Matematika: 7. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

3D objekty z rôznych pohľadov

Jednotky objemu

10 m³ =dm³

Graf lineárnej nerovnice

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 6.

Slovné úlohy na množiny

V júni je tento rok 5 víkendov (teda 5 sobôt a 5 nedieľ). Nový zábavný technologický park má v júni otvorené presne 19 dní. 3.B plánuje ísť na exkurziu do technologického parku počas niektorého všedného dňa. Organizuje to Mach a Šebestová a na výber majú z celkovo trinástich termínov. Koľko víkendových dní je nový technologický park zatvorený?

Desatinné čísla slovom

tři celá jedna

Vedecký zápis čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Percentá: mix

Princezná Blondie III. našla v reklamnom letáku výhodnú akciu. Kočiar, ktorý bežne stojí 120 zlatých, sa predáva s 25 % zľavou (pretože mu chýba jedno koleso). Princezná nemôže tak výhodnú ponuku premeškať. Koľko zlatých na nákup potrebuje?

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obvod kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Zlomky a percentá

40 %0 %100 %
80 %
50 %
25 %75 %
60 %

Jednotky hmotnosti

10 g = mg

Zlomky a desatinné čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

12
63
-3
-12-6

Zlomky: mix

Hokej sa hrá hodinu, ktorá je rozdelená na tretiny. Marián Gáborík strelil gól presne v polovici tretej tretiny. Po koľkých minútach celého zápasu padol tento gól?

Rovnice s neznámou v menovateli

Násobenie a delenie zlomkov

Rovnice so zátvorkami

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Okruh na atletickom štadióne meria 400 metrov. Pri závode bežali závodníci dvanásť a pol okruhov. Po napínavom finiši vyhral Koudy, veľký talent z Malaciek. Koľko kilometrov meral závod?

Počítanie s percentami

Kolik je 80 % z 120?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Zlomky: sčítanie obrázkami

Počítanie so zápornými číslami

44-400
48-4
16

Jednotky obsahu

100 km² =a

Jednotky obsahu

balicí papírvelké město1 m²
700 m²3000 cm²pole
dveře200 km²pozemek na stavbu domu
povrch krabice od bot1 ha1,2 m²

Viacciferné násobenie

Percenta: určovanie

83 %50 %
38 %20 %
25 %60 %

Počítanie so zápornými číslami

Myslím si číslo

Myslím si dve čísla. Jedno z nich je o 3 väčšie ako dvojnásobok druhého. Ich súčet je 27. Aká je hodnota menšieho čísla?

Počítanie so zápornými číslami

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Obsah, obvod: mix

Hobit Bilbo už dlho nevidel draka. Preto si vyrobil aspoň jedného papierového. Bilbov drak mal tvar kosoštvorca a spotreboval naň 4800 centimetrov štvorcových papiera. Vzdialenosť medzi jednou dvojicou protiľahlých vrcholov bola 80 centimetrov. Koľko centimetrov bola od seba vzdialená druhá dvojica protiľahlých vrcholov?

3D objekty z rôznych pohľadov

Objem, povrch

Kapitán Jack Sparrow si kúpil akvárium, aby mal u seba kúsok mora aj keď zrovna nie je na pirátskych výpravách. Akvárium má dĺžku 8 decimetrov, šírku 5 decimetrov a je hlboké 4 decimetre. Koľko decimetrov kubických vody sa vojde do Jackovho akvária?

Približné počítanie s percentami

90 % z 9875

približne 9 300približne 8 900

Mocniny

3125
25
625
225
12532

Graf lineárnej funkcie

Zmiešané čísla

Krátenie zlomkov

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 2,123 na desetiny.

Násobenie a delenie desatinných čísel

Násobenie a delenie zlomkov

Viacciferné násobenie

Jednotky obsahu

Dosadzovanie do výrazov

Viacciferné delenie

2326
13
42
1721

Desatinné čísla na číselnej osi

Graf lineárnej nerovnice

Zákerné slovné úlohy

Rodičia majú 6 dcér. Každá z nich má jedného brata. Koľko členov má rodina?

Základné rovnice s jednou neznámou

Delenie desatinných čísel

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Násobenie a delenie desatinných čísel

Siete kocky

Která síť může vzniknout z této kocka?

Viacciferné delenie

Zmiešané čísla

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojúhelníku ABC:

Mocniny

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Jednotky teploty: zo života

voda v plaveckém bazénu

40 °C20 °C

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 50 a 120?

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Pytagorova veta: aplikácie

U monitorov a obrazoviek je dôležitá dĺžka ich uhlopriečky (spojnica protiľahlých rohov), ktorá sa často uvádza v palcoch. Jožko by rád vedel, koľko palcov meria uhlopriečka veľkej obrazovky na nádraží. Od zamestnancov nádražia sa mu podarilo zistiť, že šírka obrazovky je 15 palcov a výška 8 palcov. Koľko palcov má teda jej uhlopriečka?

Zlomky na číselnej osi

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 1 a 11?

Výběr správné jednotky

délka fotbalového zápasu

metryminuty

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Mocniny

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Vzorec slouží pro výpočet:

obsahu trojúhleníkuobsahu rovnoběžníku

Určenie zobrazení v rovine

Jakému zobrazení odpovídá obrázek?

otočenístejnolehlost

Slovné úlohy s časom

Harry Potter sa narodil 31. júla 1980 vo štvrtok. Najmenej koľko rokov musel Harry čakať, než mu zase pripadli narodeniny na štvrtok? Nezabudnite, že rok 1984 bol prestupný.

Pojmy: dvojice uhlov

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

střídavévedlejší

Pytagorova veta: základné použitie

Základné rovnice s jednou neznámou

-4
143
2
0

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 40 a 100?

Siete telies

Finančná gramotnosť

Luky Nebechodec si v obchode s vybavením pre rytierov Jedi dal do nákupného košíka jeden plášť za 267 kreditov a jeden svetelný meč za 525 kreditov. U pokladne potom zaplatil tisíckreditovou bankovkou. Koľko korún mu predavačka s obrovskou bolákovitou hlavou vrátila?

Mocniny

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

NieÁno

Zlomky a desatinné čísla

Krátenie zlomkov

Počítanie so zápornými číslami

Násobenie a delenie desatinných čísel

0,24
0,02
10,80,21
4,21,8

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod obdélníku KLMN:

Uhly a mnohouholníky

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Prevody jednotiek dĺžky

7,24 m

72,4 cm724 cm

Slovné úlohy o peniazoch

Anna a Elza idú cez víkend na lyžovačku do Álp a dohodli sa, že si náklady rovnomerne rozdelia. Anna zaplatila za obe ubytovania v horskom hoteli, spolu za 96 eur, Elza kúpila za 118 eur pre obe skipass na lanovky. Koľko eur dlží Anna Elze?

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 7 a 21?

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Graf lineárnej funkcie

Obsah, obvod: mix

Jožko by mal rád vo svojej izbe (ktorá ma dĺžku 6 metrov a šírku 4 metre) koberec so slonmi, zebrami a gazelami. Kedže sa však cena koberca odvíja od jeho veľkosti, potrebuje si zrátať, aká plocha koberca by bola dostatočná na pokrytie celej podlahy. Koľko metrov štvorcových by Jožko potreboval?

Zlomky na číselnej osi

Převody jednotek hmotnosti

80 g

0,08 kg0,8 kg

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Geometrické pojmy

tětivatěžiště trojúhelníku
poloměr
tečnavýška trojúhelníkuortocentrum trojúhelníkusečna
těžnice trojúhelníku

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 12,345 na setiny.

Počítanie so zápornými číslami

Slovné úlohy na líniové grafy

V grafe vidíme závislosť ceny čokolády na zakúpenom množstve v troch rôznych obchodoch. Je vidieť, že v Kakaovom raji a v Maškrtnom kútiku sa vyplatí kúpa väčšieho množstva čokolády. Koľko gramov čokolády si môže malý nebojácny bojko Greg kúpiť za 30 korún, ak si vyberie najvýhodnejší obchod?

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

1,011,810,0
11,01,8
2,8

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Súradnice bodov v rovine

Desatinné čísla slovne

tři celá čtyřičtyři celá tři0,43
0,33,4tři desetiny
0,340,4čtyřicet tři setin
4,3nula celá třicet čtyřinula celá čtyři

Počítanie s percentami

Koľko je 25 % z 60?

Najmenší spoločný násobok

84NSN(12, 16)240
112NSN(12, 15)60
NSN(14, 16)NSN(15, 16)48
NSN(14, 15)210NSN(12, 14)

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delitelnosť: mix

Na ulici Gargamelská je konečná tramvají. Tramvaj linky číslo 9 vyjíždí z konečné na svou trasu každé 4 minuty a tramvaj linky číslo 13 každých sedm minut. Právě nyní odjíždí tramvaje obou linek současně. Vítek, milovník tramvají, si tuto situaci chce natočit, ale pravděpodobně to teď nestihne, protože nemůže najít v batohu mobil. Za kolik minut budou opět tramvaje těchto dvou linek vyjíždět současně a Vítek bude mít další příležitost?

Desetinné čísla: mix

Petr je na výletě u moře. Zvažuje, zda si koupí krásný dárkový předmět, který stojí 8 eur. Peníze doma měnil v kurzu 25,75 korun za euro. Na kolik korun ho krásný dárkový předmět přijde?

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Zlomky a percentá

10 %

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Mocniny a odmocniny: mix

16
27
89
32
4

Desatinné čísla na číselnej osi

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

přímýplný

Jednotky objemu

Prvočísla

Je 142 prvočíslo?

NieÁno

Zlomky a desatinné čísla

Geometrické konštrukcie: označenie

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojuholníku DEF:

Dosadzovanie do výrazov

Zlomky: mix

Tri desatiny aprílových dní pripadli tento rok na víkend (teda na sobotu alebo nedeľu). Dve sedminy zo všetkých aprílových dní potom strávila Nina s rodičmi na horách. Všetky zvyšné dni chodila do školy. Koľko dní bola Nina v apríli v škole?

Jednotky obsahu: zo života

velikost běžného bytu

75 m²750 m²

Siete telies

Odmocniny

Priama a nepriama úmera

Tobogan v aquaparku má kapacitu 8 ľudí za minútu. Tvoria sa tu ale dlhé rady a tak sa vedenie rozhodlo pristavať ešte dva tobogany s rovnakou kapacitou. Koľko ľudí sa môže teraz za minutu zviesť na tobogane?

Pytagorova veta: základné použitie

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme počet použití vybraných kúziel tromi mladými kúzelníkami za prvý mesiac na Rokforte. Koľko kúziel Lumos použil kúzelník, ktorý najviac kúzlil kúzlo Expelliarmus?

Podobnosť

Který vztah platí?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Výrazy s mocninami a odmocninami

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_hran#

Počítanie s percentami

35 % z 8010 % z 10
50 % z 824004 % z 50
20 % z 20006 % z 5041
421

Uhly v trojuholníku

Číselná os: celé čísla

Odhady percent – bodky

80 %

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Zlomky na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Odmocniny

Mocniny

Násobenie a delenie zlomkov

Slovné úlohy na rovnice

Jana kúpila 32 žemlí a rohlíkov za 52 korún. Rohlíky stáli 1 korunu, žemle 2 koruny. Koľko žemlí kúpila?

Výrazy s mocninami a odmocninami

15
34
9
10
581

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Základné rovnice s jednou neznámou

Zlomky a desatinné čísla

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM