Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie a delenie: mix

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie: kombinácie operácií

Poradie operácií, zátvorky

Zápis číselných výrazov

Približné počítanie

Kombinácie operácií: mix

Kombinácie základných operácií

V jednom vreci je 6 kg zemiakov, v druhom dvakrát toľko. Koľko kilogramov zemiakov je spolu v oboch vreciach?

Kombinácie operácií: mix

Náklaďáky

Náklaďáky

Obrázkové rovnice

Obrázkové rovnice

Počty: ťažšie

Kombinácie operácií: mix

Počty s pamäťou

Číselné krížovky

Číselné krížovky

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Magické čtverce

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Prvočísla

Najväčší spoločný deliteľ

Najmenší spoločný násobok

Delitelnosť: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Počítanie s percentami

Zlomky a percentá

Percentá: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Zlomky a desatinné čísla

Desetinné čísla: mix

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Nárys, pôdorys, bokorys

Siete kocky

Siete telies

Počty vrcholov, strán, hrán

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Priestorová predstavivosť: mix

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Obvod (na mriezke)

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah, obvod: mix

Geometria: Objem, povrch

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Objem, povrch: mix

Geometria: Uhly

Určovanie uhlov

Uhly v trojuholníku

Uhly v štvoruholníku

Uhly a mnohouholníky

Uhly a kružnice

Uhly: mix

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Zhodnosť

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Pomery

Pomery

Mám v pytlíku červené a modré kuličky v poměru 3 : 2. Celkově je tam 10 kuliček. Kolik je červených?

Pomery: mierka mapy

Mapa má měřítko 1 : 50 000. Kostel a benzínka jsou na mapě vzdáleny 3 cm. Kolik kilometrů to je ve skutečnosti?

Pomery

Úsečku sme rozdelili v pomere 7 : 2. Kratšia časť úsečky je dlhá 4 cm. Ako dlhá je celá úsečka ?Časť úsečky dlhá 4 cm zodpovedá v danom pomere2 dielom7 dielomAkú dĺžku má teda jeden diel?4 cm2 cmDruhá časť úsečky zodpovedajúca 7 dielom je potom dlhá7 cm14 cmDĺžka úsečky je potom18 cm14 cm

Mierka mapy

Mapa na orientačný beh je v mierke 1 : 15 000. Trasa závodu meria 15 km. Koľko je to na mape centimetrov?1 cm na mape zodpovedá15 000 cm v skutočnosti15 km v skutočnostiKoľko je to kilometrov?0,15 km1,5 kmTrasa závodu dlhá 15 km je10 krát dlhšia100 krát dlhšiaZodpovedajúca dĺžka na mape musí byť 100 krátdlhšiakratšiaTrasa závodu bude teda na mape100 cm1000 cm

Pomery: mierka mapy

Šířka pozemku na mapě v měřítku 1 : 5 000 je 20 cm. Jaká je v kilometrech skutečná šířka pozemku?

Pomery

Pavla má vo vačku červené a modré guľôčky v pomere 3 : 2. Celkovo je tam 10 guľôčok. Koľko má Pavla červených guľôčok?

Pomery

Pomery

Poměr 3 : 9 převeďte na základní tvar.

Pomery

Mám v pytlíku červené a modré kuličky v poměru 3 : 2. Celkově je tam 10 kuliček. Kolik je červených?

Pomery

Mám v pytlíku bílé a černé kuličky v poměru 5 : 3. Bílých kuliček je 15. Kolik je kuliček v pytlíku dohromady?

Priama a nepriama úmernosť

Myslím si číslo

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

2 km = m

Jednotky dĺžky

Bežec zabehol 31500 metrov. Koľko kilometrov mu ešte zostáva do cieľa maratónu, ktorý má 42 km?Aký je vhodný prvý krok?Odčítať dĺžky.Previesť dĺžky na rovnaké jednotky.Áno, prevedieme na kilometre. 31500 metrov je315 km31,5 kmAko určíme dĺžku, ktorá zostáva do cieľa?42 km – 31,5 km42 km + 31,5 kmTeda:Do cieľa zostáva 9,5 kilometra.Do cieľa zostáva 10,5 kilometra.

Jednotky dĺžky

42 km = m

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

42 km

42000 m42000 dm

Jednotky dĺžky

1000 cm100 cm1 km
100 m1 cm1 m
0,1 km10 m10 mm
10 cm1 dm1000 m

Jednotky dĺžky

10 km

10000 m10000 cm

Jednotky dĺžky

4,2 cm42 km0,42 km
4,2 m4200 m42 mm
420 cm420 m0,42 cm
4,2 kmmaraton4,2 mm

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

délka tužky

150 cm15 cm

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix


Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /var/www/viemematiku.sk/webroot/function/functionsMap.php on line 878