Matematika: 9. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Mocniny

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rovnice so zátvorkami

Objem, povrch

Bujón do polievky sa predáva v tvare malého kvádra, ktorý ma šírku 2 centimetre, dĺžku 2 centimetre a výšku 1 centimeter. Koľko centimetrov kubických bujóna to je?

Zlomky a desatinné čísla

Percentá: mix

Zemský povrch je tvořen pevninou a oceány. Pevnina zabírá 29 % povrchu Země. O kolik procent zemského povrchu více zaujímají oceány?

Zlomky a desatinné čísla

Pojmy: dvojice uhlov

Na kterém obrázku jsou vyznačené souhlasné úhly?

Zjednodušovanie lomených výrazov

Graf lineárnej nerovnice

Určenie zobrazení v rovine

Který obrázek znázorňuje středovou souměrnost?

Siete telies

Slovné úlohy s časom

Harry Potter sa narodil 31. júla 1980 vo štvrtok. Najmenej koľko rokov musel Harry čakať, než mu zase pripadli narodeniny na štvrtok? Nezabudnite, že rok 1984 bol prestupný.

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Násobenie a delenie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

10,10,510,2
5,1
1,3
1,1

Geometrické konštrukcie: označenie

Podobnosť

Který vztah platí?

Slovné úlohy na rovnice

Minulý rok bolo v čarodejníckej fakulte Bystrohlav o päť kúzelníkov menej ako vo fakulte Chrabromil. Tento rok však 6 kúzelníkov prestúpilo z Bystrohlavu do Chrabromilu. O koľko kúzelníkov je teraz v Chrabromile viacej než v Bystrohlave?

Odmocniny

Výrazy s mocninami a odmocninami

3625
18
13
124

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Odmocniny

8
9
1176
10
15
5

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obvod kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Mocniny

Základné rovnice s jednou neznámou

-1210
246
12
4

Zlomky na číselnej osi

Rozklad na súčin

Siete telies

Výpočty so zlomkami

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Rovnice so zlomkami

Graf lineárnej funkcie

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_desetinne_jako_zlomek#

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Základné rovnice s jednou neznámou

Slovné úlohy na výpočet veku

Otec má 48 rokov, syn 21. Pred koľkými rokmi bol otec desaťkrát starší ako jeho syn?

Obsah: kombinácie útvarov

Určete obsah zelené plochy, jestliže platí :

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 4.

Graf lineárnej nerovnice

Výrazy s absolútnou hodnotou

Delenie desatinných čísel

510,5
4600,06
3

Mocniny a odmocniny: mix

Úpravy výrazov so zlomkami

Priama a nepriama úmera

Na horu Ostrý Vrch vedie sedačková lanovka. Celkovo je na lanovke 96 sedačiek s rozostupom 14 metrov. Nedávna technická kontrola ale zistila, že by bolo bezpečnejšie, ak by mala lanovka o 12 sedačiek menej. Montér Richard ich teda 12 odstránil a zvyšok preskrutkoval tak, aby bol medzi nimi zase pravidelný rozostup. Koľko metrov nechal Richard medzi každými dvomi susednými lavičkami?

Rovnice s lomenými výrazmi

Mocniny

Mocniny

121
49
916981
25

Rovnice so zátvorkami

Pytagorova veta: základné použitie

Rovnice so zlomkami

Uhly a mnohouholníky

Násobenie a delenie desatinných čísel

0,99
2,52
5,07
56,05
99,19
0,48

Násobenie a delenie zlomkov

Spoločná práca

Mimoň Bertold by zjedol koláč za 126 sekúnd. Mimoň Albert by bol omnoho rýchlejší, zvládol by to za 70 sekúnd. Za koľko sekúnd bude koláč zjedzený, ak sa do neho Albert s Bertoldom pustia spoločne?

Pytagorova veta: aplikácie

Určete délku úhlopříčky AC v kosočtverci.

Záporné mocniny

Jednotky obsahu: zo života

1 ha

polevelké jezero

Finančná gramotnosť

Fred Weasley vyrába a predáva petardy s názvom bomby Hnojovky. Jednu Hnojovku Fred vyrobí z kúska koreňa mandragory (za 12 sikelov), dymu z prašivca (za 37 sikelov) a trošky strelného prachu (za 11 sikelov). Za koľko sikelov by mal Fred jednu Bombu hnojovku predávať, aby mu to pokrylo náklady a ešte 25% z jej ceny zarobil?

Dosadzovanie do výrazov

Geometrické pojmy

tečnatěžiště trojúhelníku
výška trojúhelníku
poloměrtěžnice trojúhelníkusečnaortocentrum trojúhelníku
tětiva

Delenie desatinných čísel

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Objem, povrch

V Jožkovej izbe sa na jeho narodeniny odohrala šlahačková bitva a preto je teraz treba celú izbu vymalovať, a to aj vrátane podlahy. Izba má dĺžku 6 metrov, šírku 4 metre a výšku 2,5 metra. Koľko metrov štvorcových plochy bude treba vymalovať?

Delenie desatinných čísel

Obsah, obvod: mix

Keď preložíme obdĺžnikový papier presne v polovici, vznikne nám štvorec so stranou 8 centimetrov. Aký je obvod pôvodného papierového obdĺžnika?

Výrazy s absolútnou hodnotou

Základné rovnice s jednou neznámou

Dosadzovanie do výrazov

Zlomky na číselnej osi

Obsah, obvod: vzorce, princípy

obvoduobsahu

Rovnice s neznámou v menovateli

Zlomky: mix

1/4 z 1/3 daného čísla je o 3 menšia než 1/3 z 1/2 čísla 30. Aké je dané číslo?

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Graf lineárnej funkcie

Delenie desatinných čísel

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Mocniny

Vedecký zápis čísel

Približné počítanie s percentami

7 % z 566

približne 40približne 36

Pytagorova veta: základné použitie

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM