenie a delenie desatinných čísel

Jednotky dĺžky

1000 cm = mm

Priestorová predstavivosť: mix

Jednotky teploty: zo života

teplota v ledničce

-10 °C4 °C

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod obdélníku OPQR:

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 5 a 10?

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme počty surovín, ktoré sú potrebné pre výrobu vybraných nástrojov v Minecrafte. Koľko udíc sa dá maximálne vyrobiť z šestnástich tyčiek, deviatich špagátikov a ôsmich blokov železa?

Pytagorova veta: aplikácie

Ako dlhá je uhlopriečka obdĺžnika so stranami, ktoré majú 3 a 7 metrov?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Zlomky a percentá

75 %100 %
60 %
0 %
50 %20 %

Kombinácie operácií: mix

Zlomky a percentá

3 %30 %

Slovné úlohy na líniové grafy

Princezná Elza vie rozpútať rôzne druhy snehových prehánok. V grafe vidíme závislosť výšky snehovej pokrývky od počtu dní sneženia daného typu. Koľko centimetrov snehu napadne počas 6 dní trvajúcej snehovej búrky?

Desetinné čísla, zlomky

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozcvička

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Doplňovanie radov: počítanie

Jednotky obsahu

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 3,87 na desetiny.

Desatinné čísla slovne

0,4čtyřicet tři setin0,34
4,30,30,43
čtyři celá třitři desetinytři celá čtyři
nula celá třicet čtyřinula celá čtyři3,4

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Viacciferné delenie

15064
123
32092
243

Sčítanie a odčítanie nad 100

Písomné násobenie pod sebou

SprávneNiesprávne

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

111
100108102
110
99

Percenta: určovanie

11 %40 %25 %
60 %
67 %17 %

Převod desetinného čísla na zlomek

A: Preveďte na zlomok v základnom tvare: A: Vytvoríme zlomok s číslom v menovateli.
A: Určíme najväčšieho spoločného deliteľa čitateľa a menovateľa.
A: Týmto číslom zlomok skrátime. ???

Počítanie so zápornými číslami

Tabuľka malej násobilky

Zlomky: mix

Apríl bol tento rok v Kocúrkove daždivý. Tri pätiny zo všetkých aprílových dní aspoň chvíľu pršalo. Apríl má všade na svete, teda aj v Kocúrkove, tridsať dní. V koľkých z nich teda v Kocúrikove tento rok spadlo aspoň pár kvapiek?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Slovné úlohy o peniazoch

Ježibaba si v zverimexe kúpila dve vypĺznuté mačky, každú za 60 zlatých. K tomu ešte havrana za 190 zlatých. Platila tisíczlatkou. Koľko korún jej vystrašená pani predavačka vrátila?

Uhly v trojuholníku

Súradnice bodov v rovine

Jednotky hmotnosti: zo života

prase (dospělé)

30 kg0,3 t

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojuholníku ABC:

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Odmocniny

Zmiešané čísla

Celé čísla: mix

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Odhady percent – bodky

50 %80 %

Určovanie zlomkov

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 12 a 18?

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

V grafe vidíme počet kúziel, ktoré použili jednotliví kúzelníci v prvých šiestich mesiacoch roku. V koľkých mesiacoch kúzlil viacej Albus Dumbledore než Harry Potter?

Určovanie zlomkov

Zákerné slovné úlohy

Na šnúre visí šesť rovnakých ponožiek. Jedna ponožka uschne za pol hodiny. Za koľko minút vyschne všetkých šesť ponožiek?

Počítanie so zápornými číslami

Vztahy grafů a tabulek

Skákačka: stredné

Počty: ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah obdélníku KLMN:

Jednotky hmotnosti

7 dkg

700 g70 g

Slovné úlohy s časom

Pán doktor Päták predpísal kráľovi Hugovi liek Nádchoskol. V krabičke bolo 8 šumivých tabliet a pán kráľ si mal brať jednu tabletu každých 12 hodín. Koľko dní bude kráľ Hugo užívať liek Nádchoskol?

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Prevody jednotiek hmotnosti

100 g

100000 mg10000 mg

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Rímske čísla

MCDXCIIMCMLXXXIXMCDXV
198914921848
MMXXIMDCCCXLVIIIMDCXX
162014152021

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 34 na stovky.

Dosadzovanie do výrazov

Určovanie zlomkov

Akému zlomku zodpovedná nasledujúci obrázok?

Uhly v trojuholníku

A: Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.A: A: Jaká je velikost úhlu ACB?30°150°A: Velikost úhlu CBA je120°60° ???

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

nulovýplný

Určovanie uhlov

Jednotky dĺžky: zo života

60 m

výška rozhlednydélka meče

Krátenie zlomkov

Rímske čísla

Zapiš MCMXVIII pomocí arabských číslic.

Rozdeľovačka: ľahké

Zlomky a desatinné čísla

0,10,05
20,01
0,5
0,2

Jednotky dĺžky

9000 cm0,9 mm900 cm
90 m0,09 cm0,9 dm
9 mm9 cm90 dm
0,9 m0,9 cm90 cm

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Priama a nepriama úmernosť

A: Žofka běží závod na 3 kilometry. Mezičasem po dvou kilometrech proběhla přesně za 8 minut. Kolik minut jí bude trvat celý závod, vydrží-li stále běžet v tomto tempu?A: Je pravda, že kdyby byl závod dvakrát delší, poběží ho Žofka dvakrát déle?Ano, proto je to nepřímá úměra.Ano, proto je to přímá úměra.A: Co zjistíme jako první krok?rychlost Žofky (tedy počet minut, za něž Žofka zdolá jeden kilometr)počet kilometrů, které Žofce zbývají do cíleA: Kolik to je? Jak dlouho trvá Žofce 1 kilometr? ???

Delitelnosť: mix

Na hrade Červený kameň sú dva prehliadkové okruhy. Tým prvým, ktorý vedie podzemím a mučiarňami, sprevádza návševníkov rytier, zatiaľ čo tým druhým, po sálach a komnatách, sprevádza princezná. Prehliadka s rytierom začína každých 30 minúť, prehliadka s princeznou každých 20 minút. Práve teraz sa rytier s princeznou zišli na prvom nádvorí, pretože ich prehliadky začínajú súčasne. O koľko minút sa takto zídu znovu?

Sudoku 6×6

Obsah, obvod: mix

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

3D objekty z rôznych pohľadov

Jednotky obsahu

pole700 m²dveře
200 km²1 m²povrch krabice od bot
balicí papír1 havelké město
1,2 m²3000 cm²pozemek na stavbu domu

Rozdeľovačka: stredné

Približné počítanie

približne 6približne 10

Poradie operácií, zátvorky

11213
1
1513

Počítanie so zápornými číslami

-40-4
44
016
48

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

A:
A: Převedeme dělení zlomků na násobení.
A: Vykrátíme do kříže.
A: Zlomky vynásobíme. ???

Číselná os: celé čísla

Základné

Viacciferné delenie

Súradnice bodov v rovine

Jednotky objemu

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

ÁnoNie

Delitelnosť: mix

Jaký je největší společný dělitel čísel 12 a 30?

Násobenie a delenie zlomkov

Najväčší spoločný deliteľ

NSD(30, 60)NSD(26, 65)NSD(24, 60)
NSD(45, 60)2015
NSD(44, 66)1112
NSD(40, 60)3013

Jednotky obsahu

Prvočísla

Je 53 prvočíslo?

NieÁno

Drôtik v priehľadnej kocke

Poradie operácií, zátvorky

A: Vypočítajte A: Upravíme výraz v zátvorke.
A: Násobenie má vyššiu prioritu.
A: Nakoniec sčítame a odčítame. ???

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 5,67 na celé číslo.

Desatinné čísla slovom

setina

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Zlomky a desatinné čísla

A: Preveďte zlomok na desatinné číslo.A: Čím zlomok rozšírime?
A: Áno, aby sme v menovateli dostali mocninu desiatky. Ako vyzerá rozšírenie zlomku?
A: Čitateľa aj menovateľa násobíme zvlášť. Výsledný zlomok je: ???

Krátenie zlomkov

A: Vyjadrite zlomok ako zlomok v základnom tvare.A: Aký je najväčší spoločný deliteľ čitateľa a menovateľa?
A: Ako zlomok zjednodušíme?
A: Ako vyzerá zlomok v základnom tvare? ???

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Priama a nepriama úmera

Kráľ požaduje dodávku striebra. Osem trpaslíkov by strieblo zvládlo vyťažiť za 15 dní. Koľko trpaslíkov je potrebných na prácu, aby bolo striebro dodané ešte o 3 dni skorej?

Zlomky: sčítanie obrázkami

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v kosočtverci.

3D objekty z rôznych pohľadov

Tabuľka malej násobilky

181610
1520
12

Písomné násobenie pod sebou

Desatinné čísla na číselnej osi

Percentá: mix

Určitě jste někdy v lese viděli muchomůrku červenou. Je to jedovatá houba, stejně jako většina druhů muchomůrek. Na druhou stranu, přibližně 60 druhů muchomůrek (což je 10 % všech známých druhů muchomůrek) jsou jedlé a poměrně chutné houby. Kolik je celkem všech známých druhů muchomůrek?

Tabuľka malej násobilky

Stredová súmernosť

Sčítanie a odčítanie zlomkov

A: A: Určíme spoločného menovateľa.
A: Prevedieme na spoločného menovateľa.A: Sčítame. ???

Počítanie s percentami

A: Ďábel, což je přezdívka nejlepšího střelce fotbalového týmu Kojotů z Kojetína, trefil letos 17 penaltových kopů do brány a má tak úspěšnost 85 %. Kolikrát celkem letos Ďábel střílel penaltu?A: Na co se vlastně úloha ptá?kolik penaltových kopů je kolik penaltových kopů je 15 %A: Pro začátek si odhadněme, jaký výsledek zhruba očekáváme.Ďábel letos kopal více než 17 penalt.Ďábel letos kopal méně než 17 penalt.A: 85 ku 100 se tedy rovná počtu penalt proměněných v gól ku počtu všech penalt. Jak to zapíšeme? ???

Výrazy s mocninami a odmocninami

Číselné křížovky

Zlomky na číselnej osi

Myslím si číslo

Myslím si dve čísla. Jedno z nich je o 3 väčšie ako dvojnásobok druhého. Ich súčet je 27. Aká je hodnota menšieho čísla?

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_vrcholu#

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod čtverce ABCD:

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 24 a 40?

Počítanie s percentami

Koľko je 25 % z 240?

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Siete kocky

Která síť může vzniknout z této kocka?

Poradie operácií, zátvorky

Násobenie a delenie zlomkov

Jednotky: mix

metr čtvereční

mm

Celé čísla: mix

Rímske čísla

MDCXXMDCXV

Osová súmernosť

Slovné úlohy na množiny

V júni je tento rok 5 víkendov (teda 5 sobôt a 5 nedieľ). Nový zábavný technologický park má v júni otvorené presne 19 dní. 3.B plánuje ísť na exkurziu do technologického parku počas niektorého všedného dňa. Organizuje to Mach a Šebestová a na výber majú z celkovo trinástich termínov. Koľko víkendových dní je nový technologický park zatvorený?

Jednokrokové rovnice

Viacciferné delenie

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Zlomky a desatinné čísla

Myslím si číslo (po krocích)

A: Myslím si číslo. Když k němu přidám 8 a výsledek vydělím třemi, dostanu to původní číslo. Jaké číslo si myslím?A: Označme si neznámé číslo jako . Jak bude vypadat rovnice, kterou popisuje zadání?
A: Jak bychom nyní mohli rovnici nejvhodněji upravit?Převedeme oba výskyty na jednu stranu rovnice.Vynásobíme obě strany rovnice trojkou.A: Vznikla nám rovnice . Jak ji správně upravíme? ???

Delenie so zvyškom

V kruhu sedí 6 lidí. Rozpočítadlo „Ententýky dva špalíky“ má 26 slabik. Na začátku, při slabice „En“ ukáže rozpočítávající na prvního člověka a na každou další slabiku ukáže na následujícího člověka v kruhu (takže sedmá slabika padne zase na prvního). Na koho padne poslední slabika, ten musí splnit nějaký úkol. Kolikátý člověk v kruhu to bude?

Počítanie s percentami

185 % z 36050 % z 86
35 % z 12022 % z 30066
13 % z 20090 % z 8042
722643

Viacciferné násobenie

70
30
52
42
6066

Jednotky času

5 minut

30 vteřin300 vteřin

Poradie operácií, zátvorky

Desatinné čísla na číselnej osi

Násobenie a delenie desatinných čísel

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM