Matematika: 7. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Delenie desatinných čísel

Počítanie so zápornými číslami

-13
132
3-3
8

Graf lineárnej nerovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

-10
1-2
3
2

Viacciferné delenie

232621
29
25
20

Uhly v trojuholníku

Viacciferné násobenie

Jednotky hmotnosti

90 kg = g

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Zlomky a percentá

75 %

Násobenie a delenie desatinných čísel

Základné rovnice s jednou neznámou

Číselná os: celé čísla

Násobenie a delenie zlomkov

Delitelnosť: mix

V Aquaráji mají nový zážitkový bazén tvaru obdélníku o stranách délky 50 a 20 metrů. Zítra do něj chtějí nainstalovat několik schůdků, do každého rohu bazénu jedny a pak i několik dalších po stranách tak, aby mezi každými dvěma sousedními schůdky byla stejná, a to co největší, mezera. Kolik metrů bude vzdálenost mezi sousedními schůdky?

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Mocniny

Počítanie so zápornými číslami

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

ostrýnekonvexní

Prevody jednotiek dĺžky

0,01 cm

1 mm0,1 mm

Pojmy: dvojice uhlov

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

nemají speciální pojmenovánístřídavé

Viacciferné delenie

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Objem, povrch

V parném létě bylo Táni doma hrozné horko. A když chtěla v noci udělat průvan a trochu vyvětrat, dveře se jí kvůli proudícímu vzduchu zabouchávaly. Táňa si tedy chytře vyrobila pod dveře klínek a to tak, že vzala dřevěný kvádřík o rozměrech 20 cm x 5 cm x 5 cm a rozpůlila ho šikmo na půlky. Tím vznikly dva stejné klínky (jeden vidíte na obrázku). Jaký objem má jeden její klínek (v centimetrech krychlových)?

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod trojuholníku DEF:

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Zlomky: mix

Bart Simpson mal 15 skateboardov. Dve tretiny skateboardov však už zvládol rozbiť. Koľko skateboardov mu ešte zostáva?

Finančná gramotnosť

Fred Weasley vyrába a predáva petardy s názvom bomby Hnojovky. Jednu Hnojovku Fred vyrobí z kúska koreňa mandragory (za 12 sikelov), dymu z prašivca (za 37 sikelov) a trošky strelného prachu (za 11 sikelov). Za koľko sikelov by mal Fred jednu Bombu hnojovku predávať, aby mu to pokrylo náklady a ešte 25% z jej ceny zarobil?

Zmiešané čísla

Zlomky a desatinné čísla

3D objekty z rôznych pohľadov

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Slovné úlohy na rovnice

Králiky z klobúka spoločne jedia hlávku kapusty. Bob by ju sám zjedol za 20 minút. Bobek sám za 30 minút. Za koľko minút ju zjedia spolu?

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Čarodejník Gandalf spustil vietor, ktorý dosahoval rýchlosť 15 metrov za sekundu. Akú mal kúzelný vietor rýchlosť v kilometroch za hodinu?

Mocniny

98
278116
4

Uhly a mnohouholníky

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 5 a 10?

Násobenie a delenie desatinných čísel

Podobnosť

Který poměr platí?

Odhady percent – bodky

40 %

Krátenie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

3D objekty z rôznych pohľadov

Obsah, obvod: vzorce, princípy

obvoduobsahu

Zlomky: mix

64 Mimoňov išlo na výlet. Po jednom kilometri však polovica Mimoňov povedala, že už nevládze a začali sa povalovať na tráve. Pokračovalo teda 32 Mimoňov, ale za ďalší kilometer ich zase polovica odpadla. Toto sa opakovalo každý kilometer. Koľko kilometrov prešiel najvýkonnejší Mimoň?

Slovné úlohy s časom

Pán Vagón ide z Horných Koľajničiek na návštevu k svojej tete do Paríža. O 13:46 nastupil do osobného vlaku, cestoval hodinu a pol do Plzne, tam prestúpil na medzištátny rýchlik, tým cestoval päť hodín a päťdesiat minút a o 21:24 bol v Paríži. Koľko minút mal pán Vagón v Plzni na prestup?

Zlomky a desatinné čísla

Obsah, obvod: mix

Rozmer obdĺžnikového papiera formátu A4 je 21,0 x 29x7 centimetra. Papier A3 má kratšiu stranu rovnako dlhú, ako je dlhšia strana A4 a dlhšiu stranu dvojnásobne dlhšiu, než je kratšia strana A4. Aký obsah (v centimetroch štvorcových) má papier vo formáte A3?

Slovné úlohy o peniazoch

Ježibaba si v zverimexe kúpila dve vypĺznuté mačky, každú za 60 zlatých. K tomu ešte havrana za 190 zlatých. Platila tisíczlatkou. Koľko korún jej vystrašená pani predavačka vrátila?

Siete kocky

Která síť může vzniknout z této kocka?

Pytagorova veta: aplikácie

Isto ste si niekedy v meste všimli vyšliapaných cestičiek v parkoch a u križovatiek, ktorými si ľudia skracujú cestu. Jedna taká cestička je aj v Zelenom parku a vedie od lavičky k zastávke autobusu. Buď sa dá ísť po betónovom chodníku 12 metrov rovno, potom zabočiť doprava (o 90 stupňov) a ešte pokračovať 9 metrov po chodníku, alebo sa to dá skrátiť a ísť rovno po zablatenej cestičke. Koľko metrov je táto skratka dlhá?

Viacciferné násobenie

Mocniny

Zlomky a percentá

20 %
10 %
70 %
40 %50 %
30 %80 %60 %

Súradnice bodov v rovine

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Desatinné čísla slovne

1,6šest setin0,6
šest6,0jedna celá šest
šest celá jednašest tisícin0,06
šest desetin0,0066,1

Zákerné slovné úlohy

Peter má 8 kráv, 6 koní a 3 ovce. Ak Peter nazýva ovce kravami, koľko má kráv?

Desatinné čísla na číselnej osi

Počítanie s percentami

601012 % z 300
3610 % z 15030 % z 200
20 % z 1002015 % z 200
153020 % z 50

Graf lineárnej funkcie

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 6 a 9?

Pytagorova veta: základné použitie

Násobenie a delenie zlomkov

Graf lineárnej funkcie

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 7,23 na setiny.

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Percenta: určovanie

67 %
80 %88 %33 %
11 %75 %

Počítanie s percentami

Koľko je 10 % z 1000?

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Rovnice so zátvorkami

Výrazy s mocninami a odmocninami

Počítanie so zápornými číslami

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 4.

Výrazy s mocninami a odmocninami

50100
9
49
5

Desetinné čísla: mix

Pat a Mat potrebovali 2,1 metra drôtu na opravu králikárne. Pat išiel do obchodu a omylom kúpil len 1,2 metra drôtu. Potom teda išiel do obchodu ešte Mat, ktorý sa však tiež poplietol, a kúpil tiež 1,2 metra drôtu. Spolu však mali drôtu dostatok a ešte im kus zostal. Koľko metrov to bolo?

Výrazy s absolútnou hodnotou

-125-5
10
1
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Graf lineárnej nerovnice

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie s percentami

Kolik je 25 % z 240?

Základné rovnice s jednou neznámou

Jednotky teploty: zo života

-18 °C

ledničkamrazák

Zlomky na číselnej osi

Pytagorova veta: základné použitie

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme počty surovín, ktoré sú potrebné pre výrobu vybraných nástrojov v Minecrafte. Koľko udíc sa dá maximálne vyrobiť z šestnástich tyčiek, deviatich špagátikov a ôsmich blokov železa?

Myslím si číslo

Myslím si dve po sebe idúce prirodzené čísla. Rozdiel ich druhých mocnín sa rovná 15. Aké je to väčšie z nich?

Geometrické konštrukcie: označenie

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Jednotky obsahu

2 m²1600 m²kulečníkový stůl
sjezdovka7000 m²volejbalové hřiště
plavecký bazén (povrch vody)160 m²fotbalové hřiště
hokejové hřiště1000 m²0,1 km²

Určenie zobrazení v rovine

Jakému zobrazení odpovídá obrázek?

osová souměrnoststředová souměrnost

Odmocniny

větší než 30menší než 30

Vedecký zápis čísel

Počítanie so zápornými číslami

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah čtverce ABCD:

Slovné úlohy na líniové grafy

Princezná Elza vie rozpútať rôzne druhy snehových prehánok. V grafe vidíme závislosť výšky snehovej pokrývky od počtu dní sneženia daného typu. Koľko centimetrov snehu napadne počas 6 dní trvajúcej snehovej búrky?

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_vrcholu#

Priama a nepriama úmera

Max ukladá na povalu staré časopisy: tridsaťstránkové Hlavičky (časopisy s logickými hádankami) a päťdesiatstránkové komiksové Príbehy z Káčerova (ktoré sú tlačené v rovnakom formáte a na rovnaký papier ako Hlavičky). Zistil, že do jednej krabice sa mu zmestí 25 Hlavičiek. Koľko by sa mu do tej istej krabice vošlo Príbehov z Káčerova?

Zlomky a desatinné čísla

Slovné úlohy na množiny

Dvadsať Mimoňov sa vypravilo na tajnú misiu. Každý z nich bol vybraný kvôli nejakej superschopnosti: 12 Mimoňov na tejto misii ovláda perfektne všetky reči sveta a všade sa dohovoria, 7 Mimoňov si vie zarobiť veľké peniaze počas jedného dňa a 11 Mimoňov vie zostrojiť rafinované zbrane. Každý z členov misie má buď jednu z popísaných superschopností alebo všetky tri. Koľko Mimoňov na misii má všetky tri superschopnosti?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

ÁnoNie

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod kosočtverce EFGH:

Siete telies

Mocniny

Mocniny a odmocniny: mix

Dosadzovanie do výrazov

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Zmiešané čísla

Násobenie a delenie desatinných čísel

0,51
0,5
1,655,5
0,550,05

Zlomky na číselnej osi

Odmocniny

Obsah, obvod: mix

Aký je obsah štvorca so stranou dĺžky 5?

Siete telies

Jednotky objemu

Geometrické pojmy

úhly vrcholovéúhel konvexní
úhly vedlejšíúhly souhlasné
úhel nekonvexníúhly střídavé

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Zlomky a desatinné čísla

Mocniny

Dosadzovanie do výrazov

Jednotky obsahu: zo života

1 ha

velké jezeropole

Zlomky: sčítanie obrázkami

Rovnice s neznámou v menovateli

Krátenie zlomkov

Približné počítanie s percentami

45 % z 900

približne 240približne 400

Počítanie so zápornými číslami

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Najmenší spoločný násobok

NSN(3, 7)1221
20NSN(6, 9)NSN(4, 10)
60818
NSN(4, 6)NSN(4, 15)NSN(4, 8)

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Zlomky na číselnej osi

Jednotky obsahu

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 8 a 10?

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 3,245 na desetiny.

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 6 a 9?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

3,1
5,10,3
2,332,47
2,3

Prvočísla

Je 2 prvočíslo?

NieÁno

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Percentá: mix

Princezná Blondie III. našla v reklamnom letáku výhodnú akciu. Kočiar, ktorý bežne stojí 120 zlatých, sa predáva s 25 % zľavou (pretože mu chýba jedno koleso). Princezná nemôže tak výhodnú ponuku premeškať. Koľko zlatých na nákup potrebuje?

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojúhelníku DEF:

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM