Rozhodovačka – 3. stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka


Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Odmocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Záporné mocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vedecký zápis čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobraziť vysvetlenie témy
Výrazy s logaritmami  
Zobraziť vysvetlenie témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky: mix
Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnom objekte
Sieť kocky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Siete kocky
Siete telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Rezy kocky
Rezy telies
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod
Dĺžka oblúka
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranola
Povrch hranatých telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Povrch valca
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Objem
Objem hranatých telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Objem valca
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Radiány
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine
Vektory
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel
Operace s vektory: mix
Priamky
Přímky: pojmy

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Lomené výrazy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Pokročilé rovnice
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť vysvetlenie témy
Sčítacia a dosadzovacia metóda riešenia
Postupnosti a rady
Aritmetická a geometrická postupnosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zápis postupností  
Zobraziť vysvetlenie témy

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií  
Zobraziť vysvetlenie témy
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vlastnosti funkcií: mix
Grafy funkcií
Grafy kvadratických funkcií  
Zobraziť vysvetlenie témy
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií  
Zobraziť vysvetlenie témy
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník  
Zobraziť vysvetlenie témy
Hodnoty goniometrických funkcií  
Zobraziť vysvetlenie témy
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vlastnosti goniometrických funkcií  
Zobraziť vysvetlenie témy
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Diskrétna matematika

Množiny
Zápis množín  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prienik, zjednotenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vlastnosti množín a množinových operácií  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vennove diagramy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Množiny množín, potenčná množina  
Zobraziť vysvetlenie témy
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vyhodnocovanie logických výrazov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy logických výrazov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Kvantifikátory  
Zobraziť vysvetlenie témy
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Základná pravdepodobnosť javu
Popisná štatistika
Priemer a medián  
Zobraziť vysvetlenie témy
Kvantily a kvartily  
Zobraziť vysvetlenie témy
Absolútna a relatívna početnosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Korelačný koeficient  
Zobraziť vysvetlenie témy
Typy štatistických dát  
Zobraziť vysvetlenie témy
Priemer, medián a modus (použitie)  
Zobraziť vysvetlenie témy

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Peniaze a percentá
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia