Matematika: Stredná škola

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Logika: pojmy

ekvivalence

Logaritmy

Vlastnosti lineárnej funkcie

Na grafu funkce leží bod

Prienik, zjednotenie

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Stretnú sa tri prasiatka a na privítanie si každé s každým ťapne kopýtkom. Aký bude celkový počet ťapnutí?

Pytagorova veta: aplikácie

Kmeň má priemer 20 centimetrov. Truhlár chce z neho vyrobiť štvorcový trám. Aká je najväčšia možná dĺžka hrany takého štvorca?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Fiona sa rozhodla športovať tri dni v týždni, každý deň iný šport. Na výber má lukostreľbu, šerm, jazdu na koni a moderný tanec. Koľko rôznych možností výberu má Fiona?

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Slovné úlohy o zmesiach

Na Antarktíde žijú vedľa seba tučniaci cisárski, ktorí vážia 35 kilogramov, a menší tučniaci okatí, ktorí vážia len 5 kilogramov. Včera objavilo 60 tučniakov starú váhu zo stroskotanej nákladnej lode. Keď na ňu všetci vyliezli, ukázala 840 kilogramov. Koľko bolo v objaviteľskej tučniackej skupine tučniakov okatých?

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Grafy goniometrických funkcií

Kombinačné čísla

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Vo vačku je veľa červených, modrých, zelených a žltých guľôčok. Koľko rôznych možností máme, ak chceme vybrať 3 z nich? Na poradí vybraných guľôčok nezáleží a rovnaké farby medzi sebou nerozlišujeme

Logaritmy

Množiny: pojmy

Pravdepodobnosť

Vo vrecku je 5 fialových a 3 biele guľôčky. Náhodne vyberieme jednu guľôčku a necháme si ju. Potom vyberieme druhú guľôčku. Aká je pravdepodobnosť, že druhá bude fialová?

Rovnice s desatinnými číslami

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Exponenciálne rovnice

Graf kvadratickej funkcie

Logaritmy

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko prirodzených čísel menších než 100 obsahuje zároveň číslice 1 a 8?

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Zlomky, mocniny, odmocniny

Záporné mocniny

Násobenie a delenie desatinných čísel

2,2
0,202
0,002
0,250,2
0,02

Popisná štatistika: základné pojmy

maximum je hodnota s

největší četnostínejvyšší hodnotou

Logaritmické rovnice

Vennove diagramy

Kombinatorika: pojmy

uspořádaný výběr prvků, přičemž prvky se mohou opakovat

opakovaná variacevariace s opakováním

Sústava 2 lineárnych rovníc

Logaritmy

02
-3-2
-1
5

Kvadratické rovnice

Na amatérkom tenisovom turnaji vo Vyšných Loptičkách sa hrá systémom každý s každým. Celkovo sa tento rok odohraje 91 zápasov. Koľko hráčov sa zúčastní turnaja?

Grafy goniometrických funkcií

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Je exponenciální funkce sudá?

anone

Pravdepodobnosť: kocky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvou kostek padne na obou stejné číslo?

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Uvažme kvadratickou funkci , kde . Je tato funkce omezená zdola?

neano

Slovné úlohy s pohybom

Zo Sniny vyrazil na bicykli cyklista rýchlosťou 20 km/h a o 2 hodiny neskôr automobil, ktorý sa pohyboval rýchlosťou 60 km/h. Koľko kilometrov od Sniny sa automobil s cyklistom stretol?

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Základné typy funkcií

grafem nepřímé úměrnosti je

hyperbolaparabola

Graf kvadratickej funkcie

Percentá: mix

Keby sme spočítali počet všetkých očí v partii Mimoňov, vyšlo by nám 40. 35% z týchto očí patrí jednookým Mimoňom, zvyšok patrí dvojokým Mimoňom. Koľko je v partii dvojokých Mimoňov?

Úpravy výrazov s faktoriálom

Binárne čísla

Lomené výrazy

Množiny: pojmy

Mocniny

121
27
100169
125
8

Zápis postupností

Aritmetická a geometrická postupnosť

pro prvky aritmetické posloupnosti platí

Úpravy logických výrazov

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

9,9910,89,81
10,8998,91

Podmienky lomených výrazov

výraz má vždy smysl

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľko rôznych hodov sa dá vykonať s tromi šesťstrannými kockami?

Desatinné čísla slovom

tři3,1jedna celá tři
3,0tři desetinytři celá jedna
1,50,30,333...
tři polovinyjedna třetina1,3

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Binárne čísla

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Vlastnosti goniometrických funkcií

Je funkce shora omezená?

anone

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Výpočty s desatinnými číslami

Výrazy s mocninami a odmocninami

Binárne čísla

Zapište binární číslo 11011 v desítkové soustavě.

Binárne čísla

1011006
10084
110101012
1021000

Kombinačné čísla

9
7
6
55
20
1

Odmocniny

2,23...
22,36...
7,07...103,16...
31,62...

Sústava 2 lineárnych rovníc

Záporné mocniny

Hodnoty goniometrických funkcií

Slovní úlohy na množiny

Na štart závodu čarovných slimákov sa priplazilo celkovo 150 závodníkov. Bohužiaľ len polovica slimákov bola schopná prekonať vodnú priekopu (modrá čiara) a dostať sa do zákruty u ulity. Len traja závodníci sa dostali do cieľa, pretože preplávali vodnú priekopu a zároveň dokázali preskočiť živý plot z kelu (zelená čiara). Dvadsať závodníkov nedokázalo prekonať ani vodnú priekopu, ani živý plot. Koľko slimákov sa dokázalo dostať do slizovej rovinky?

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Vlastnosti funkcií

Funkce se nazývá sudá, pokud :

Úpravy lomených výrazov

Vennove diagramy

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM