Matematika: 6. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Násobenie a delenie desatinných čísel

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme vybrané obľúbené prísady a ich množstvo potrebné pre rôzne často sa vyskytujúce elixíry. Do koľkých z piatich uvedených elixírov potrebujeme Mandragoru?

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

Farmár František predával na tržnici zeleninu. Koľko kilogramov repy predal?

Počítanie so zápornými číslami

Približné počítanie

približne 20 000približne 6 600

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Číselná os: celé čísla

Pytagorova veta: aplikácie

Pán Mudroš chce vyliezť na stenu vysokú 4 metre. Priniesol si na to päťmetrový rebrík. Ako ďaleko od steny musí postaviť dolný koniec rebríka, aby horný koniec siahal presne na vrch steny?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Jednotky objemu

Jednotky hmotnosti

100 dkg = g

Odhady percent – bodky

80 %

Jednotky obsahu

8 m²poštovní známkabalicí papír
obrazovka televize2 cm²sešit
1 m²80 000 cm² 20 mm²
0,2 cm²0,1 m²300 cm²

Viacciferné násobenie

3D objekty z rôznych pohľadov

Odmocniny

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Viacciferné násobenie

Linka električky číslo 16 je dlhá 17 kilometrov. Každá električková súprava na tejto linke, teda aj tá s reklamou na spodné prádlo, ide každý deň deväťkrát tam a späť. Koľko kilometrov prejde súprava s reklamou na spodné prádlo za týždeň?

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Desetinné čísla: mix

Možno ste už niekedy počuli o BMI, čo je číslo, ktoré určuje mieru prípadnej nadváhy. Vypočíta sa tak, že najskorej vynásobíte svoju výšku v metroch samú sebou a potom týmto číslom vydelíte svoju váhu v kilogramoch. Koľko kilogramov váži Vendelín, ktorý rád je, ak má BMI 30 a meria 1,6 metra?

Tabuľka malej násobilky

Obsah, obvod: mix

Pani Kadrnôžková ušila pre psa Jonatána malú obdĺžnikovú dečku. Spotrebovala na ňu 2400 centimetrov štvorcových látky. Jonatánovi sa veľmi páčila a zistil, že kratšia strana dečky meria 40 centimetrov. Dlhšiu stranu už zmerať nedokázal, pretože nemal dostatočne dlhé pravítko. Koľko centimetrov meria dlhšia strana Jonatánovej dečky?

Počítanie so zápornými číslami

Súradnice bodov v rovine

Delitelnosť: mix

V Zimnom kráľovstve je veľká spotreba rukavíc. V obchode so zimným vybavením preto urobili zaujímavú marketingovú akciu. Pravé rukavice predávajú v balení po ôsmich a ľavé rukavice v balení po šiestich. Koľko najmenej párov rukavíc si prinesie princezná Elza domov z obchodu, ak nechce, aby zostala niektorá rukavica bez páru?

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 18 a 27?

Siete kocky

Která z krychlí má alespoň dvě sousední strany stejně barevné?

Zmiešané čísla

Percenta: určovanie

25 %
75 %
83 %38 %78 %
62 %

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Na kterém obrázku je zeleně vyznačeno těžiště trojuholníku?

Zlomky a desatinné čísla

Jednotky hmotnosti

10 t

10000 g10000 kg

Tabuľka malej násobilky

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Písomné násobenie pod sebou

SprávneNiesprávne

Desatinné čísla na číselnej osi

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod trojúhelníku STU:

Viacciferné delenie

10525
15
20
35

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 4321 na desítky.

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Jednotky teploty: zo života

teplota v mrazáku

-81 °C-18 °C

Tabuľka malej násobilky

42
618
7221
30

Zlomky na číselnej osi

Určovanie uhlov

Jednotky dĺžky

0,42 cm4,2 m42 km
420 m4,2 cm0,42 km
4,2 km4,2 mm420 cm
42 mmmaraton4200 m

Jednokrokové rovnice

Zlomky a desatinné čísla

Viacciferné násobenie

Určovanie zlomkov

Viacciferné delenie

Výrazy s mocninami a odmocninami

Slovné úlohy na líniové grafy

V grafe vidíme závislosť ceny čokolády na zakúpenom množstve v troch rôznych obchodoch. Je vidieť, že v Kakaovom raji a v Maškrtnom kútiku sa vyplatí kúpa väčšieho množstva čokolády. Mimoň Emil testoval čokoládu zo všetkých troch uvedených obchodov a v každom kúpil čokoládu za 20 korún. Koľko kúpil celkovo gramov čokolády?

Priama a nepriama úmera

Pepan je šampion ve smažení palačinek. Alespoň ve své rodině je s náskokem nejrychlejší. Jeho žena Madla změřila, že mu usmažení 3 palačinek trvalo 6 minut. Kolik minut mu zabere usmažení dalších osmi palačinek?

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Číselná os: celé čísla

Počítanie s percentami

Koľko je 80 % z 200?

Sčítanie a odčítanie nad 100

223
210200
213
248
211

Násobenie a delenie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 2,123 na desítky.

Počítanie s percentami

Kolik je 75 % z 60?

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Počítanie so zápornými číslami

Počítanie so zápornými číslami

1
2
3-2
-1-3

Poradie operácií, zátvorky

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 15 a 24?

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Ak ho vydelím tromi a k výsledku pripočítam 5, dostanem polovicu pôvodného čísla. Aké číslo si myslím?

Určovanie uhlov

Delenie so zvyškom

Jedna jazda na malom rozprávkovom kolotoči stojí 8 korún. Beda jazdenie na kolotoči tak bavilo, že sa zviezol hneď štyrikrát. Viackrát to už nešlo, pretože mu zostali len 3 koruny. Koľko korún mal Bedo pred tým, než začal jazdiť na kolotoči?

Slovné úlohy s časom

Závod sobov v pojedaní mrkiev je veľmi atraktívny. Sven je jasným favoritom. Pri včerajšom tréningu zvládal zjesť jednu mrkvu za dve a pol minúty. Koľko mrkiev zje Sven za pol hodiny (čo je súťažný limit), ak bude dodržiavať také tempo ako včera?

Slovné úlohy na množiny

Babička upiekla 12 druhov vianočných zákuskov, všetky druhy boli buď s orechami zo záhradky alebo s piškótami. Druhov s orechami bolo o 3 viac než druhov s piškótami a len jeden druh zákuskov mal oboje - výborné orechové včelie úle. Koľko druhov zákuskov v sebe malo orechy?

Určovanie zlomkov

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

ostrýtupý

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Poradie operácií, zátvorky

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Krátenie zlomkov

Slovné úlohy o peniazoch

Ježibaba si v zverimexe kúpila dve vypĺznuté mačky, každú za 60 zlatých. K tomu ešte havrana za 190 zlatých. Platila tisíczlatkou. Koľko korún jej vystrašená pani predavačka vrátila?

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Slovné úlohy na prevody jednotiek

V Českej republike je, rovnako ako na Slovensku, stále väčšie sucho. V roku 2018 napršalo v Liberci za mesiac október len 39 milimetrov zrážok, aj napriek tomu, že dlhodobý priemer je 67 milimetrov. O koľko litrov menej vody napršalo v Liberci na jeden meter štvorcový v októbri 2018 oproti dlhodobému priemeru?

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

ÁnoNie

Najväčší spoločný deliteľ

NSD(25, 30)25100
NSD(100, 125)NSD(60, 75)5
20010NSD(600, 400)
NSD(1000, 700)NSD(70, 130)15

Viacciferné delenie

Výrazy s absolútnou hodnotou

12
-4
8
-12-3
3

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Jednotky dĺžky

10 cm = mm

Zlomky: sčítanie obrázkami

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Desatinné čísla slovne

1,5jedna celá pětjedna desetina
jedna polovinajedna setina0,5
0,010,1patnáct setin
pět setin0,150,05

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Pojmy súvisiace s kružnicou

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

mezikružívýseč

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Dosadzovanie do výrazov

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v lichoběžníku.

Viacciferné násobenie

4826
204
504
85120

Jednotky hmotnosti: zo života

množství mouky v těstu na palačinky

20 kg200 g

Sčítanie a odčítanie nad 100

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah čtverce ABCD:

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 987,654321 na setiny.

Zlomky: mix

Maxipes Fík išiel na výlet a dostal na desiatu 16 safaládok. Tri osminy desiatej zjedol hneď u rybníka za dedinou. Koľko safaládok to bolo?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Výrazy s mocninami a odmocninami

3D objekty z rôznych pohľadov

Zlomky a percentá

25 %
50 %75 %
85 %70 %
0 %
10 %95 %

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 12 a 15?

Počítanie s percentami

5 % z 2000400135
20 % z 1000120100
2 % z 600030 % z 60090 % z 150
20080 % z 500180

Jednotky dĺžky: zo života

délka kouzelnické hůlky

40 mm40 cm

Zmiešané čísla

Číselná os: celé čísla

5753
16
160
3793

Doplňovanie radov: počítanie

Rímske čísla

Zapiš 803 pomocí římských číslic.

Poradie operácií, zátvorky

1
3

Rímske čísla

MCMLXXX

Sčítanie a odčítanie nad 100

506-65

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Uhly v trojuholníku

Násobenie a delenie zlomkov

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Desatinné čísla na číselnej osi

Počítanie so zápornými číslami

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Prvočísla

Které z následujících čísel je prvočíslo?

Súradnice bodov v rovine

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Jednotky obsahu

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod čtverce ABCD:

Prevody jednotiek dĺžky

0,1 m

100 mm10 mm

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete délku strany čtverce, jestliže platí:

Najmenší spoločný násobok

6NSN(2, 3)24
NSN(5, 6)NSN(6, 8)NSN(4, 5)
NSN(4, 8)NSN(4, 6)12
82030

Viacciferné násobenie

280
16566255
266160

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Krátenie zlomkov

Jednotky hmotnosti

kytara130 g1 g
mobilní telefon50 kg4 kg
300 kgprstýnekprase
auto1,6 tbarel vody

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Zlomky a percentá

40 %

Zákerné slovné úlohy

Sedliak mal 17 oviec. Všetky okrem 9 mu uhynuli. Koľko mu ich zostalo?

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_sten#

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 8 a 10?

Základné rovnice s jednou neznámou

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM